Печатни издания - ICAP CRIF BG
 

Печатни издания

Печатните издания на ICAP CRIF представляват ежедневен инструмент за компаниите в търсенето на потенциални клиенти и доставчици, както и в дейностите им за популяризиране на техните продукти и услуги.

300 Бизнес лидери в България

Двуезичното издание „300 Бизнес лидери в България“ включва 300-те най-големи компании в България, според критерия печалба преди лихви, обезценка и амортизация (EBITDA), като някои от най-успешните компании в страната се представят чрез индивидуален профил „История на успеха”.

 

Компаниите в изданието са представени в 3 класации:

 

  • Топ 300 компании по EBITDA
  • Топ 300 компании по ръст на EBITDA (в %)
  • Топ 300 компании по сектори

 

Рекламата и изданието „300 Бизнес лидери в България“ Ви дава възможност да представите Вашата компания пред широк кръг изпълнителни директори.

 

Изданието 300 Бизнес лидери в България се предоставя безплатно и се доставя по куриер до 5 000 водещи български и международни компании, финансови институции, посолства и други.

 

Вижте тук най-новото издание на „300 Бизнес лидери в България“

Виж още

Вижте изданията от предходните години:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Българският бизнес в цифри

Изданието „Българският бизнес в цифри“ включва обобщени финансови резултати на компаниите в България за двугодишен период.

 

Целта на инициативата е да представя развитието на компаниите, опериращи в България. По-конкретно, изданието „Българският бизнес в цифри“ предоставя данни за основните отрасли на икономическа активност, въз основа на публикуваните финансови отчети на повече от 200.000 предприятия. В този контекст, представя и водещите 100 компании по приходи от продажби за последната финансова година, както и 20-те най-рентабилни дружества във всеки икономически сектор. Същевременно, изданието съдържа полезни макроикономически и статистически данни от официални източници –  Българска народна банка (БНБ), Българска агенция за инвестиции (БАИ), Национален статистически институт (НСИ) и др.

 

Изданието „Българският бизнес в цифри“ предоставя възможност на рекламодателите да представят своите продукти и услуги директно до 5.000 водещи български и международни компании, финансови институции, посолства и други.

 

Натиснете тук, за да видите електронния вариант на изданието Българският бизнес в цифри

Виж още

Вижте изданията от предходните години:

2020
2019
2018

Водещи Работодатели в България

Годишното бизнес издание „Водещи Работодатели в България“ съдържа класация на 500-те най-големи компании в страната по брой персонал и представяне на компании отличаващи се с прилаганите практики за управление на човешките ресурси, както и с програми за социална корпоративна отговорност.

В изданието „Водещи Работодатели в България“ са включени:

  • Класация на 500-те компании с най-голям брой персонал
  • Класация на 100-те компании с най-голям ръст на персонала в проценти, спрямо предходната година
  • Класация на 500-те компании с най-голям брой на персонала, разпределение по сектори
  • Практики в областта на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност – CSR и HR организации
  • Анализ на пазара на труда в страната

Изданието предоставя възможност на рекламодателите да представят своите продукти и услуги директно до голям брой водещи български и международни компании, финансови институции, посолства и други.

Тираж: 5.000 броя, доставени персонално от куриер, както и разпространение на всички събития организирани от ICAP CRIF в България.

 

Натиснете тук, за да видите електронния вариант на изданието Водещи работодатели в България.

Виж още

Вижте изданията от предходните години:

2022
2021
2020
2019
2018

Cookies Settings