Бизнес информация & Услуги за управление на кредитния риск - ICAP CRIF BG
 

Бизнес информация & Услуги за управление на кредитния риск

Продуктите и услугите на ICAP CRIF могат да Ви помогнат да превърнете информацията в конкурентно предимство, за да разработите убедителни стратегии, базирани на факти и да превърнете Вашата компания в гъвкав и печеливш бизнес, фокусиран върху клиента.

ICAP CRIF е една от малкото компании в Европа, одобрена като „Агенция за кредитен рейтинг“ от Европейския орган за ценни книжа и пазари. Това е много значимо признание на методологията, която използваме, за да оценим стабилността на компаниите и способността им да изпълняват техните финансови задължения. В рамките на основната ни дейност и чрез сертифицираните рейтинги и оценки, ние подкрепяме вземането на кредитни решения за над 1 милион бизнес сделки годишно.

Услугите за кредитен риск на ICAP CRIF предоставят актуални търговски и финансови данни, черпени от ICAP CRIF DATABASE, най-голямата бизнес база данни в Югоизточна Европа, която включва 3 милиона компании в 4 държави (България, Гърция, Румъния и Кипър).

Най-надеждният източник на бизнес информация

Бизнес профилите на ICAP CRIF са надежден източник на информация и могат да Ви помогнат да формирате мнение относно дейността, рентабилността и стабилността на дадена компания. Те са специално създадени да предоставят пълната информация, която може да Ви бъде необходима при вземане на решения за партньорство. Профилите предлагат подробни данни за търговската дейност на предприятието, неговата собственост и управление, дяловете в свързани компании, финансовите показатели и историята на плащанията, както и кредитната оценка на ICAP CRIF* и предложен кредитен лимит.

Виж още

*ICAP CRIF Score изразява оценка на кредитната стабилност на компанията по отношение на вероятността от неизпълнение на задълженията и/или фалит в рамките на едногодишен период от време. Тази оценка се основава на анализ на търговски, финансови и платежни данни, получени от публични източници.

 

Бизнес профили за български, гръцки, кипърски и румънски компании са достъпни чрез абонаментен достъп до онлайн платформата www.icapb2b.bg.

Голямо разнообразие от бизнес профили помага на компаниите да открият потенциален търговски и кредитен риск и да управляват по-добре риска при търговските разплащания.

В допълнение, системата за непрекъснат мониторинг предоставя на годишна база ранни предупреждения за всякакви значими събития или промени, които имат или могат да окажат неблагоприятно влияние върху кредитната оценка или финансовото състояние на компаниите, с които търгувате.

Идентифицирайте навреме основните рискове във Вашето портфолио от клиенти и партньори

Решението за анализ на клиентско портфолио, достъпно чрез онлайн платформата icapb2b.bg, Ви дава възможност да определите основните зони на търговски и кредитен риск. Този инструмент Ви предоставя по-ясна и по-пълна картина за ефективността на различните търговски политики, които са приложими за Вашия бизнес и Ви помага да управлявате по-ефикасно риска при търговски разплащания.

Услугата предоставя четири вида обобщени анализи заедно с възможността да видите повече подробности за отделните клиенти чрез директен достъп до фирмените профили на ICAP CRIF. Графиките с тенденции от предишни периоди на ниво портфолио добавят допълнителен анализ на търговските Ви политики, докато услугата за бързи известия Ви позволява да проследявате всички промени, настъпили в компаниите.

 

С “Портфолио Анализ” можете да направите:

Виж още

 • Преглед на разпределението на компаниите въз основа на тяхната кредитоспособност, изразено чрез кредитната оценка на ICAP CRIF
 • Оценка на риска от неплащане въз основа на данните от единствения Платежен регистър в България – ICAP CRIF- Dun&Bradstreet Trade Exchange
 • Проследяване на развитието на компаниите, като получавате навременни сигнали за промени и настъпили негативни събития, настъпили тях;
 • Преглед на разпределението на компаниите въз основа на финансовите им резултати.

Вземете информирани решения за Вашите бизнес партньорства в чужбина

ICAP CRIF е изключителен представител на Dun & Bradstreet, световен лидер в предоставянето на бизнес информация, чрез който можете да получите достъп до информация за 325 милиона компании в повече от 190 държави.

Широката гама от продукти и услуги, предоставяни чрез модерни онлайн платформи, Ви позволяват да достигнете до правилния вид информация, за да вземате информирани решения за Вашия бизнес в чужбина.

Виж още

Профили за държавен риск

Профилите за държавен риск предоставят нужната информация на компаниите, които се стремят да разширят бизнеса си в чужбина, като анализират настоящата търговска, икономическа, политическа и инвестиционна среда, и отчитат риска свързан с извършването на бизнес в тях.

 

Бизнес профили за компании в чужбина

Бизнес профилите за компании в чужбина предоставят пълна картина на финансовото състояние на всеки бизнес, както и оценка на кредитоспособността и потенциалния риск, свързан с транзакциите с него. Можете да изберете между различни видове бизнес профили в зависимост от вида и обширността на информацията, от която се нуждаете. В допълнение, можете да наблюдавате дейността на компаниите и да получавате известия за промени в профила и дейността на компанията, нейната кредитоспособност, финансово състояние и развитие.

Business Family Tree

Разгадаването на търговските отношения между компании, групи и лица е важен и сложен процес с многобройни ползи.

Бизнес семейното дърво на ICAP CRIF опростява процеса, като ви позволява да се съсредоточите върху това как да се справите с всякакви заплахи, възползвайки се от нови възможности, скрити в мрежата на вашите клиенти и доставчици.

Чрез съвременна и лесна за използване визуализация на горните връзки можете да:

 

 

Виж още

 • Разширите или свиете визуализирането на компанията майка или дъщерното дружество и всичките му непосредствени дъщерни местоположения, което прави по-големите дървета от свързани дружества по-лесни за навигация;
 • Да филтрирате показаните обекти, за да идентифицирате бързо конкретни взаимоотношения на лица, компании и групи;
 • Да получавате информация за повече от 5 милиона бизнес отношения и да обогатите представата си за възможностите за намаляване на риска и постигане на растеж;
 • Да запазите вашите търсения по зададени критерии за бъдещи справки, с опция за динамично актуализиране на данните;
 • Да качите списък със субекти и получите пълна информация за техните бизнес взаимоотношения.

Най-обстойната платформа за задълбочен анализ на финансови и търговски данни

Data.Prisma е най-обстойната платформа на ICAP CRIF за задълбочен анализ на финансови и търговски данни, с цел прецизно профилиране на компании.

Платформата е създадена с цел да предостави на клиентите бърз достъп до обстойна бизнес информация, за предварително избран брой компании. В същото време, тя предлага всички необходими инструменти за обобщаване, анализиране, профилиране и създаване на доклади от цялата информация, предоставена от системата. Приложението позволява на компаниите да идентифицират нови клиенти, да търсят информация за техните партньори и подпомага ежедневната дейност на множество отдели.

 

Платформата Data.Prisma предлага:

Виж още

 

 • Функция за търсене с обширен брой критерии, за лесен достъп до всяка бизнес единица
 • Възможности за бърз и задълбочен анализ (drill-through)
 • Диаграми (Dashboards) и анализи адаптивни към специфичните нужди на клиента
 • Инструменти за сравнения и класиране за улесняване на анализа
 • Разширени и гъвкави възможности за създаване на доклади

Непрекъснато наблюдение на секторите в българската икономика

Днешният бързо развиващ се пазар и конкурентна среда налагат компаниите да са запознати как се позиционират спрямо конкуренцията, както и за динамиката и възможностите на сектора в който оперират.

Секторните проучвания на ICAP CRIF съдържат задълбочен анализ на структурата, развитието и перспективите на различните сектори на българската икономика.

Всяка година ICAP CRIF планира и провежда повече от 30 секторни проучвания, за да подкрепи и засили дейността на компаниите.

Решения В Областта На Нормативното Съответствие

Днес лидерите в областта на нормативното съответствие са изправени пред предизвикателство да отговарят на променящите се регулации, без да забавят развитието на бизнеса.

Всяка компания, която разчита на ръчни процеси за събиране и консолидиране на информация, за да може да се съобрази с нормативната рамка, чувства затруднения. Това идва не само от усилената работа, свързана с множество разследвания, но и от забавянето на търговския процес, предизвикващо неудовлетвореност сред ръководството и търговския екип. Не по малка роля има и избягването на грешки, които могат да бъдат скъпи – от финансова, регулаторна и репутационна гледна точка.

 

По-бързо вземане на решения и увеличаване на ефективността чрез автоматизация

D&B Onboard е цялостно решение за онлайн проучвания, който предоставя интегриран достъп до информация, която помага да се провери самоличността на бизнеса и неговите директори, както и тяхната проверка в международни списъци със санкции.

 

Платформата електронно документира за лесно съхранение Вашия процес на надлежна проверка и предоставя доказателства на вътрешни одитори и външни регулатори. Това е удобно за потребителя интуитивно решение, което дава възможност за по-щателна проверка и по-бързи решения.

Виж още

D&B Onboard улеснява вземането на решения за нормативното съответствие в три лесни стъпки

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ за собствеността на потенциални бизнес партньори
 2. ПРОВЕРКА на компаниите и техните директори в списъци със санкции
 3. ДОКУМЕНТИРАНЕ на Вашия процес на нормативно съответствие

 

D&B Onboard осигурява безпроблемен достъп до информация за всички Ваши нужди за AML нормативно съответствие – на едно място.

 

Платформата осигурява:

 • Данни за идентификация на бизнеса от Dun & Bradstreet
 • Пълна, точна и актуална търговска, оперативна и финансова информация за над 300 милиона компании
 • D&B D-U-N-S® номер, свързващ цялата информация за идентичността на бизнесите
 • Корпоративна връзки, за да видите пълната картина на глобалната свързаност на бизнеса
 • Информация за управляващите на бизнеса
 • Търсене в над 400 списъка със санкции
 • Информация за над 200.000 политически изложени лица (PEP)
 • Над 10.000 източника на новини за проследяване на негативни публикации
Cookies Settings