Structured Finance Credit Ratings & Scores - ICAP CRIF
 

Structured Finance Credit Ratings & Scores

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) η ICAP CRIF αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) οι οποίες εκδίδονται μέσω συστήματος αξιολόγησης το οποίο εδράζεται σε δημόσια προσβάσιμη μεθοδολογία, με κατηγορίες αξιολόγησης σύμφωνα με τη 10-βάθμια κλίμακα της ICAP CRIF από ΑΑΑ έως και D και  δύναται να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο όπως αυτό εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών της ΕΕ.

 

Με βάση σχετική μεθοδολογία που ανέπτυξε το 2020 το Credit Rating Agency της ICAP CRIF αποδίδει πιστοληπτικές αξιολογήσεις σε Ομολογίες Τιτλοποιημένων Απαιτήσεων, όπως τα Εξυπηρετούμενα και τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα Πιστώσεων και οι Εμπορικές Απαιτήσεις, είτε έναντι νομικών μορφών είτε έναντι φυσικών προσώπων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσέγγιση εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος των απαιτήσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα πιστώσεων (Με ή Χωρίς Εξασφαλίσεις, Καταναλωτικά Δάνεια, Στεγαστικά Δάνεια, Εταιρικές Πιστοδοτήσεις, Χρηματοδοτικές Μισθώσεις κ.λπ.).

 

Από το 2020 η ICAP CRIF έχει αποδόσει αξιολογήσεις σε σειρά συναλλαγών τιτλοποίησης οι οποίες εδράζονται σε χαρτοφυλάκιοα με ακαθάριστη λογιστική αξία η οποία υπερβαίνει τα €15 δισ.

 

Η αξιολόγηση αντανακλά το επίπεδο εμπιστοσύνης ότι ο τίτλος θα εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, πλήρως και εγκαίρως. Για να προσδιορίσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, η ICAP CRIF ανέπτυξε μια μεθοδολογική προσέγγιση που συνδυάζει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτυπώνουν τις ιδιότητες του κινδύνου του υποκείμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, τη διάρθρωση της συναλλαγής, τους νομικούς κινδύνους, τους κινδύνους των Αντισυμβαλλομένων, καθώς και την απόδοση του Διαχειριστή Απαιτήσεων (Servicer) και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η μεθοδολογία της ICAP CRIF για την εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών (EL) βασίζεται σε μία γενίκευση της κατανομής πιστωτικών ζημιών Vasicek, προσδιορίζοντας λεπτομερώς την πιθανότητα ακραίων γεγονότων ζημιάς, εκτιμώντας ποσοστά ανάκτησης και λαμβάνοντας υπόψιν τόσο μικροοικονομικούς όσο και μακροοικονομικούς παράγοντες.

 

Η κλίμακα διαβάθμισης των αξιολογήσεων είναι εννιαβάθμια και επεκτείνεται σε ενδιάμεσες κατηγορίες (notching).

 

 

Μεθοδολογία Απόδοσης Structured Finance Credit Ratings

Cookies Settings