Σταδιακή ενίσχυση της θέσης των Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών - ICAP CRIF

Σταδιακή ενίσχυση της θέσης των Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

«Σταδιακή ενίσχυση της θέσης των Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών»

Με αφορμή την έκδοση της ICAP “Leading Women in Business”, που έχει ως αντικείμενο τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία, η Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών της ICAP, πραγματοποίησε Έρευνα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, απευθυνόμενη στις μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες (βάσει κύκλου εργασιών 2019-2020).

Δήλωση Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου της ICAP:

«Σύμφωνα με τα ευρήματα πρωτογενούς έρευνας που απευθύνθηκε στις 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες που διοικούνται από Γυναίκες, προέκυψε ότι οι Γυναίκες Επιχειρηματίες/ Ανώτατα Στελέχη είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού το 83% κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχεδόν οι μισές εξ’ αυτών (45%) κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το 78% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα εκτός από τη διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν στην εταιρεία, συνδέονται και μετοχικά με αυτήν.

Οι Γυναίκες επικεφαλής χαρακτηρίζονται από εργατικότητα, δεδομένου ότι εννιά στις δέκα απασχολούνται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, προσπαθώντας παράλληλα να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Επίσης, θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους στις επικοινωνιακές δεξιότητες, στην ενσυναίσθηση και κατανόηση που δείχνουν στους συναδέλφους τους.

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει συρρίκνωση του προσωπικού τους χρόνου όχι μόνο κατά τη διάρκεια των lockdowns, αλλά και μετέπειτα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 77% των γυναικών ανώτατων-στελεχών ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν την εργασία/ επιχείρηση με την οικογενειακή ζωή. Επιπλέον, το 40% των ερωτηθέντων γυναικών θεωρεί ότι η πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας των γυναικών.

Ωστόσο, αναμένουν περιορισμένες απώλειες στον κύκλο εργασιών των εταιρειών που διευθύνουν το 2020 κατά 2,4%, ενώ δηλώνουν αισιόδοξες για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον και προβλέπουν σημαντική αύξηση εσόδων την προσεχή διετία (2021-2022), με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 18%. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση κάθε επιχειρηματικής πρόκλησης και αποδεικνύουν ότι οι Γυναίκες και η γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να καταλαμβάνουν περίοπτη θέση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Διαβάστε την πλήρη Έρευνα:
α) Στην Έκδοση «Leading Woman in Business» 2021
β) Στο Δελτίο ΤύπουCookies Settings