Μελέτη ICAP - O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - 2019 - ICAP CRIF

Μελέτη ICAP – O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – 2019

Αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας, από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών οικονομικών μεγεθών 21.349 επιχειρήσεων.

Το 2019 ο ελληνικός εταιρικός τομέας εμφάνισε αύξηση στον κύκλο εργασιών του και στα λειτουργικά του αποτελέσματα. Ωστόσο, η διαμόρφωση αρνητικού μη λειτουργικού αποτελέσματος το 2019 είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της καθαρής κερδοφορίας του. Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα συνολικά, προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 21.922 επιχειρήσεων, για τα έτη 2019 και 2018, τα οποία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδομένων παρουσιάζονται στην δίγλωσση Έκδοση «Η Ελλάδα σε Αριθμούς»/«Greece in Figures».

ΔΗΛΩΣΗ
Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Εταιρειών ICAP.

«Η ελαφρά ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας την τριετία 2017-2019 μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης, είχε θετικές επιδράσεις στις Ελληνικές επιχειρήσεις και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά του αποτελέσματα. Ωστόσο, η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020, άλλαξε πάλι τα δεδομένα και ανέτρεψε εντελώς τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και πέραν των κοινωνικών προεκτάσεων, έχουν επιφέρει βαρύ πλήγμα στην Ελληνική οικονομία η οποία κινείται σε τροχιά βαθιάς ύφεσης.

Αναλύοντας τους ισολογισμούς του 2019 διαπιστώνεται ότι ο εταιρικός τομέας κατάφερε να βελτιώσει τα αποτελέσματά του για πέμπτη συνεχή χρονιά. Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 21.349 Ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2019 ο Ελληνικός εταιρικός τομέας πέτυχε αύξηση στον κύκλο εργασιών του και στα λειτουργικά του αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών αυξήθηκε κατά 4,2% ανερχόμενος σε €161 δισ., ενώ το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 24,4% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, σε επίπεδο καθαρών προ φόρου κερδών η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται μείωση αυτών κατά 21,2% ή 1,4 δισ., μεταβολή που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο της Ενέργειας και ιδιαίτερα από την ΔΕΗ η οποία παρουσίασε σημαντική αύξηση των ζημιών της κατά €1,5 δισ..

Για το 2020, που η χώρα μας βίωσε μια τεράστια ύφεση 10%, αναμένουμε σημαντική επιδείνωση των αποτελεσμάτων των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τα οικονομικά αποτελέσματα 125 Ελληνικών εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20% περίπου το πρώτο ενιάμηνο του έτους και σημαντική μείωση των κερδών EBITDA κατά 25%.

Η υγειονομική κρίση, η οποία παρά τα μέτρα που λαμβάνονται από την Πολιτεία θα συνεχιστεί για μερικούς ακόμα μήνες, εντείνει τα σημαντικότατα προβλήματα που ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο εδώ και ένα χρόνο, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Θεωρώ ότι, με την σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς, θα έχουμε μία δυναμική ανάπτυξη το Β’ εξάμηνο του 2021 και θα τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέψει στον επιχειρηματικό τομέα να λειτουργήσει απρόσκοπτα, να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του, υλοποιώντας επενδύσεις, παράγοντας που αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας».

Δείτε ΕΔΩ την πλήρη Μελέτη(επεξεργάσιμη μορφή)

 Cookies Settings