Άρθρο του Γ. Χριστουδουλάκη Εκτελεστικου Μέλους του Δ.Σ. της ICAP CRIF Α.Ε., Επικεφαλής του ICAP CRIF Credit Rating Agency και Αν. Καθηγητής του Alliance Manchester Business School στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: Η οικονομική αποτίμηση των κινδύνων ESG - ICAP CRIF

Άρθρο του Γ. Χριστουδουλάκη Εκτελεστικου Μέλους του Δ.Σ. της ICAP CRIF Α.Ε., Επικεφαλής του ICAP CRIF Credit Rating Agency και Αν. Καθηγητής του Alliance Manchester Business School στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: Η οικονομική αποτίμηση των κινδύνων ESG

Η αναζήτηση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μετράει σχεδόν δύο δεκαετίες, με αρχή τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών, Principles for Responsible Investment (PRI, 2005) και στη συνέχεια Sustainable Development Goals (SDG, 2015). Ισως ήταν θέμα πεπρωμένου η οικονομία να υποστεί τα αποτελέσματα μεγάλων κρίσεων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία πριν εξετάσει το πλαίσιο SDG ως οδηγό για τον σχεδιασμό πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιδίωξη αφορά πλέον σαφώς την ελαχιστοποίηση των κινδύνων βιωσιμότητας, οι οποίοι ορίζονται ως ενδεχόμενα γεγονότα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβερνητικής φύσης, τα οποία δύνανται να προκαλέσουν οικονομική ζημιά ή και απώλεια φήμης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.Cookies Settings