Industry Ratings Suite - ICAP CRIF
 

Industry Ratings Suite

Το Industry Rating που αποδίδεται από το Credit Rating Agency της ICAP CRIF επιτρέπει στους χρήστες να έχουν στη διάθεσή τους πλήρεις και σε πραγματικό χρόνο προβλέψεις για μια σειρά από κινδύνους σε επίπεδο κλάδου, προκειμένου να υποστηριχθεί η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν στα ακόλουθα:

  • Δυναμική του πιστωτικού κινδύνου,
  • Δυναμική της ανθεκτικότητας,
  • Βαθμός έκθεσης σε καταστάσεις κρίσεων,
  • Κινδύνους των αθετήσεων E, S, G και ESG,
  • Κινδύνους οικονομικού εγκλήματος και
  • Κινδύνους περιβαλλοντικού εγκλήματος.

 

Το Industry Rating Suite απαρτίζεται από τις ακόλουθες συνιστώσες:

1. Credit Risk Score, το οποίο αξιολογεί τη μέση κλαδική πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα 1-5 ετών, συνεκτιμώντας μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του, κινδύνους οι οποίοι υποδηλώνονται από τιμές αγοράς.

2. Resilience Score, το οποίο αξιολογεί το μέσο κλαδικό βαθμό ανθεκτικότητας, συνεκτιμώντας μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του, τον προβλεπόμενο βαθμό  απορρόφησης των αρνητικών έναντι των θετικών διαταράξεων της αγοράς.

3. Crisis Risk Score, το οποίο αξιολογεί το βαθμό έκθεσης του κλάδου σε απότομες ακραίες μεταβολές θεμελιωδών στοιχείων, συνεκτιμώντας μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του, προβλεπόμενες απότομες μετατοπίσεις σε ορίζοντα 1-5 ετών στις προσδοκίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο χώρας και βασικών εισροών.

4. ESG Risk Score, το οποίο αξιολογεί τη μέση κλαδική πιθανότητα εμφάνισης γεγονότος αθέτησης κριτηρίων E, S, G και συνολικά ESG βάσει της σχετικής οικονομικής σημαντικότητας, σε ορίζοντα 1 έτους.

5. Financial Crime Risk Score, το οποίο αξιολογεί τη μέση κλαδική πιθανότητα εμφάνισης γεγονότων οικονομικού εγκλήματος, σε ορίζοντα 1 έτους.

6. Green Crime Risk Score, το οποίο αξιολογεί τη μέση κλαδική πιθανότητα εμφάνισης γεγονότων περιβαλλοντικού εγκλήματος, σε ορίζοντα 1 έτους.

 

Το Industry Rating Suite υπόκειται σε εξαμηνιαία επικαιροποίηση. Μεθολογικά, τα συστατικά του στοιχεία συνδυάζουν ποσοτικές προβλέψεις με τις απόψεις ομάδας έμπειρων αναλυτών τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Βάσει της ταξινόμησης NACE Rev.2, το Industry Rating Suite αντιστοιχίζεται καταρχήν σε 31 κλάδους δραστηριότητας, ενώ η κατανομή των κλάδων δύναται να διασπαστεί περαιτέρω σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Cookies Settings