Μελέτη ICAP: «Business Leaders in Greece 2020» - ICAP CRIF

Μελέτη ICAP: «Business Leaders in Greece 2020»

Τα τελευταία τρία χρόνια (2017-2019) η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ελαφρά αναπτυξιακή τροχιά, καθώς η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ έλαβε θετικό πρόσημο, μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης. Ωστόσο, οι συνθήκες της πανδημίας Covid – 19 που επικρατούν παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας το τρέχον έτος, έχουν αντιστρέψει τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών, καθώς η εγχώρια οικονομία οδεύει σε βαθιά ύφεση το 2020. Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης είναι σημαντικές και αντανακλώνται στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ μειώθηκε (σε όρους όγκου) κατά 11,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019[1].

 

Γυρίζοντας όμως στο χθες, η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος τα τελευταία έτη και η σταδιακή, αν και χαμηλή, ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας επίδρασε θετικά στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά του αποτελέσματα. Πολλές από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους και το 2019.

 

Η ICAP αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2019. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2019 είναι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν αξιόλογη βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

[1].Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ. 4/12/2020

 

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

  • κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί και για το τελευταίο έτος, στη βάση δεδομένων της ICAP [2],
  • εμφάνισαν το 2019 συνολικά κέρδη EBITDA ποσού €14,7 δισ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 84% επί των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς
  • κατέγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €6,7 δισ. το 2019, υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη (τελικό καθαρό αποτέλεσμα) που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς.

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2019 διαμορφώθηκε σε €4,38 εκατ., μέγεθος υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€4,15 εκατ.).

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων το κατώτατο όριο κερδών EBITDA, προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2019, διαμορφώθηκε σε €2,71 εκατ., μέγεθος υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€2,41 εκατ.).

 

ΔΗΛΩΣΗ

Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου εταιρειών ICAP:

 

«Η βελτίωση της εγχώριας οικονομίας κατά την τριετία 2017-2019 σαφώς και επίδρασε θετικά στις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων κατά το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, το 2020 οι συνθήκες της πανδημίας  έχουν αντιστρέψει, μέσα σε λίγους μήνες, εντελώς τη θετική εικόνα των τελευταίων ετών. Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αντανακλώνται στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, καθώς το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατέγραψε ύφεση 11,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες, πέρα από τις κοινωνικές επιπτώσεις, έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική δραστηριότητα, επιφέροντας σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των Ελληνικών Εταιρειών, έστω και σε βραχύ χρονικό ορίζοντα.

 

Από την άλλη πλευρά όμως, κοιτώντας στο χθες, διαπιστώνεται ότι η ελαφρά ανάκαμψη της οικονομίας είχε θετικές επιδράσεις στον Ελληνικό εταιρικό τομέα, καθώς σύμφωνα με τους ισολογισμούς του έτους 2019 οι 500 πιο κερδοφόρες Ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών της χώρας αυξήθηκαν κατά 32% και ανήλθαν στο ποσό των €14,7 δισ.. Όλοι οι τομείς δραστηριότητας παρουσίασαν αύξηση στα κέρδη EBITDA το 2019, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλή ήταν η αύξηση του τομέα των Τραπεζών και του τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών.

Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν σε €6,7 δισ., μέγεθος που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2019. Ο κύκλος εργασιών τους ενισχύθηκε κατά 2,3% το 2019 σε σχέση με το 2018,  ενώ υψηλότερη ήταν η ποσοστιαία αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (5,4%) των 500 επιχειρήσεων.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το κριτήριο (κέρδη EBITDA) για να συμπεριληφθεί μια εταιρεία στην ομάδα των top 500 διαμορφώθηκε το 2019 σε επίπεδα υψηλότερα κατά 5,5% σε σχέση με το 2018, γεγονός που υποδεικνύει τη βελτίωση των επιδόσεων του Ελληνικού εταιρικού τομέα. Επιπλέον, χαρακτηριστικό είναι ότι 103 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece” την τελευταία δεκαετία (2010-2019), επομένως μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι “πρωταθλητές” των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

 

Οι κορυφαίες αυτές επιχειρήσεις με συνεχή προσπάθεια και αποφασιστικότητα πέτυχαν αξιοσημείωτες επιδόσεις και το 2019. Βεβαίως, οι συνθήκες που επικρατούν τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το 2020, λόγω της πανδημίας, αποτελούν τροχοπέδη στην απρόσκοπτη ανάπτυξή τους και οι εταιρείες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας. Θεωρώ, ωστόσο, ότι με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης το συντομότερο δυνατόν, οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες αποτελούν την αφρόκρεμα των Ελληνικών εταιρειών, προσαρμόζοντας κατάλληλα  τη στρατηγική τους και αξιοποιώντας τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης  της χώρας, δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον».

[2]. Επί συνόλου 17.644 εταιρειών (περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλειών), των οποίων οι ισολογισμοί τόσο για το 2019 όσο  και το 2018 είχαν εισαχθεί στην ICAP Databank  μέχρι  την 25/11/2020.

 

Διαβάστε ΕΔΩ το Πλήρες Δελτίο ΤύπουCookies Settings