ΤΟ ΒΗΜΑ: Σε 2 χρόνια η επιστρόφη στην πρό COVID-19 επόχη - ICAP CRIF

ΤΟ ΒΗΜΑ: Σε 2 χρόνια η επιστρόφη στην πρό COVID-19 επόχη

Eρευνα της ICAP για τις «επιπτώσεις του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις και σε επιμέρους κλάδους της οικονομίας»

 

Την κυρίαρχη ανάγκη να αντιστραφεί το υφεσιακό κλίμα το συντομότερο δυνατόν επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ICAP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, ο οποίος τονίζει:
«Κατά την τελευταία διετία η ελληνική οικονομία κινήθηκε σταδιακά προς ισχυρότερη μεγέθυνση, υψηλότερη και από αυτήν πολλών άλλων οικονομιών της ευρωζώνης. Ωστόσο το 2020 η πανδημία COVID-19 ανέτρεψε βίαια αυτή τη δυναμική, οδηγώντας τη σε βαθιά ύφεση. Η επιδείνωση της οικονομίας αντικατοπτρίζεται και στους εκτιμώμενους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων της χώρας. Ειδικότερα, δυσμενείς είναι οι προβλέψεις των επιχειρήσεων το 2020, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η μείωση που προβλέπεται να εμφανιστεί στον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να είναι της τάξεως του 21%, με αντίστοιχες μειώσεις τόσο στα EBITDA (-21%) όσο και στη ρευστότητά τους (-22%). Για το 2021, η εικόνα που εμφανίζεται είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς οι προβλέψεις των επιχειρήσεων
δείχνουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 10% σε σχέση με το 2020. Γενικά, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων συμβαδίζουν με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει ύφεση 9% το 2020 για την Ελλάδα και βελτίωση τα επόμενα έτη, με ανάπτυξη 5% το 2021 και 3,5% το 2022.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αρκετά διστακτικές, αφού πιστεύουν ότι θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια (2021-2022) για να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα της χώρας στην προ COVID-19 εποχή (στα επίπεδα του 2019) και ενδεχομένως για ορισμένους κλάδους να απαιτηθεί ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεδομένων των παραπάνω, αποτελεί πλέον κυρίαρχη ανάγκη να αντιστραφεί το υφεσιακό κλίμα το συντομότερο δυνατόν και να δρομολογηθεί ισχυρή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Για τον λόγο αυτόν οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στις νέες συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να διαχειριστούν και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοϊού. Παράλληλα, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να προσελκύσουν επενδύσεις, σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης του ελληνικού κράτους για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, καθώς και η διάθεση ενός αποτελεσματικού εμβολίου αναμένεται να θέσουν τα θεμέλια για την επάνοδο της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της».

 

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ.Cookies Settings