Μελέτη της ICAP CRIF: Third Party Logistics (3PL) - ICAP CRIF

Μελέτη της ICAP CRIF: Third Party Logistics (3PL)

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Third Party Logistics (3PL)
Οι συνθήκες Covid – 19 επηρέασαν αρνητικά και συρρίκνωσαν την αγορά των Third Party Logistics το 2020.
Η ανοδική πορεία που ακολούθησε ο κλάδος το διάστημα 2016-2019, ανατράπηκε το 2020 καταγράφοντας πτώση  5,4%.

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών Logistics σε τρίτους αποτελείται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες είναι είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των εξεταζόμενων υπηρεσιών, είτε διαμεταφορικές που παρέχουν και υπηρεσίες 3PL. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών 3PL στηρίζεται κυρίως στην αναγνώριση της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στην αποδοχή του outsourcing από τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Οι τελευταίες μεταβολές και οι προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην κλαδική μελέτη THIRD PARTY LOGISTICS που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών/Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF Α.Ε.

Οι εξελίξεις σε οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, που επηρεάζουν τον εκάστοτε κλάδο-πελάτη των εταιρειών Logistics, διαμορφώνουν ανάλογα και τη ζήτηση για υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής. Το κόστος μεταφοράς, η τεχνολογική αναβάθμιση, η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η γεωγραφική θέση αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των υπηρεσιών 3PL. Οι πελάτες των εταιρειών Logistics προέρχονται κυρίως από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, με συνέπεια η ζήτηση συχνά να μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία του εκάστοτε κλάδου.

Εξετάζοντας την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς Third Party Logistics, σημειώνεται πως παρουσίασε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2009-2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 3,8%, ακολουθώντας ως έναν βαθμό την πορεία της ελληνικής οικονομίας. To 2016, η αρνητική πορεία ανακόπηκε και μέχρι το 2019 η αγορά εμφάνισε θετικούς ρυθμούς μεταβολής, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση 15,5% (μεταβολή 2019/2015).

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο Τύπου.

 

 Cookies Settings