Μελέτη ICAP στον Επιχειρηματικό Τομέα: Πρόσφατες Εξελίξεις και οι Επιδόσεις Επιλεγμένων Κλάδων - ICAP CRIF

Μελέτη ICAP στον Επιχειρηματικό Τομέα: Πρόσφατες Εξελίξεις και οι Επιδόσεις Επιλεγμένων Κλάδων

Εισαγωγικό σημείωμα επιχειρηματικής έκδοσης “40 Κορυφαίοι Κλάδοι”

Η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020 , καθώς το ΑΕΠ έλαβε αρνητικό πρόσημο, μετά 2 την ελαφρά ανάκαμψη που εμφάνισε την προηγούμενη τριετία, 2017-2019. Οι προοπτικές για την εγχώρια οικονομία στις αρχές του 2020 θεωρούνταν θετικές.
Ωστόσο, η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020, άλλαξε πάλι τα δεδομένα και ανέτρεψε εντελώς τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών. Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και έχουν επιφέρει βαρύ πλήγμα στην ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχώς από την Πολιτεία τον τελευταίο χρόνο (υπολειτουργία, αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορισμός μετακινήσεων κ.ά.) με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην αγορά (μείωση ρευστότητας, αναβολή – ματαίωση επενδύσεων, αύξηση ανεργίας, συρρίκνωση διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κ.ά.). Βεβαίως, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται κάθε κλάδος οικονομικής δραστηριότητας είναι διαφορετικός.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩCookies Settings