Θετικά είναι τα οικονομικά αποτελέσματα των πρώτων ισολογισμών του 2018 - ICAP CRIF
 

Θετικά είναι τα οικονομικά αποτελέσματα των πρώτων ισολογισμών του 2018

Θετικά είναι τα οικονομικά αποτελέσματα των πρώτων ισολογισμών του 2018

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.239 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017

Αύξηση Πωλήσεων και διεύρυνση της Κερδοφορίας καταγράφεται για το 2018

H Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP πραγματοποίησε ανάλυση / μελέτη στα οικονομικά μεγέθη 1.239 Ελληνικών Επιχειρήσεων (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) καταχωρημένων στην ICAP Databank με δημοσιευμένους ισολογισμούς χρήσης 2018/2017, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.

Από τις εταιρείες αυτές οι 280 είναι βιομηχανικές, οι 300 εμπορικές, οι 547 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι λοιπές (112 εταιρείες) προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο. Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το δείγμα εταιρειών είναι μικρό και μόνο ως ενδεικτικό μπορεί να εκληφθεί, ενώ θεωρείται πολύ πρόωρη η εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ΙCAP, δήλωσε σχετικά: «Ο ελληνικός εταιρικός τομέας παρουσιάζει συνεχώς βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα από το 2015 και μετά, τάση η οποία φαίνεται ότι συνεχίστηκε και το 2018.
Από την επεξεργασία των ισολογισμών 1.239 επιχειρήσεων, από όλους τους τομείς δραστηριότητας (εκτός Τραπεζών – Ασφαλειών) για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία και για τις δύο τελευταίες χρήσεις, διαφαίνεται αύξηση του κύκλου εργασιών και περαιτέρω διεύρυνση της κερδοφορίας το 2018 σε σχέση με το 2017.

Βεβαίως, το δείγμα των επιχειρήσεων που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό μέχρι σήμερα είναι σχετικά μικρό και μόνο ως ενδεικτικό της τάσης. Συνεπώς, από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία προκύπτει γενικά θετική εικόνα. Οι μεν πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 11,2% τα δε καθαρά (προ φόρου) κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 7,4%.
Η αύξηση της κερδοφορίας προέρχεται από όλους τους τομείς δραστηριότητας, πλην των υπηρεσιών που κατέγραψε μικρή μείωση. Συνολικά, 6 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος ήταν κερδοφόρες, ενώ 4 ήταν ζημιογόνες. Ωστόσο, σε επίπεδο EBITDA η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται μείωση αυτών (-16,1%) το 2018/2017, μεταβολή που προέρχεται κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών (πλην τεχνικών εταιρειών) και της βιομηχανίας, ενώ ο εμπορικός, ο τουριστικός και ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσιάζουν βελτίωση.

Σίγουρα, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η ελαφρά ανοδική πορεία του ΑΕΠ τα δύο τελευταία έτη, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2019, επιδρά θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι ο εταιρικός τομέας έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει περισσότερο την ανταγωνιστικότητά του και να πετύχει αξιόλογες επιδόσεις τόσο φέτος όσο και στην επόμενη διετία. Η επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, η υλοποίηση επενδύσεων καθώς και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος θα ενισχύσουν τις επιχειρηματικές προσδοκίες και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές».

 

Περισσότερα στοιχεία στο πλήρες Δελτίο Τύπου

 Cookies Settings