Ο νέος δείκτης ICAP Covid Sector Check - ICAP CRIF

Ο νέος δείκτης ICAP Covid Sector Check

Ο νέος δείκτης ICAP Covid Sector Check
Κλαδικός δείκτης για την αξιολόγηση των κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας»

Η ICAP, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency), δημιούργησε στη δύσκολη αυτή συγκυρία της αγοράς, έναν νέο κλαδικό δείκτη για την αξιολόγηση των κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, τον “ICAP Covid Sector Check”.

Ο δείκτης “ICAP Covid Sector Check”, έχει ορίζοντα 12 μηνών, και εκφράζει την τρέχουσα διαβάθμιση των επιπτώσεων των μέτρων απαγόρευσης (lockdown) και αναστολών που έχουν επιβληθεί στην οικονομική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, ανά κλάδο δραστηριότητας, έχοντας λάβει υπόψιν την πιθανότητα επανάκαμψης. Ο δείκτης απεικονίζεται σε 5βάθμια κλίμακα και η παρούσα βαθμολόγηση σε βαθμίδες έχει πραγματοποιηθεί σε επίπεδο 4ψήφιου NACE2. Έχουν αξιολογηθεί 577 4ψήφιοι NACE2.

H σταδιακή άρση των μέτρων απαγόρευσης (lockdown), τα σενάρια σταδιακής αποκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και η πιθανότητα επιστροφής των οικονομικών μεγεθών των κλάδων στα επίπεδα του 2019, σε επίπεδο πωλήσεων και λειτουργικών κερδών, αποτελούν βασικούς παράγοντες υπολογισμού του δείκτη. Οι κλάδοι παρακολουθούνται διαρκώς από τους αναλυτές και με βάση νεότερα γεγονότα, θα γίνεται ενημέρωση των διαβαθμίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Customer Care της ICAP: customercare@icap.gr

Η ICAP, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωρισθεί ως:
• Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) από την European Securities and Markets Authority (ESMA),
• Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, για σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Τυποποιημένης Προσέγγισης,
• Αποδεκτή Πηγή για Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις στo πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωσυστήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Περισσότερα στο πλήρες Δελτίο Τύπου.Cookies Settings