Μελέτη της ICAP για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα - ICAP CRIF

Μελέτη της ICAP για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Μελέτη της ICAP για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Με αφορμή την έκδοση της ICAP “Leading Women in Business”, που έχει ως αντικείμενο τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία, η Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών του Ομίλου, πραγματοποίησε Μελέτη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η οποία μεταξύ άλλων, παρουσιάζει συγκεντρωτικά, ορισμένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για τις τρεις (3) παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

Α. Σύνολο Εταιρειών: Αφορά 42.518 επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP και έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2019. Αναφέρεται ότι, για ένα ποσοστό των εταιρειών αυτών, και πιο συγκεκριμένα για το 10,7% (4.542 επιχειρήσεις) υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και για τη χρήση 2020 μέχρι την περίοδο σύνταξης της παρούσης ανάλυσης.

Β. Εταιρείες που Διοικούνται από Γυναίκες: Εκ του προαναφερθέντος συνόλου (42.518 εταιρείες), οι επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες ανέρχονται στις 10.955 (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ή Διαχειρίστρια).

Γ. Top 500 LWiB: Αναφέρεται στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών τους την περίοδο 2019 – 2020 οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκδοση. Οι εταιρείες αυτές προέκυψαν από το δείγμα των (παραπάνω) 10.955 εταιρειών.
ών και Κλαδικών Μελετών της ICAP, πραγματοποίησε Έρευνα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, απευθυνόμενη στις μεγαλύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες (βάσει κύκλου εργασιών 2019-2020).

Διαβάστε την πλήρη Μελέτη:
α) Στην Έκδοση «Leading Woman in Business» 2021
β) Στο Δελτίο ΤύπουCookies Settings