True Leaders Awards - ICAP CRIF BG
 

True Leaders Awards

True Leaders

ICAP Bulgaria награждава компаниите “TRUE LEADERS”

ICAP Bulgaria, част от ICAP – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси (ESMA) като “Агенция за кредитен рейтинг”, отдава признание на положителните бизнес практики чрез наградите “True Leaders”.

За девета поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2020 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.

“TRUE LEADERS” са компаниите които:

∙ Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2020
∙ Са запазили или увеличили броя на техния персонал (2020 спрямо 2019)
∙ Са c висока кредитна оценка (ICAP Credit Score B2 – A1)
∙ Са лидери в техния сектор

 

Тук можете да прочетете цялото прессъобщение за True Leaders 2020.

Sponsors

Генерален спонсор:

 

Златен Cпонсор:

 

     

Cпонсори:

 

   

                  

Официален партньор автомобил:

 

 

С подкрепата на:

 

                 

Медийни партньори:

 

 

    

Партньор Корпоративна Социална отговорност:

 

ICAP Bulgaria, част от ICAP – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси (ESMA) като “Агенция за кредитен рейтинг”, отдава признание на положителните бизнес практики чрез наградите “True Leaders”.

За осма поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2019 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.

“TRUE LEADERS” са компаниите които:

  • Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2019
• Са увеличили броя на техния персонал (2019 спрямо 2018)
• Са c висока кредитна оценка (ICAP Credit Score B2 – A1)
• Са лидери в техния сектор

Вижте тук представяне на протеклото събитие.

Тук можете да прочетете цялото прессъобщение за True Leaders 2019.

Sponsors

Спонсори:

      

Медиен партньор:

     

Партньор Корпоративна Социална отговорност:

ICAP Bulgaria, част от ICAP – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси (ESMA) като “Агенция за кредитен рейтинг”, отдава признание на положителните бизнес практики чрез наградите “True Leaders”.

За шеста поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2018 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.

“TRUE LEADERS” са компаниите които:

  • Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2018
• Са увеличили броя на техния персонал (2018 спрямо 2017)
• Са c висока кредитна оценка (ICAP Credit Score B2 – A1)
• Са лидери в техния сектор

Церемонията по раздаването на наградите се състоя на 11-ти декември 2019, в зала Rainbow Plaza в София.

Вижте тук представяне на протеклото събитие.

Sponsors

Генералeн Спонсор:

Спонсори:

С подкрепата на:

Медиен партньор:

Партньор Корпоративна Социална отговорност:

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Cookies Settings