Άρθρο Δρ Γ.Χριστοδουλάκη, Μέλος ΔΣ ICAP, Επικεφαλής ICAP Credit Rating Agency στο Fortune Greece - ICAP CRIF

Άρθρο Δρ Γ.Χριστοδουλάκη, Μέλος ΔΣ ICAP, Επικεφαλής ICAP Credit Rating Agency στο Fortune Greece

Ο Κόσμος που Αλλάζει τα CRAs

Οι Οργανισμοί Πιστοληπτικής Διαβάθμισης [CRAs], ως κεντρικοί θεσμοί αξιολόγησης στην οικονομία, καλούνται να διακρίνουν μεταξύ συνθηκών ασταθούς ισορροπίας (unstable equilibria) και εξελισσόμενης ισορροπίας (evolving equilibria), ως βάση σκόπευσης για τον κινούμενο στόχο του πιστωτικού κινδύνου. Είναι σαφές ότι το έργο των CRAs, για το οποίο κατέκτησαν την πιστοποίηση από ισχυρούς εποπτικούς φορείς, όπως η European Securities and Markets Authority, απαιτεί τόσο τεχνική επάρκεια όσο και αποτελεσματικό μηχανισμό διαφάνειας, διαβούλευσης και λογοδοσίας. Οι συνθήκες ωστόσο καλούν την ανταπόκρισή τους ταυτόχρονα σε πολλές νέες προκλήσεις.

Δείτε εδώ το πλήρες άρθρο.Cookies Settings