Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου - ΕΣΕΕ - ICAP CRIF

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου – ΕΣΕΕ

Η ICAP συμμετέχει εδώ και 20 χρόνια στην εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ. Η Έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο απολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων και γενικότερα των συνθηκών που επικρατούν στο ελληνικό εμπόριο και τα πορίσματά της λαμβάνονται υπόψη από φορείς της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η ICAP παρουσιάζει την ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης και των πηγών χρηματοδότησης των εμπορικών επιχειρήσεων για την τελευταία διετία. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση της απασχόλησης ανά τομέα και κλιμάκιο και παρουσιάζονται βασικά μεγέθη και χρηματοοικονομικοί δείκτες. Η ICAP είναι επίσης αρμόδια για τη σύνταξη του ειδικού παραρτήματος που παρουσιάζει τη διάρθρωση των αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων ανά γεωγραφική περιφέρεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

 Cookies Settings