ΕΑΣΕ / ICAP CEO Index Q3 2020 - ICAP CRIF

ΕΑΣΕ / ICAP CEO Index Q3 2020

Ανάκαμψη παρουσίασε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος στο γ’ τρίμηνο του 2020.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) παρουσίασε ανάκαμψη και αυξήθηκε στις 129 μονάδες. Η μικρή άνοδος ερμηνεύεται ως περιορισμός της απαισιοδοξίας που είχε επικρατήσει έντονα τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, με παράλληλη βελτίωση των προσδοκιών για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Ο δείκτης αποτυπώνει επίσης μια νέα κανονικότητα στην οργάνωση της εργασίας η οποία έχει διαμορφωθεί, βάσει της οποίας οι CEOs θα διοικήσουν τις επιχειρήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε μικρή πτώση στις 109 μονάδες έναντι 116 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν αυξήθηκε από 81% το προηγούμενο τρίμηνο σε 85%. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 3% έναντι 7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

 Cookies Settings