Μελέτη ICAP: «Πρόσφατες εξελίξεις και επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων» - ICAP CRIF
 

Μελέτη ICAP: «Πρόσφατες εξελίξεις και επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων»

Μελέτη ICAP: «Πρόσφατες εξελίξεις και επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων»

Η ICAP ΑΕ εκδίδει την επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας», μία επιτομή στις Κλαδικές Μελέτες του Ομίλου, που στοχεύει στην παροχή σφαιρικής και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης προς το ευρύτερο κοινό, για σημαντικούς κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, σε μία περίοδο που η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Στη φετινή, 10η κατά σειρά, ετήσια έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων Μελετών έκδοσης 2018-17.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία κινήθηκε με χαμηλούς αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής την τελευταία διετία, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε αύξηση 1,5% το 2017 σε σχέση με το 2016 (σε όρους όγκου), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το 2018 αυξήθηκε περαιτέρω, κατά 1,9%. Υπό αυτές τις συνθήκες, ενδιαφέρον έχει να καταγραφούν οι εξελίξεις που χαρακτήρισαν διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως αποτυπώνονται στα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών.

O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εταιρειών ICAP δήλωσε σχετικά:
“Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ελαφρά ανάκαμψη τα δύο τελευταία έτη, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης. Το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε σε χαμηλή αλλά θετική τροχιά καθώς, το 2018 αυξήθηκε κατά 1,9% ενώ το 2017 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν 1,5%.
Βεβαίως, η επάνοδος της εγχώριας οικονομίας, έστω και σε ελαφρά ανοδική τροχιά, είναι μία ελπιδοφόρα εξέλιξη και λειτουργεί θετικά στον επιχειρηματικό τομέα. Ωστόσο, η ταχεία ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς και η εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, καθώς και στην αύξηση των επιχειρηματικών προσδοκιών. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους, αποκτώντας μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική.

Η θετική εξέλιξη στην εγχώρια οικονομία αποτυπώνεται (ως ένα βαθμό) και στις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων δραστηριότητας. Βεβαίως, οι επί μέρους επιχειρηματικοί τομείς επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνεται ότι οι κλαδικές επιδόσεις όσον αφορά δείκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων και κερδοφορίας, σημείωσαν σχετική βελτίωση το 2017 σε σχέση με το 2016. Επίσης, διατηρείται η τάση περιορισμού των ζημιογόνων κλάδων, συγκριτικά με προηγούμενα έτη.

Θα πρέπει λοιπόν, να αναδειχτούν εκείνοι οι κλάδοι που πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη νέα έκδοση της ICAP 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας – 2019. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση που αντλείται από τις Κλαδικές Μελέτες που εκδίδει ο Όμιλος μας”.

Δείτε εδώ την πλήρη Μελέτη:

α) Όπως εμφανίζεται στην Έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας»

β) Σε Δελτίου Τύπου (επεξεργάσιμη μορφή)Cookies Settings