True Leaders Awards - ICAP CRIF BG
 

True Leaders Awards

ICAP CRIF Bulgaria награждава компаниите “TRUE LEADERS”

АЙКАП КРИФ (бившата група от компании АЙКАП), с 59 години успешно развитие и присъствие в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в предоставянето на Решения в сферата на Бизнес Информацията и Управлението на Кредитния Риск в Югоизточна Европа. АЙКАП КРИФ е единствената компания в Гърция, която е призната за външна институция за кредитна оценка (ECAI) от Гръцката Национална Банка, и е сертифицирана Агенция за Кредитен Рейтинг (CRA) от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

 

На 23 декември 2021, АЙКАП Груп S.A. беше придобита от CRIF, водеща световна организация. Компанията е специализирана в системи за бизнес информация и управление на риска, анализи, предоставяне на аутсорсинг услуги и обработка на данни, както и дигитални решения, от най-висок клас, за развитие на бизнеса и отворено банкиране /Open Banking/.

 

КРИФ е в Топ 100 IDC FinTech класацията на водещите световни доставчици на технологични решения за финансовия сектор. От 2019 г. Групата е Account Information Service Provider (AISP) в 31 Европейски държави.

 

За единадесета поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2022 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.
“TRUE LEADERS” са компаниите които:

  • Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2022
  • Са запазили или увеличили броя на техния персонал (2022 спрямо 2021)
  • Са c висока кредитна оценка (ICAP CRIF Credit Score A1 – B2)
  • Са лидери в техния сектор

 

Повече информация за първите Synesgy награди

Повече информация за събитието и списък с компаниите TRUE LEADERS 2022

Sponsors

Генерален партньор:


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ:

                     

 


СПОНСОРИ:

 

                       

 

                             

 

                     


ПАРТНЬОРИ:

                            

                  


Медийни партньори:

 

                          


Партньор Корпоративна Социална отговорност:

 

       

 

АЙКАП КРИФ (бившата група от компании АЙКАП), с 58 години успешно развитие и присъствие в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в предоставянето на Решения в сферата на Бизнес Информацията и Управлението на Кредитния Риск в Югоизточна Европа. АЙКАП КРИФ е единствената компания в Гърция, която е призната за външна институция за кредитна оценка (ECAI) от Гръцката Национална Банка, и е сертифицирана Агенция за Кредитен Рейтинг (CRA) от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

 

На 23 декември 2021, АЙКАП Груп S.A. беше придобита от CRIF, водеща световна организация. Компанията е специализирана в системи за бизнес информация и управление на риска, анализи, предоставяне на аутсорсинг услуги и обработка на данни, както и дигитални решения, от най-висок клас, за развитие на бизнеса и отворено банкиране /Open Banking/.

 

КРИФ е в Топ 100 IDC FinTech класацията на водещите световни доставчици на технологични решения за финансовия сектор. От 2019 г. Групата е Account Information Service Provider (AISP) в 31 Европейски държави.

 

За десета поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2021 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.
“TRUE LEADERS” са компаниите които:

  • Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2021
  • Са запазили или увеличили броя на техния персонал (2021 спрямо 2020)
  • Са c висока кредитна оценка (ICAP CRIF Credit Score B2 – A1)
  • Са лидери в техния сектор

 

Повече информация за събитието и списък с компаниите TRUE LEADERS 2021

 

Sponsors

Генерален спонсор:


Златен Cпонсор:

 

         


Cпонсори:

 

                         

                           


С подкрепата на:

                       


Медийни партньори:

 

    


Партньор Корпоративна Социална отговорност:

 

ICAP Bulgaria, част от ICAP – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси (ESMA) като “Агенция за кредитен рейтинг”, отдава признание на положителните бизнес практики чрез наградите “True Leaders”.

За девета поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2020 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.

“TRUE LEADERS” са компаниите които:

∙ Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2020
∙ Са запазили или увеличили броя на техния персонал (2020 спрямо 2019)
∙ Са c висока кредитна оценка (ICAP Credit Score B2 – A1)
∙ Са лидери в техния сектор

 

Тук можете да прочетете цялото прессъобщение за True Leaders 2020.

Sponsors

Генерален спонсор:

 

Златен Cпонсор:

 

         

Cпонсори:

 

   

                  

Официален партньор автомобил:

 

 

С подкрепата на:

 

                 

Медийни партньори:

 

 

    

Партньор Корпоративна Социална отговорност:

 

ICAP Bulgaria, част от ICAP – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси (ESMA) като “Агенция за кредитен рейтинг”, отдава признание на положителните бизнес практики чрез наградите “True Leaders”.

За осма поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2019 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.

“TRUE LEADERS” са компаниите които:

  • Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2019
• Са увеличили броя на техния персонал (2019 спрямо 2018)
• Са c висока кредитна оценка (ICAP Credit Score B2 – A1)
• Са лидери в техния сектор

Вижте тук представяне на протеклото събитие.

Тук можете да прочетете цялото прессъобщение за True Leaders 2019.

Sponsors

Спонсори:

      

Медиен партньор:

     

Партньор Корпоративна Социална отговорност:

ICAP Bulgaria, част от ICAP – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси (ESMA) като “Агенция за кредитен рейтинг”, отдава признание на положителните бизнес практики чрез наградите “True Leaders”.

За шеста поредна година инициативата “TRUE LEADERS” отличава (не класира) компаниите покриващи едновременно измерими и обективни критерии за 2018 (по официално публикувани данни), без комисия или процедура на гласуване.

“TRUE LEADERS” са компаниите които:

  • Са сред 300те най-печеливши компании по EBITDA за 2018
• Са увеличили броя на техния персонал (2018 спрямо 2017)
• Са c висока кредитна оценка (ICAP Credit Score B2 – A1)
• Са лидери в техния сектор

Церемонията по раздаването на наградите се състоя на 11-ти декември 2019, в зала Rainbow Plaza в София.

Вижте тук представяне на протеклото събитие.

Sponsors

Генералeн Спонсор:

Спонсори:

С подкрепата на:

Медиен партньор:

Партньор Корпоративна Социална отговорност:

Cookies Settings