Κλαδική Μελέτη ICAP: «Χαλυβδοσωλήνες» - ICAP CRIF
 

Κλαδική Μελέτη ICAP: «Χαλυβδοσωλήνες»

Κλαδική Μελέτη ICAP: «Χαλυβδοσωλήνες»

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων λόγω εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ η εγχώρια ζήτηση εμφανίζει μικρές διακυμάνσεις τα τελευταία έτη.

• Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων υπερδιπλασιάστηκε το 2018, λόγω της ανάληψης σημαντικών έργων στο εξωτερικό από την κορυφαία εταιρεία του κλάδου.

• Η εγχώρια κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων ακολούθησε έντονη πτωτική πορεία την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, τα τελευταία έτη η αγορά παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις.

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χαλυβδοσωλήνων (σε τόνους) σημείωσε σωρευτική μείωση 60% την περίοδο 2008-2018, γεγονός που οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση που υπέστη ο κατασκευαστικός κλάδος. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις άλλαξαν τη δραστηριότητά τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και το αρνητικό οικονομικό κλίμα. Ωστόσο, τα τελευταία έτη η αγορά παρουσιάζει μικρές ετήσιες διακυμάνσεις (+1,3% το 2018/2017). Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Α.Ε.

Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα καθώς και η υλοποίηση μεγάλων δημόσιων έργων είναι από τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση των χαλυβδοσωλήνων.

 

Περισσότερα στοιχεία στο πλήρες Δελτίο Τύπου

 Cookies Settings