Μελέτη της ICAP CRIF για την Έλαση-Διέλαση Αλουμινίου - ICAP CRIF

Μελέτη της ICAP CRIF για την Έλαση-Διέλαση Αλουμινίου

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Μελέτη της ICAP CRIF για την Έλαση-Διέλαση Αλουμινίου

Ο κλάδος του αλουμινίου που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και εξαγωγικός, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς περιλαμβάνει από τη μία πλευρά μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και από την άλλη μικρές βιοτεχνίες που διασκορπισμένες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), ο κλάδος του αλουμινίου αποτελείται από 3.000 επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου και απασχολεί έμμεσα ή άμεσα 30.000 άτομα περίπου. Οι παραγωγικές μονάδες διαθέτουν ιδιόκτητα δίκτυα διανομής και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες.

Οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 4%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 50% των συνολικών πωλήσεων, σύμφωνα με την Ε.Ε.Α.. Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης, το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 18% και απευθύνονται κυρίως στις διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών πωλήσεων. Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη.

Αναφορικά με την πρώτη μεταποίηση, οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων έλασης εκτιμάται ότι ανήλθαν σε περίπου 310.000 τόνους το 2020 σε Ελλάδα και εξωτερικό παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε το 2019. Ωστόσο το 2021 ανέκαμψαν, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 18% σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 88% της συνολικής παραγωγής εξάγεται, ενώ η κύρια χρήση των προϊόντων έλασης στην εγχώρια αγορά είναι η συσκευασία και ακολουθούν η οικοδομή και οι κατασκευές. Στις εξαγωγές, η κύρια χρήση αφορά τη συσκευασία και ακολουθεί η χρήση από τη βιομηχανία μεταφορών.

 

Διαβάστε το πλήρες Άρθρο.

 

 Cookies Settings