ICAP CRIF - DUNS Number - ICAP CRIF
 

ICAP CRIF – DUNS Number

Τι είναι ο κωδικός DUNS Number;

 

THE D-U-N-S NUMBER® SYSTEM: ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο κωδικός DUNS Number είναι μια μοναδική ακολουθία 9 ψηφίων, η οποία ταυτοποιεί την εκάστοτε επιχειρηματική οντότητα.

H D&B μέσω του DUNS Number έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να συνδέσει, τις μητρικές εταιρείες,  τις θυγατρικές, τα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα τους, για περισσότερες από 240 εκατομμύρια εταιρείες στον κόσμο.

Ο κωδικός DUNS Number προτείνεται, αναγνωρίζεται ή/και απαιτείται από περισσότερες από 50 διεθνείς, βιομηχανικές και εμπορικές ενώσεις, από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών,  καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Κυβέρνηση της Αυστραλίας.

 

Αίτηση για DUNS Number

Αν θέλετε να αποκτήσετε το δικό σας DUNS Number, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία της εταιρείας σας και επιλέξτε “Υποβολή”.

 

Κάντε κλίκ εδώ για να συμπληρώσετε τη φόρμα αν πρόκειται για Ελληνική εταιρεία

Κάντε κλίκ εδώ για να συμπληρώσετε τη φόρμα αν πρόκειται για Κυπριακή εταιρεία

Cookies Settings