Αποτελέσματα 5ου Human Capital Summit «Καριέρες» - ICAP CRIF
 

Αποτελέσματα 5ου Human Capital Summit «Καριέρες»

Αποτελέσματα 5ου Human Capital Summit «Καριέρες»

Με κεντρικό θέμα «Καριέρες: Πού κατευθύνονται και από ποιους;» ολοκληρώθηκε το 5ο Human Capital Summit, της ICAP People Solutions επικεντρώνοντας στην αναγκαιότητα της ενεργής ατομικής διαχείρισης της καριέρας, από κάθε επαγγελματία. Παράλληλα, ανέδειξε τον καίριο ρόλο των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στην στρατηγική διαχείριση και των τεσσάρων γενεών* που, πλέον, εργάζονται στις περισσότερες εταιρείες, προς όφελος των ανθρώπων, των εταιρειών, των αγορών αλλά και της κοινωνίας.
*Τους λεγόμενους «Βabyboomers» (55 ώ και άνω) και τις Γενιές «Χ» (43-54 ετών), «Υ» ή «Millenials» (24-42 ετών) και «Ζ» (μέχρι 23 ετών).

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την στρατηγική τοποθέτηση του Γιώργου Χάρου, Εκτελεστικού Διευθυντή, ICAP People Solutions, για τη σημασία της ενθάρρυνσης των εργαζομένων να αναλάβουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητάς τους από τους ίδιους τους εργοδότες τους, ως το καλύτερο εργαλείο ανάπτυξης καριέρας εσωτερικά σ’ έναν οργανισμό. Παρουσιάζοντας, τα αποτελέσματα της έρευνας «Καριέρες: Πού κατευθύνονται και από ποιους» μεταξύ άλλων τόνισε: «Οι νέοι σε ηλικία managers φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στις ευθύνες που ανέλαβαν. Όμως, υπάρχει έλλειμμα στη ζήτηση εργασίας για τους μεγαλύτερους και, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, πρέπει αφενός οι ίδιοι να δουν δυναμικότερα το επαγγελματικό τους παρόν και μέλλον, αφετέρου και οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο δεκτικές στη στήριξη και την αποδοχή ώριμων εργαζόμενων που μάχονται για τη μετάβαση τους».

Με αφορμή τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, έμπειρα Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού τοποθετήθηκαν στο θέμα: «Μετά από εννέα (9) χρόνια στασιμότητας ή αργής επαγγελματικής εξέλιξης, πως κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις καριέρας με τους Ανθρώπους μας;».

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, διενεργήθηκαν επίσης:
Συνέντευξη και workshop για τη σημασία της Προσωπικής Εικόνας (Personal Βrand) στην επαγγελματική επιτυχία.
• Διαδραστικό workshop για την πρακτική του Coaching εσωτερικά μιας εταιρείας.
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας και συζήτηση-πάνελ, Ανωτάτων Στελεχών, με θέμα: «Αλλαγή καριέρας: τι σημαίνει για τον επαγγελματία, τις εταιρείες, τις αγορές και      την κοινωνία».
• Παρουσίαση και σχολιασμός της πρωτογενούς έρευνες της ICAP People Solutions για τη γενιά του Βrain Drain.

 

Περισσότερα στοιχεία στο πλήρες Δελτίο Τύπου

 Cookies Settings