Κλαδική Μελέτη ICAP: «Έπιπλα οικιακής χρήσης 2019» - ICAP CRIF
 

Κλαδική Μελέτη ICAP: «Έπιπλα οικιακής χρήσης 2019»

Κλαδική Μελέτη ICAP: «Έπιπλα οικιακής χρήσης 2019»

Τα έπιπλα οικιακής χρήσης αποτελούν σημαντικό τομέα του ευρύτερου κλάδου των επίπλων. Ο κλάδος περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (παραγωγικές και εισαγωγικές), οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς το μέγεθος και την οργάνωσή τους, όσο και από το εύρος των προϊόντων που διαθέτουν σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας έκδοσης της Κλαδικής Μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP.

Οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες είναι πολύ μικρού μεγέθους χωρίς αυτοματοποιημένη παραγωγή. Οι μεγάλες επιχειρήσεις (παραγωγικές και εισαγωγικές) διαθέτουν συνήθως εκθεσιακούς χώρους και δίκτυο διανομής των προϊόντων τους το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εταιρικά καταστήματα, καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα franchising, αλλά και τοπικούς αντιπροσώπους (σε μικρότερη κλίμακα). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία πολυεθνικών αλυσίδων επίπλων και οικιακών ειδών τα τελευταία χρόνια στην χώρα, με την ίδρυση σημαντικού αριθμού καταστημάτων σε όλη την επικράτεια.

Η Χριστίνα Γκαραγκούνη, Senior Consultant, η οποία επιμελήθηκε της συγκεκριμένης έκδοσης, αναφέρει ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας τα τελευταία χρόνια επηρέασε αναπόφευκτα και τον κλάδο των επίπλων οικιακής χρήσης. Η κατακόρυφη μείωση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική διαχρονική μείωση των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Μετά από μια πολυετή πτωτική πορεία η αγορά των οικιακών επίπλων ανακάμπτει, καταγράφοντας θετικούς (αυξανόμενους) ρυθμούς μεταβολής την τελευταία τριετία.

 

Περισσότερα στο πλήρες Δελτίο Τύπου

 Cookies Settings