Συνέδριο Credit Risk Management - ICAP CRIF
 

Συνέδριο Credit Risk Management

Δείτε τα προηγούμενα Συνέδρια

ESG impact on Credit Risk: Navigating through challenges

 

Καθώς οι προκλήσεις στην οικονομία αυξάνονται, η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται όλο και πιο αναγκαία για τις επιχειρήσεις. Μέσω της διασφάλισης ότι οι επιχειρήσεις για τη λήψη των αποφάσεών τους, λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές πτυχές, ενισχύεται η μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητά τους. Οι εταιρείες που εστιάζουν στο ESG δημιουργούν διαρκή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο αειφόρου και ισορροπημένου κόσμου.

Επίσης ο ρόλος του AI ανοίγει νέες προοπτικές για την αξιολόγηση και τη διαχείριση ρίσκων για τις επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον συνεχούς αβεβαιότητας.

 

Στο φετινό συνέδριο θα συζητηθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Managing Credit Risk in the face of Continuing Economic Instability
 • Integrating ESG and Climate Risks in Risk Management
 • The Transformation of Credit Risk Management by AI
 • Unlocking Financial Potential: Harnessing Tech for Prosperous Credit Journeys

Θεματολογία

 • Managing Credit Risk in the face of Continuing Economic Instability

Το 2024, σε ένα εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου φαίνεται ότι δεν είναι αρκετές, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν πιο ακριβείς και προσαρμοστικές μεθόδους. Η χρήση του ΑΙ και η εφαρμογή των ESG κριτηρίων είναι το επόμενο στοίχημα για μια βιώσιμη επιχείρηση.

 

 • Integrating ESG and Climate Risks in Risk Management

Η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG και των κλιματικών κινδύνων στο μοντέλο αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου είναι αναγκαία για τις επιχειρήσεις, με τις τράπεζες να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υιοθέτησή τους για την επίτευξη βελτιωμένης πρόσβασης και όρων χρηματοδότησης από τις εταιρείες.

 

 • The Transformation of Credit Risk Management by AI

Η χρήση ΑΙ και αλγορίθμων machine learning στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου αυτοματοποιεί την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και παρέχει ταχύτερες και ακριβέστερες αξιολογήσεις, υπερέχοντας των παραδοσιακών μεθόδων.

 

 • Unlocking Financial Potential: Harnessing Tech for Prosperous Credit Journeys

Η χρήση Privacy-Enhancing Technologies (PETs) επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναλύουν δεδομένα και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να απειλείται η ιδιωτικότητα ή η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων (GDPR).

Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις

Ομιλητές

Χορηγοί

Credit Risk in the age of Crisis Continuum

 

Σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και ο τρόπος αντιμετώπισης των πιστωτικών κινδύνων είναι προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις.

 

To φετινό Συνέδριο θα κινηθεί στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Macro Risks in the Age of Social, Sovereign and Geopolitical Instability
 • Climate Change and ESG Risks in Debt and Equity Corporate Finance
 • Technology Disruption Risk in Finance
 • Compliance – Optimal Risk Screening

 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο ‘’ Grand Hyatt Athens‘’, Λεωφ. Συγγρού 115 και διαδικτυακά).

 

Υπό την Αιγίδα

Θεματολογία

 • Macro Risks in the Age of Social, Sovereign and Geopolitical Instability

Η διαδοχή κρίσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο διαμορφώνουν μια σύνθετη εικόνα για το μακροοικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Ποιες είναι οι συνθήκες αστάθειας στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν χρηματοδοτούμενοι, χρηματοδότες και θεσμοί της αγοράς;

 

 • Climate Change and ESG Risks in Debt and Equity Corporate Finance

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον πλέον δραστικό παράγοντα κινδύνου στο πλαίσιο της βιωσιμότητας ESG ως προς τη μη αναστρεψιμότητα των αποτελεσμάτων του. Πως ιεραρχείται και πως συνδιαμορφώνει στο πλαίσιο ESG τους νέους όρους εταιρικής χρηματοδότησης;

 

 • Technology Disruption Risk in Finance

Ποιες οι ευκαιρίες και οι απειλές από την επιταχυνόμενη είσοδο νέων τεχνολογιών στην οικονομία, όπως Artificial Intelligence and Machine Learning, Automation and Robotics, Cyber Security Advances, Edge Computing, Headless Tech, “As-a-Service” Computing, Decentralized Finance; Με ποιο τρόπο επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, ταχύτητα και ποιότητα της χρηματοδότησης;

 

 • Compliance – Optimal Risk Screening

Καθώς η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά διαπλεκόμενων κινδύνων στο πλαίσιο συνεχόμενων κρίσεων, πόσο αναγκαία είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες νομικού ελέγχου εταιρειών και στελεχών, διεθνών κυρώσεων, ξεπλύματος μαύρου χρήματος;

 

Workshop

 • Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και το Workshop που θα πραγματοποιηθεί με θέμα “Cases of Applied ESG Failure Risk Ratings for Corporates”

Η αξιολόγηση βιωσιμότητας των εταιρειών συνήθως εδράζεται στην εξέταση του βαθμού συμμόρφωσής τους στα κριτήρια συμπεριφοράς ESG. Ωστόσο η εικόνα αυτή αγνοεί τη δυνατότητα αποτυχημένης συμπεριφοράς ESG παρά τη συμμόρφωση καθώς και το αντίστροφο. To εργαστήριο εφαρμόζει τη μεθοδολογία ESG Failure Risk Rating, ανεπτυγμένη από την ICAP CRIF Credit Rating Agency, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρειών από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο πλαίσιο διαβούλευσης με το κοινό.

Πρόγραμμα

09:00 – 09:15 Καλωσόρισμα – Εισαγωγή
Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP CRIF
09:15 – 09:20 Ομιλία Μέγα Χορηγού
Γεράσιμος Τζέης, Managing Director, Atradius Greece & Romania
09: 20- 09:50 Κεντρική ομιλία
Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Session 1: Macro Risks in the Age of Social, Sovereign and Geopolitical Instability
09:50 – 10:10 Ομιλία
Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος
10:10 – 11:00 Πάνελ
Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist, Eurobank
Δρ. Παναγιώτης Καπόπουλος, Group Chief Economist, Alpha Bank
Δρ. Ηλίας Λεκκός, Group Chief Economist, Τράπεζα Πειραιώς
Δρ. Νίκος Μαγγίνας, Chief Economist, Εθνική Τράπεζα
Γεράσιμος Τζέης, Managing Director, Atradius Greece & Romania
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
Session 2: Climate Change and ESG Risks in Debt and Equity Corporate Finance
11:30 – 11:50 Ομιλία
Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου Eurobank
11:50 – 12:05 Ομιλία
Giorgio Costantino, Executive Director of Global Transformation Services, CRIF
12:05 – 12:50 Πάνελ
Δημήτρης Σιώκης, Group Treasurer, Coca-Cola Hellenic Bottling Company
Μαρία Αλεξίου
, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, CSRHELLAS
Γιώργος Πλευράκης
, CEO HEC Group, Hellenic Environmental Center
Ράλλης Ρετέλας
, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Εταιρειών ΕΛΤΟΝ
Session 3: Technology Disruption Risk in Finance
12:50 – 13:20 Ομιλία
Natalia Shchelovanova, Global Open Innovation and Ecosystem, InnovEcos
Olivier Kenji Mathurin, Senior Research & Innovation Specialist, InnovEcos
13:20 – 14:00 Πάνελ
Ρεγγίνα Ασλάνογλου, Chief of Staff and Transformation Officer, Attica Bank
Ιωάννης Καμίτσος
, Director, Financial Risk Management, KPMG
Μαριάννα Πολυκράτη
, Group Treasurer, Avramar S.A.
14:00 – 15:00 Γεύμα
Session 4: Compliance – Optimal Risk Screening
15:00 – 15:20 Ομιλία
Paola Galassi, Executive Director Global B2B & B2C Services, CRIF
15:20 – 16:00 Πάνελ
Μαρία Μανουσάκη, Senior Director Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Παγκρήτια Tράπεζα
Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance & GDPR Director/DPO, MYTILINEOS Α.Ε.
Γιώργος Χλωμούδης
, Group DPO, Head of InfoSec & Risk Mgt Governance, ICAP CRIF
16:00 – 17:30 Workshop: Cases of Applied ESG Failure Risk Ratings for Corporates
17:30 Τέλος Συνεδρίου

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση: Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP CRIF

Παρουσίαση: Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Παρουσίαση: Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου Eurobank

Παρουσίαση: Natalia Shchelovanova, Olivier Kenji Mathurin, InnovEcoS

Παρουσίαση: Paola Galassi, Executive Director Global B2B & B2C Services, CRIF

Ομιλητές

Christos-Adam-web

Χρήστος Ν. Αδάμ
Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου
Eurobank Α.Ε.

Alexiou-Maria-web

Μαρία Αλεξίου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
CSRHELLAS

Anastasatos-Tasos

Δρ. Τάσος Αναστασάτος
Group Chief Economist
Eurobank

Aslanoglou-Regina-web

Ρεγγίνα Ασλάνογλου
Γενική Διευθύντρια Μετασχηματισμού (Chief Transformation Officer)
Attica Bank

Vessi-Katerina

Κατερίνα Βέσση
Διευθύντρια Υπηρεσίας Συμμόρφωσης
ICAP CRIF Credit Rating Agency

Paola-Galasi-web

Paola Galassi
Executive Director, Global B2B & B2C Information Services
CRIF

Kamitsos-Ioannis-web

Ιωάννης Καμίτσος
Aναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
KPMG

Kapopoulos

Dr. Panayotis Th. Kapopoulos
Group Chief Economist
Alpha Bank

Karapidakis-Sofoklis

Σοφοκλής Καραπιδάκης
Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
MYTILINEOS

Konstantellos-Nikitas-web

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ICAP CRIF

Lekkos-web

Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Όμιλος Τράπεζα Πειραιώς

Magginas_Nicholas

Dr. Nicholas S. Magginas
Chief Economist
National Bank of Greece

olivier_mathurin_web

Olivier Kenji Mathurin
Senior Research & Innovation Specialist
InnovEcoS

Malliaropoulos-Dimitris

Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος
Επικεφαλής οικονομολόγος και Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Τράπεζας της Ελλάδος

Manousaki-Maria

Μαρία Μανουσάκη
Ανώτερη Διευθύντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Παγκρήτια Τράπεζα

Oikonomou-Giorgos-web

Γιώργος Οικονόμου
Head of Analytics
ICAP CRIF Credit Rating Agency

Plevrakis-Giorgos-web

Γιώργος Πλευράκης
CEO
Hellenic Environmental Center

Polykrati-Marianna-web

Μαριάννα Πολυκράτη
Group Treasurer
Avramar

Ράλλης Π. Ρετέλας
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου
Όμιλος Εταιρειών ΕΛΤΟΝ

Shchelovanova-Natalia-web

Natalia Shchelovanova
Global Open Innovation and Ecosystem
InnovEcoS

Siokis-Dimitris-web

Dimitris Siokis
Group Treasurer
Coca Cola Hellenic

Tzeis_Gerasimos_web

Γεράσιμος Τζέης
Managing Director
Atradius Greece & Romania

Fotopoulos-Konstantinos-web

Κωνσταντίνος Φωτόπουλος
Reporting & PMO Manager
ICAP CRIF Credit Rating Agency

Gikas-Hardouvelis-web

Γκίκας Α. Χαρδούβελης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εθνική Τράπεζα

Nektarios-Notis

Συντονιστής

Νεκτάριος Νώτης
Ιδρυτής – CEO
Notice Content and Services

cof

Συντονιστής

Γιώργος Χλωμούδης
Group DPO, Head of InfoSec & Risk Mgt Governance
ICAP CRIF

Χορηγοί

Μέγας Χορηγός

 


Χορηγοί

 

                     


Υποστηρικτές

                           


Χορηγοί επικοινωνίας

                           

 

                                  

                                 

Credit Risk in the Age of ESG Sustainable Finance

 

Το αναδυόμενο πρότυπο βιώσιμης χρηματοδότησης ESG οδηγεί στον οριστικό επαναπροσδιορισμό του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την πίστωση. Ουσιώδης οδηγός, η συμμετοχή των κινδύνων ESG στη διαμόρφωση του πιστωτικού κινδύνου, μια σχέση η οποία αλλάζει όχι μόνο τα κριτήρια πιστοδοτήσεων αλλά και το σχεδιασμό των χρεογράφων τόσο εταιρικών όσο και δομημένων συναλλαγών. Πιστωτές, επενδυτές αλλά και φορείς οικονομικής πολιτικής αναζητούν μετ΄ επιτάσεως το “greenium” στις αποδόσεις των χρεογράφων, συνεκτιμώντας νέες ισορροπίες μεταξύ οικονομικών κινδύνων, απαιτούμενων αποδόσεων και στόχων πολιτικής. Το φετινό συνέδριο Credit Risk Management, συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη και ειδικούς της αγοράς για να δώσει απαντήσεις στην πρόκληση της βιώσιμης χρηματοδότησης στο πλαίσιο πρακτικής λήψης αποφάσεων.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (φυσική παρουσία στο Divani Caravel Hotel και διαδικτυακά).

 

Υπό την Αιγίδα     

 


Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Συνεδρίου

08:45 – 09:00 Εισαγωγική Ομιλία
Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP CRIF
09:00 – 09:05 Χαιρετισμός
Γεράσιμος Τζέης, Managing Director, Atradius Ελλάδος
09:05 – 10:05 Θεματική Ενότητα 1
Μακροοικονομική και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα κατά τη Μετάβαση στη Βιωσιμότητα ESG
09:05 – 09:25 Talk: Μιράντα Ξαφά, Διευθύνουσα Σύμβουλος, E.F. Consulting Ltd
09:25 – 10:05 Panel:
Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας OΠΑ
Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης
Μιράντα Ξαφά, Διευθύνουσα Σύμβουλος, E.F. Consulting Ltd
Γεράσιμος Τζέης, Managing Director, Atradius Greece
10:05 – 11:30 Θεματική Ενότητα 2
Η Σχέση Πιστωτικών και ESG Κινδύνων κατά τη Μετάβαση στη Βιωσιμότητα ESG
10:05 – 10:20 Talk 1:
Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Επικεφαλής Credit Rating Agency,ICAP CRIF
10:20 – 10:35 Talk 2:
Giorgio Costantino, Executive Director of Global Transformation Services, CRIF
10:35 – 10:50 Talk 3:
Heather Gibson, Director-Advisor, Bank of Greece
10:50 – 11:30 Panel:
Heather Gibson, Director-Advisor, Bank of Greece
Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Chief Risk Officer, HFSF
Αλέξανδρος Μπένος, Οικονομικός Διευθυντής, Cenergy Holdings
11:30 – 12:00 Διάλειμμα
12:00 – 13:00 Θεματική Ενότητα 3
Η Πρόκληση της Πρόσβασης σε Εταιρικές Πιστώσεις ESG
12:00 – 12:20 Λευτέρης Οικονομίδης, Group Chief Credit Officer, Eurobank
12:20 – 13:00 Panel:
Αθανάσιος Βλαχόπουλος, General Manager, Corporate & Investment Banking, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς
Παντελής Τζωρτζάκης, Αντιπρόεδρος Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος, Avis
13:00 – 14:00 Θεματική Ενότητα 4
Η Γένεση των Εταιρικών ESG Χρεογράφων και Τιτλοποιήσεων
13:00 – 13:20 Talk: Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Επικεφαλής Credit Rating Agency, ICAP CRIF
13:20 – 14:00 Panel:
Δήμητρα Κρούσκα, Head of Investment Banking, Εθνική Τράπεζα
Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA ASSET MANAGEMENT MFMC
Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST
14:00 – 14:30 Κεντρική Ομιλία
Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζας Πειραιώς
14:30 – 15:30 Διάλειμμα – Γεύμα
Workshop
15:30 – 17:00 Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαχείρισης ESG στις Πιστώσεις και Επενδύσεις για Μεγάλες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Δημήτρης Τσιμπανούλης, Dr. jur. Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ»
Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης
Χαρίλαος Μερτζάνης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, Abu Dhabi University
Νίκος Κοντιζάς, Of counsel at Tsibanoulis & Partners
Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αssociate at Climate Strategy and Delivery unit of EBRD
Διονυσία Ξηρόκωστα, Of counsel at Tsibanoulis & Partners
Κατερίνα Βέσση, Compliance Senior Manager, ICAP CRIF CRA

Θεματολογία

Το συνέδριο καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 

Θεματική Ενότητα 1
Μακροοικονομική και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα κατά τη Μετάβαση στη Βιωσιμότητα ESG
Η συνεχής μεταβολή αποτελεί πλέον τη νέα σταθερά, στην οποία οι αγορές αντιμετωπίζουν αυξανόμενα σοβαρές και αποσταθεροποιητικές κρίσεις, προερχόμενες όχι μόνο από τη σφαίρα της οικονομίας, αλλά και από αυτές της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της γεωπολιτικής. Η θεματική ενότητα συνεισφέρει στην εκτίμηση των κινδύνων σε επίπεδο οικονομίας καθώς και την οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για βιωσιμότητα ESG.

 

Θεματική Ενότητα 2
Η Σχέση Πιστωτικών και ESG Κινδύνων κατά τη Μετάβαση στη Βιωσιμότητα ESG
Ο κίνδυνος ESG αναδύεται ως ο κεντρικός οδηγός στη βιώσιμη χρηματοδότηση. Πως θα μετρηθεί και θα προβλεφθεί; Πως θα εκτιμηθεί η επίδραση του αναμενόμενου κινδύνου ESG στον πιστωτικό κίνδυνο; Και πως οι κεντρικές πιστοδοτικές και επενδυτικές αποφάσεις επαναπροσδιορίζονται; Η θεματική ενότητα σχεδιάστηκε ώστε να συνεισφέρει καθαρές και εμπειρικά επικυρωμένες απαντήσεις.

 

Θεματική Ενότητα 3
Η Πρόκληση της Πρόσβασης σε Εταιρικές Πιστώσεις ESG
Τα κριτήρια εταιρικής χρηματοδότησης μετασχηματίζονται τάχιστα μέσω των προβλεπόμενων κινδύνων βιωσιμότητας ESG. Πως μεταβάλλονται οι προτιμήσεις και η αποδεκτή έκθεση ως προ το κίνδυνο για πιστωτές και επενδυτές? Υπό ποιες συνθήκες η αγορά είναι σε θέση να προσφέρει το “greenium” στη χρηματοδότηση μια εταιρείας? Η θεματική ενότητα σχεδιάστηκε ώστε να συνεισφέρει απαντήσεις οι οποίες μεγιστοποιούν την πρόσβαση στις επιλογές βιώσιμης χρηματοδότησης.

 

Θεματική Ενότητα 4
Η Γένεση των Εταιρικών ESG Χρεογράφων και Τιτλοποιήσεων
Η παρουσία του πλαισίου βιωσιμότητας ESG οδηγεί στην ανάδυση νέων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, επενδυτικών προτιμήσεων, καθώς και στοιχείων πολιτικής, επαναπροσδιορίζοντας τόσο τα εταιρικά ομόλογα όσο και αυτά των δομημένων συναλλαγών χρηματοδότησης. Ποια κριτήρια θα πρέπει να ικανοποιούνται; Ποιο το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου ESG; Πως το “greenium” εμφανίζεται στην αποτίμηση χρεογράφων εταιρικής και δομημένης χρηματοδότησης; Η θεματική ενότητα σχεδιάστηκε ώστε να συνεισφέρει ανάλυση για την υφιστάμενη και την αναμενόμενη σχέση οφέλους και κινδύνου από τη χρηματοδότηση ESG στην αγορά χρεογράφων.

 

Workshop
Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διαχείρισης ESG στις Πιστώσεις και Επενδύσεις για Μεγάλες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Η εταιρική βιώσιμη χρηματοδότηση εδράζεται σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το εφαρμοσμένο εργαστήριο σχεδιάστηκε ώστε να συνεισφέρει στους συμμετέχοντες τον πλέον ενημερωμένο πρακτικό οδηγό σχετικά με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για βιώσιμη ESG χρηματοδότηση, τόσο μέσω της πιστωτικής όσο και της επενδυτικής οδού. Το εργαστήριο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με εξειδικευμένη νομική εταιρεία και ομάδα ειδικών σε νομικά και κανονιστικά θέματα.

Ομιλητές

Aesopos-Chris

Κρις Αίσωπος
Διευθύνων Σύμβουλος
ALPHA TRUST

Antonopoulos-Panagiotis

Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ

Vlachopoulos_Thanos

Αθανάσιος (Θάνος) Βλαχόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων
Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Gibson-web

Heather Gibson
Διευθύντρια στην Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Τράπεζα της Ελλάδος

Dimopoulos-Konstantinos

Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Associate at Climate Strategy and Delivery unit of EBRD

georgio costantino1

Giorgio Costantino
Executive Director
Global Transformation Services CRIF Group

Konstantellos-Nikitas_web2

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ICAP CRIF

Kontizas-Nikos-web

Νίκος Κοντιζάς
of Counsel at Tsibanoulis & Partners

Kremlis-George

Γιώργος Κρεμλής
Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης

Krouska-Dimitra

Δήμητρα Κρούσκα
Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής, Εταιρική & Επενδυτική Τραπεζική
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Megalou-Christos-web

Χρήστος Ι. Μεγάλου
Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς

Mertzanis-Xarilaos-web

Χαρίλαος Μερτζάνης
Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Abu Dhabi University

Benos_Alexandros

Αλέξανδρος Μπένος
Οικονομικός Διευθυντής
Cenergy Holdings

Xafa Miranda

Μιράντα Ξαφά
Διευθύνουσα Σύμβουλος
E.F. Consulting Ltd

Xirokosta-Dionysia

Διονυσία Ξηροκώστα
of Counsel at Tsibanoulis & Partners

Oikonomidis_photo2-web

Λευτέρης Οικονομίδης
Group Chief Credit Officer
Eurobank

Pagoulatos-George-web

Γιώργος Παγουλάτος
Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας OΠΑ

TaprantzisAndreas_Avis

Ανδρέας Ταπραντζής
Διευθύνων Σύμβουλος
Avis

Tzeis_Gerasimos_web

Γεράσιμος Τζέης
Managing Director
Atradius Ελλάδος

Tzortzakis-Pantelis

Παντελής Τζωρτζάκης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Tsibanouils-Dimitris-web

Δημήτρης Τσιμπανούλης, Dr. jur.
Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας
«ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ»

Haralabidis-Michalis-web

Μιχαήλ Π. Χαραλαμπίδης
Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Christodoulakis_web

Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης
Μέλος ΔΣ
Επικεφαλής Credit Rating Agency της ICAP CRIF

Χορηγοί

Μέγας Χορηγός:


Διακεκριμένος Χορηγός:


Χορηγός:


Υποστηρικτές:

 

                                       

                          


Media Partner:

 

       


Χορηγοί επικοινωνίας:

 

                                 

                                         

 

                               

Το συνέδριο Credit Risk Management προβάλλει για 14 συνεχή έτη τις εξελίξεις στο χώρο του πιστωτικού και συνδεδεμένων κινδύνων. Η δομική μεταβολή της διεθνούς και ελληνικής οικονομίας υπό το βάρος της πανδημίας αλλά και η εφαρμογή νέων πολιτικών και τεχνολογιών, επιβάλουν καινούργιες περιοχές επιχειρηματικότητας και διευρυμένης διαχείρισης πιστωτικού και επιχειρηματικού κινδύνου. Η επιχείρηση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα καλούνται να προετοιμαστούν ώστε να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σε περιβάλλον με νέες δυναμικές στην ταχύτητα, στην αλλαγή και στο ρόλο της τεχνολογίας και των δεδομένων.

 

To φετινό Συνέδριο θα κινηθεί στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγική Εξέλιξη στη Διεθνή και Ελληνική Οικονομία.
 • ESG: Πλαίσιο και Εργαλεία για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Structured Finance και Τεχνικές Τιτλοποίησης για τη Βελτίωση Χρηματοδότησης της Οικονομίας.
 • FinTech: Οι διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το συνέδριο Credit Risk Management θα πραγματοποιηθεί υβριδικά με προκαθορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με φυσική παρουσία, στο Divani Caravel Hotel, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.
Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας, οι σύνεδροι απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Για την είσοδο στο χώρο του συνεδρίου αρκεί η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης.

 

Παράλληλα, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα της LiveOn, όπου θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες και να επικοινωνήσετε με τους υπόλοιπους συνέδρους και τους χορηγούς που θα παρακολουθούν διαδικτυακά το συνέδριο, να ανταλλάξετε στοιχεία και να επικοινωνήσετε μέσω video & chat.

 

Υπό την Αιγίδα   


Πρόγραμμα

09:15 – 09:30 “Rating Dynamics in Greece 2011-2021 – the future”
Νικήτας Κωνσταντέλλος
, ICAP
09:30 – 09:50 “Credit Risk in the Age of Disruption & Evolution”
Keynote Speaker : Φωκίων Καραβίας, Eurobank
Macro Risk in the Presence of Disruption and Evolution
09:50 – 10:10 “Μεγάλες απειλές για επιχειρήσεις σε συνθήκες εντεινόμενων αβεβαιοτήτων”
Τάσος Γιαννίτσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Lamda Development
10:10 – 10:30 “Economic Outlook: Macro risks in Greece and Beyond”
Μιράντα Ξαφά, E.F. Consulting Ltd
10:30 – 10:50 “The Fragility of the Eurozone. Endemic or temporary?”
Paul de Grauwe
, London School of Economics
10:50 – 11:30 Πάνελ: Μιράντα Ξαφά E.F. Consulting, Τάσος Γιαννίτσης Πανεπιστήμιο Αθηνών, Lamda Development, Γεράσιμος Τζέης Atradius, Γιώργος Βελιζιώτης Euler Hermes Hellas, Peter Kerkhoff Marsh, Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης, ICAP
Moderator: Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης, ICAP
11:30 – 11:50 Διάλειμμα
ESG – Πλαίσιο και Εργαλεία για Βιώσιμη Ανάπτυξη
11:50 – 12:10 “ESG and CRIF Sustainability Framework: Creditworthiness evaluation, the role of data and advanced analytics”
Giorgio Costantino, CRIF
12:10 – 12:30 “Banking in the ESG era: Piraeus Bank leading the way in ESG and sustainable finance”
Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Τράπεζα Πειραιώς
12:30 – 13:00 Πάνελ: Giorgio Costantino CRIF, Κωνσταντίνος Τσολακίδης Interamerican, Άννυ Τρύφων Designia Insurance Brokers, Λήδα Κοντογιάννη MYTILINEOS, Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Τράπεζα Πειραιώς, Δρ Αλέξανδρος Μπένος, Cenergy (Viohalco Group)
Moderator: Δρ Αλέξανδρος Μπένος, Cenergy (Viohalco Group)
13:00 – 14:00 Διάλειμμα – Γεύμα
Structured Finance – Τεχνικές Τιτλοποίησης για τη Βελτίωση Χρηματοδότησης της Οικονομίας
14:00 – 14:20 “Securitisation-Enhanced Corporate and Systemic Financial Stability”
Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης, ICAP
14:20 – 14:40 “Τιτλοποιήσεις: Ευκαιρίες και Κίνδυνοι”
Βασίλης Κοσμάς
, ALANTRA
14:40 – 15:20 Πάνελ: Βασίλης Κοσμάς Alantra, Νικόλαος Κουτσογιάννης Attica Bank, Κωνσταντίνος Βρεττός Eurobank, Άγγελος Δανόπουλος AVIS, Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης, ICAP
Moderator: Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης, ICAP
15:20 – 15:35 Διάλειμμα
15:35 – 15:55 “Fintech: Οι διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών”
Ανδρέας Αθανασόπουλος, Eurobank
FinTech: Οι διεθνείς τάσεις εξέλιξης του κλάδου παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
15:55 – 16:15 “The impact of FinTect on Financial Services”
Μαρία Πάρπου, Paysafe
16:15 – 16:35 “Reflecting on the impact of global disruption in the context of business decision-making”
Anthony Scriffignano, Dun & Bradstreet
16:35 – 16:55 “Ηow AI can help organizations to improve Insights from their Data”
Δρ Μιχαήλ Μαυροφοράκης, InTTrust
16:55 – 17:10 “Η κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες”
Χαρά Νικολοπούλου, Επιτροπή Ανταγωνισμού
17:10 – 17:40 Πάνελ: Μυλαίδη Στούμπου Microsoft, Μαρία Πάρπου Paysafe, Χαρά Νικολοπούλου Επιτροπή Ανταγωνισμού, Άγγελος Βλαχόπουλος IBM, Διομήδης Σπινέλλης, ΟΠΑ
Moderator: Διομήδης Σπινέλλης, ΟΠΑ
17:40 – 17:55 “Credit Risk – the way foreword”
Γιώργος Κούρτης, ICAP

Ομιλητές

Fokion-Karavias-v2

Keynote speaker

Φωκίων Καραβίας
CEO, Eurobank

Andreas_Athanasopoulos

Ανδρέας Αθανασόπουλος
Deputy CEO,
Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail, Eurobank

George-Veliziotis_v1

Γιώργος Βελιζιώτης
Commercial Director, Euler Hermes Hellas

Vlachopoulos-Aggelos

Άγγελος Βλαχόπουλος
IBM Software Sales Manager, IBM Greece & Cyprus

Vlachopoulos Th_ photo

Αθανάσιος Βλαχόπουλος
General Manager, Corporate & Investment Banking, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

ENHANCE_NONE

Κωνσταντίνος Βρεττός
Group Strategy, Remedial & Servicing Strategy, Eurobank

Tasos_Giannitsis

Τάσος Γιαννίτσης
Professor emeritus at the University of Athens, Dept. of Economics
Chairman of the Board, Lamda Development

Paul_De_Grauwe_CFP_2

Paul De Grauwe
John Paulson Professor at the London School of Economics

Danopoulos Photo 22

Άγγελος Δανόπουλος
Chief Risk Officer, AVIS

portretsessie 23 april 2013

Peter Kerkhoff
Managing Director and Credit Specialties Leader Continental Europe and Russia, Marsh

georgio costantino1

Giorgio Costantino
Executive Director Global Transformation Services, CRIF

Condogianni-Leda

Λήδα Κοντογιάννη
Corporate Governance Director and Company Secretary, MYTILINEOS

Vassilis-Kosmas

Βασίλης Κοσμάς
Partner, Alantra

koutsogiannis

Νικόλαoς Κουτσογιάννης
CFO, Attica Bank

Μιχαήλ-Μαυροφοράκης

Δρ Μιχαήλ Μαυροφοράκης
CTO, InTTrust

Benos_Alexandros

Αλέξανδρος Μπένος
CFO, Cenergy Holdings

Hara-Nikolopoulou_pic

Χαρά Νικολοπούλου
Director at the Directorate General for Competition, Hellenic Competition Commission

Xafa Miranda

Μιράντα Ξαφά
CEO, E.F. Consulting Ltd

MariaParpou_2021

Μαρία Πάρπου
SVP Product, Paysafe

11th_CRC_AScriffignano

Anthony J. Scriffignano
SVP, Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet

diomidis-spinelis

Διομήδης Σπινέλλης
Professor of Software Engineering in the Department of Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business

stoumbou_myladie_cropped

Μυλαίδη Στούµπου
Regional Director for Partner Business Development, Microsoft Corp.

Makis_Tzeis

Γεράσιμος Τζέης
Managing Director,
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (Hellenic Branch)

Annie-Tryfon-web

Άννυ Τρύφων
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Designia Insurance Brokers

Tsolakidis_high-res

Κωνσταντίνος Τσολακίδης
Senior Underwriter, Corporate & Special Risks’ Solutions
Interamerican P&C

Christodoulakis_George

Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης
Member of the ICAP Board of Directors, Head of the Credit Rating Agency

Χορηγοί

Distinguished Sponsors:

 

       


Sponsors:

 

               

           

                         


Basic Supporters:

 

                                


Media Sponsors:

 

                       

                                            

                                       

Tο 2020 είναι μια ιδιαίτερη χρόνια, με τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες συνθήκες σε θέματα υγείας και οικονομίας.

Η ICAP παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς και προσαρμοζόμενη στις αλλαγές, θα διοργανώσει διαδικτυακά το 13ο Συνέδριο Credit Risk Management, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020. Ένα συνέδριο θεσμός, για Οικονομικούς Διευθυντές, Credit Risk Managers και άλλα Διευθυντικά Στελέχη και επαγγελματίες του χώρου.

 

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερώσει:

 • για τις εξελίξεις στον χώρο των χρηματοοικονομικών και ρίσκου για τις επιχειρήσεις
 • για τα νέα μοντέλα και πρακτικές στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
 • για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και τις τάσεις στην ανάλυση δεδομένων

 

 

Υπό την Αιγίδα   

Πρόγραμμα

10:00 – 10:05    Εισαγωγή
Αργύρης Καλδίρης
, Διευθυντής Marketing, ICAP Α.Ε.
10:05 – 10:30 The Post Pandemic Economic & Financial Landscape in Greece
Γκίκας Χαρδούβελης
, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Senior Independent Director του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας
10:30 – 11:00 The Pandemic and Corporate Credit
Richard Hunter, Global Group Head Corporate Ratings, Fitch Ratings
11:00 – 11:30 Country Risk and COVID – What’s in Store for the Global Economy in 2021?
Markus Kuger, Chief Economist, Dun & Bradstreet
11:30 – 11:45 Διάλειμμα
11:45 – 12:10 Credit Reports: What data were included, why you should care and what every credit risk analyst must know
Μυρτώ Κυριακίδου, Executive Director, Credit Risk Services, ICAP A.E.
12:10 – 12:40 Credit Risk and Machine Learning
Πασχάλης Αντωνίου, Credit Risk Data Scientist, Εθνική Τράπεζα
12:40 – 13:10 Compliance as a new necessity in business word today
Andrzej Osiński, President of Management Board,  Bisnode
13:10 – 13:30 Διάλειμμα
13:30 – 14:00 Accelerate your Financial Functions with AI and thrive in times of uncertainty
Παντελής Ξανθούλης, Head of Data and AI Software Solutions, ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου
14:00 – 14:30 Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου & Εξωστρέφεια
Δημήτριος Λακασάς,
Πρόεδρος της Olympia Electronics A.E.
14:30 – 15:00 Αποτελέσματα Έρευνας για τις Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στις Επιχειρήσεις και στους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας
Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών, ICAP A.E.
15:00 -15:30 Βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας και παρουσίασης θεμάτων Ρίσκου προς τη Διοίκηση
Μιχάλης Σαμωνάς, Group CFO, ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
15:30 Κλείσιμο συνεδρίου

Θεματολογία

Η Θεματολογία του 13th Credit Risk Conference  καλύπτει τις ακόλουθες κύριες ενότητες:

 

Η ΝΕΑ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • COVID-19 και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς
 • Οι προοπτικές του ρίσκου στις αναδυόμενες αγορές συμπεριλαμβανομένου της Ελληνικής αγοράς
 • COVID-19 και οι επιπτώσεις του στη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου και στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και κλάδων από τα  Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

 

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Αξιοποίηση τεχνολογίας και διαχείριση δεδομένων
 • Νέα Μοντέλα Πιστωτικού Κινδύνου
 • Αξιοποίηση των σύγχρονων credit reports
 • Βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας και παρουσίασης θεμάτων Ρίσκου προς τη Διοίκηση μιας Εταιρείας

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΛΟΓΩ COVID-19

 • Οι επιπτώσεις του Covid – 19 στις ελληνικές επιχειρήσεις
 • Οι επιπτώσεις του Covid – 19 στη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου μιας επιχείρησης
 • Τι λένε τα στελέχη των επιχειρήσεων – Αλλαγή προτεραιοτήτων και νέες συνθήκες

Χορηγοί

Διακεκριμένος Χορηγός:

 


Χορηγοί:

               


Με την υποστήριξη:

 


Χορηγοί Επικοινωνίας:

 

                   

 

                    

 

       


Υποστηρικτές:

       

Ομιλητές

Hunter Richard 2

Richard Hunter

Global Group Head Corporate Ratings, Fitch Ratings

Head of global corporate ratings group, covering non-financial corporates. Fitch’s corporate rating work is carried out by more than 350 dedicated corporate analysts, based in 22 cities around the world, and also covers all aspects of the rating and surveillance of upwards of 2,000 non-financial corporations across the globe, rating over $10 trillion of debt. Beyond ratings, the group also publishes timely commentary on different sector trends, scenario analyses for industries and individual companies, issuer forecasts, commodity price decks and loan and bond performance across regions.

M Kuger2

Markus Kuger

Chief Economist, Dun&Bradstreet

Markus is the Chief Economist of Dun & Bradstreet and is based in the company’s London office. He holds a Diploma in Economics with a specialisation in labour markets, monetary policy and European economics.In 2009, he obtained a Robert Schuman Scholarship in the European Parliament where he worked for the Committee for Economic and Monetary Affairs, as well as assisting in the Monetary Dialogue between the Parliament and the European Central Bank.After a stint as academic research assistant at the University of Würzburg, he joined Dun & Bradstreet’s Country Insight Services in the UK as a Country Risk Analyst in 2010. In this role, he is covering the UK, France and his home country Germany, combining the company’s vast micro-economic data with his macroeconomic and political expertise. Since 2016 he has been one of Dun & Bradstreet’s media spokespersons. In this role, he has featured in newspapers and magazines many times and has also participated in interviews on national television. In addition, he regularly speaks in front of domestic and international audiences.

MSamonas_Sidma

Μιχάλης Σαμωνάς

Group CFO, ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Ο Μιχάλης Σαμωνάς είναι ο Group CFO της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων στην Ελλάδα με θυγατρικές στη Ρουμανία και Βουλγαρία.

Παράλληλα με την εργασία του, διδάσκει εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας - Deree καθώς και στο μεταπτυχιακό - Mastering Credit Risk - του Πανεπιστήμιου Πειραιώς με την ICAP Risk Training Institute.

Είναι ορκωτός λογιστής (FCCA) και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Κινδύνου (μέλος της FERMA). Είναι πτυχιούχος εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey. Κατέχει επίσης πτυχίο στη Φυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και MBA από το Πανεπιστήμιο της La Verne California. Τέλος, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Chartered Institute of Marketing (CIM).

Είναι συγγραφέας του βιβλίου Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting, Wiley Finance Series, Φεβ. 2015. Τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου, της πρόβλεψης και της αποτίμησης εταιριών.

Kyriakidou_Myrto

Mυρτώ Κυριακίδου

Executive Director, ICAP Credit Risk Services

H Mυρτώ Κυριακίδου, είναι Executive Director των Credit Risk Services της ICAP και υπεύθυνη για τη λειτουργία της ICAP, ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, και την ανάπτυξη έργων Analytics.
Πριν από την ICAP ήταν Διευθύντρια του Τμήματος Portfolio Analytics της Qualco και στο παρελθόν κατείχε τη θέση συμβούλου Risk Analytics στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (τομέας Retail NPL management), συμβάλλοντας στη βελτίωση των διεργασιών Credit και Collections.
Ως επικεφαλής της Statistical Decisions Hellas, συμμετείχε στην ανάλυση και την αξιολόγηση πιστωτικών χαρτοφυλακίων Τραπεζικής Λιανικής. Η πρώτη της θέση, ήταν ως αναλογιστής στην Interamerican Property & Casualty Ασφαλιστική Εταιρία Α.Ε.

Antoniou_Paschalis

Πασχάλης Αντωνίου

Credit Risk Data Scientist, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Paschalis Antoniou has a BSc in Computer Science from the National and Kapodistrian University of Athens, an MSc in Information Systems from the Athens University of Economics and Bussiness, and an MSc in Machine Learning (with Distinction) from University College London. For his thesis while at UCL, he worked on Reinforcement Learning techniques at Google Deepmind under the supervision of David Silver (creator of AlphaGo). Parts of his work have been published in the Operation Research Perspectives journal and presented in the Credit Scoring and Credit Control Conference. He has extensive (10-year) experience on Risk Analytics, Model Development, Model Validation and Software Engineering, and has worked at the Hellenic Telecommunications Organisation S.A., Singular Logic S.A. and the National Bank of Greece S.A.

Pantelis_Xanthoulis

Παντελής Ξανθούλης

ΙΒΜ Data and AI Solution Expert, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος

Ο Παντελής Ξανθούλης είναι επικεφαλής της ομάδας προώθησης επιχειρησιακών λύσεων λογισμικού Data και AI για την ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου.
Εργάζεται στην ΙΒΜ από το 2007, ξεκινώντας την καριέρα του στον τομέα των Collaboration Solutions. Μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με το σχεδιασμό λύσεων Campaign Management και Customer Experience Analytics σε σημαντικά έργα σε Χρηματοοικονομικούς και Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και μεταπτυχιακού Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Gikas Hardouvelis

Γκίκας Χαρδούβελης

Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Senior Independent Director του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας

Ο κ. Γκίκας Α. Χαρδούβελης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Senior Independent Director (το Ανώτατο Ανεξάρτητο μη- Εκτελεστικό Μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ο Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών από τον Ιούνιο 2014 έως τον Ιανουάριο 2015.

Στο παρελθόν, υπήρξε Σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York) και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ήταν επίσης επικεφαλής Οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα και στη Eurobank, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, και ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, συμβάλλοντας στη δημιουργία του. Έχει χρηματίσει Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, με δύο διαφορετικούς Πρωθυπουργούς.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας, Master of Science και Bachelor of Arts στα Εφηρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Harvard της Μασσαχουσέττης. Το επιστημονικό του έργο εκτείνεται στους χώρους της Χρηματοοικονομικής και Μακροοικονομικών και έχει δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, συμπεριλαμβανομένων των American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Finance, Review of Financial Studies, Journal of Monetary Economics, Review of Economics and Statistics, κ.ά.

Stamatina_Pantelaiou_2

Σταματίνα Παντελαίου

Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP

H Σταματίνα Παντελαίου είναι Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση, στον ποιοτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση έργων, κατέχοντας βαθιά γνώση μιας ευρείας γκάμας μελετών, που εξετάζουν σημαντικούς κλάδους ή και υποκλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.
Οι κλαδικές και οι ad hoc μελέτες παρέχουν εις βάθος ανάλυση της δομής και της διάρθρωσης της αγοράς, του ανταγωνισμού, των προκλήσεων και των δυνατοτήτων κάθε κλάδου. Αναλύουν το μέγεθος αγοράς - κατανάλωσης, την εγχώρια παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και εκτιμούν τα μερίδια που καταλαμβάνουν οι κύριοι «παίκτες» της αγοράς.
Είναι, επίσης, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών εκδόσεων και μελετών (σε θέματα Εργασίας, Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ.α.) που συμπεριλαμβάνονται σε ετήσιες εκδόσεις της ICAP Group (Leading Sectors, Leading Employers, Leading Women, κλπ), καθώς και για την έκδοση του καθημερινού report «Κρίσιμη Ενημέρωση», των εβδομαδιαίων reports, Industry Watches, που αναφέρουν τα νέα και τις εξελίξεις σε συγκεκριμένους τομείς κλπ.

Andrzej Osinski

Andrzej Osiński

President of Management Board, Bisnode

A graduate of the Warsaw School of Economics in the field of: International Economic Relations, Banking and Finance, as well as postgraduate Financial Liquidity Management.
He has been associated with the Bisnode D&B company over last 17 years. In the last 13 years, he co-created the strategy and supervised the development of products supporting automatic business decisions and the first commercial predictive models based on Bisnode and D&B data. In 2011, he became the member of the Management Board of Bisnode in Poland, and from 2012 - the President of the Management Board, responsible for the development of all business lines in Poland, in particular in the fastest growing area of Risk & Compliance.
In 2016-2018 he coordinated the introduction of the latest Dun & Bradstreet solutions to the Polish market regarding the automation of the KYC process for the financial sector and supervised the first implementations in the banking sector. Those projects led to build internal knowledge about optimization of processes in banking sector and built ground for the latest regulation of AML UE Directive.
From 2018 he coordinates the project of building a private credit office Bisnode mBIG S.A. in order to expand the availability of consumer data for the strongly developing e-commerce market in Poland. In 2020 he finalized the process of negotiations the strategic agreement with Euler Hermes regarding the purchase of part of the company's assets and the takeover of the client portfolio, which significantly impacted the market share of Bisnode D&B in Poland.

LAKASAS

Δημήτριος Λακασάς

Πρόεδρος της Olympia Electronics A.E.

Ο Δημήτριος Λακασάς γεννήθηκε στις 14.04.1973 στον Κολινδρό Πιερίας. Ο κ. Λακασάς είναι Πρόεδρος της Olympia Electronics A.E, η οποία ιδρύθηκε το 1979 και απασχολεί 200 εργαζόμενους. H εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία αιχμής, τη καινοτομία, την ποιότητα και την υψηλή αξία σε σχέση με την τιμή των προϊόντων που παράγει. Αποτελεί τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα και μία από τις δέκα μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας με δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 72 χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο κ. Λακασάς έχει διατελέσει: • Πρόεδρος Σ.Ε.Β.Ε. – Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) • Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού (Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ.) • Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) • Μέλος Γ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) • Μέλος Δ.Σ, ΕΔΑΠ / ΤΠΘ ΑΕ • Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Στρατηγικής Ανάπτυξης Πιερίας (Ι.Σ.Α.Π.) Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Μ.Β.Α. στη Διοίκηση επιχειρήσεων (UNIVERSITY OF SHEFFIELD) με προπτυχιακές σπουδές (Bachelor) στον τομέα των Οικονομικών και του Marketing (CITY COLLEGE – UNIVERSITY OF SHEFFIELD). Ο κ. Δ. Λακασάς έχει στο ενεργητικό του συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε οικονομικό και κλαδικό τύπο.

H ICAP, για 12η χρονιά διοργανώνει το Συνέδριο Credit Risk Management, για Οικονομικούς Διευθυντές, Credit Risk Managers, και άλλα Διευθυντικά Στελέχη και επαγγελματίες του χώρου.

Στόχος του Συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για την εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικής αγοράς σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, για τις τρέχουσες προκλήσεις στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και για τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα εργαλεία που υποστηρίζουν γρήγορες και ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και συμμετοχές επικοινωνήστε στο 2107200050.

 

Πρόγραμμα

08:30 –  09:00                        Προσέλευση
09:00 – 09:30 Εισαγωγικά σχόλια
Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ομίλου Εταιρειών ICAP
09:30 – 10:00 “Ο ρόλος των Τραπεζών μετά την κρίση – Προκλήσεις και Ευκαιρίες”
Χρήστος Αδάμ, Group Chief Risk Officer, Eurobank Ergasias ΑΕ
10:00 – 10:30 “Risk Overview of Balkans & Europe”
Emre Özer, CFO, Coface Mediterranean & Africa region
10:30 – 11:10 “Update on global trends of debtor risk management”
Christian Berger, Senior VP, Practice Leader, Surety & Political Risks, Central and South Eastern Europe, Marsh
11:10 – 11:40 “The Journey to AI supporting Financial Insights ”
Παντελής Ξανθούλης, ΙΒΜ Data and AI Solution Expert, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος
11:40 – 12:10 Διάλειμμα
12:10 – 12:40 “Ratings Innovation: Corporate Bonds”
Γιώργος Χριστοδουλάκης, Ακαδημαϊκός, Alliance Manchester Business School
12:40 – 13:10 “Legal + Compliance In the Digital Age’’
Ευθύμιος Λατσούδης, Latsoudis  & Associates Law Firm
13:10 – 13:40 “Corporate and SME Credit Management evolution in the new era of Open Credit. Market scenario, Value Added Services and Real Cases”
Giorgio Costantino, Executive Director Transformation Services Global & EMEA, CRIF Group
13:40 – 15:00 Γεύμα
15:00 – 16:00 Panel: Ελληνική Ένωση Factoring
Συντονιστής:
Γιώργος Χατζηλεοντής, Sales Director Solicited Ratings Products & Services, ICAPΣυμμετέχουν:
Γιώργος Καραγιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Factors AE, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Factoring
Αλέξανδρος Κοντόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος Εθνική Factors, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Factoring
Μαρία Μ. Ράικου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος ABC Factors A.E., Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Factoring 
16:00 -16:30 “Ratings Innovation: Corporate Governance”
Μυρτώ Κυριακίδου, Εκτελεστική Διευθύντρια Credit Risk Services, ICAP
16:30 -17:00 “Επαναπροσδιορίζοντας τη Διαχείριση Απαιτήσεων & Εισπράξεων”
Γιώργος Σωτηρόπουλος, CEO, Cycle Credit
17:00 Λήξη Συνεδρίου

Χορηγοί

Μέγας Χορηγός:


Διακεκριμένοι Χορηγοί:

                   


Χορηγοί:

                                   


Υποστηρικτές:

                            


Χορηγοί Επικοινωνίας:

                         

                       

         


Η ICAP υποστηρίζει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Ομιλητές

1Adam

Χρήστος Ν. Αδάμ

Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου Eurobank Ergasias S.A.

Ο κ. Αδάμ διαθέτει εκτενή εμπειρία πλέον των 30 ετών στον τραπεζικό χώρο. Εντάχθηκε στην Eurobank Ergasias A.E. το 1990 και το Νοέμβριο του 2013 ανέλαβε Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Risk Management του Ομίλου.
Συμμετέχει στα υψηλότερα όργανα της Τράπεζας (Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού και Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων), με κύριο στόχο να συνεισφέρει ουσιαστικά στις αποφάσεις Στρατηγικής / Κινδύνου καθώς και στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας.
Ο κ. Αδάμ έχει Master’s στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Michigan, Ann Arbor στις ΗΠΑ και πτυχίο στα Οικονομικά από την Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ChristianBerger new

Christian Berger

Senior VP, Practice Leader, Surety & Political Risks, Central and South Eastern Europe, Marsh

Ο Christian Berger είναι επικεφαλής του Trade Credit της εταιρείας Marsh, για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε 17 ξεχωριστές αγορές, από την Βαλτική μέχρι το Ισραήλ. Από τη Βιέννη, όπου και εργάζεται, διασφαλίζει με επιτυχία την σύνδεση των αγορών για τις οποίες είναι υπεύθυνος και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας αγοράς της εταιρείας Marsh για θέματα εμπορικής πιστωτικής πολιτικής. Πριν την ένταξη του στην Marsh το 2016, ο Christian εργάστηκε για 17 χρόνια ως manager στην Coface, όπου ήταν υπεύθυνος για την συγκρότηση του δικτύου Trade Credit στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ υπήρξε και διευθυντής των χωρών σε Αυστρία και Τσεχία.

costantino g

Giorgio Costantino

Executive Director, Transformation Services Global & EMEA, CRIF Group

Ο Giorgio Costantino ξεκίνησε την καριέρα του στο Οικονομικό τμήμα μεγάλης Ιταλικής εταιρείας, πριν προσληφθεί, το 2000, στην Accenture στο τμήμα Consulting & Financial Services. Το 2006 προήχθη σε Manager ενώ 4 χρόνια μετά ως Senior Manager εργάστηκε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών “Finance & Risk” και “Credit ”.
Το 2015 ανέλαβε Διευθυντής του Management Consulting της CRIF και τον Ιανουάριο του 2017 ορίστηκε Εκτελεστικός Διευθυντής, έχοντας ως ρόλο τον συντονισμό του συμβουλευτικού τμήματος παγκοσμίως.
Το 2018, ορίστηκε υπεύθυνος των Transformation Services για να υποστηρίξει την μετάβαση της εταιρείας σε FINTECH.
Είναι κάτοχος του Executive MBA από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου ενώ κατέχει διδακτορικό σε Business Strategy & Enterprise Management και είναι μέλος του Ιταλικού Συνδέσμου Τραπεζών και του Ιταλικού Συνδέσμου των Risk Managers.

1Καραγιαννόπουλος

Γιώργος Καραγιαννόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Factors ΑΕ, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Factoring

Ο Γιώργος Καραγιαννόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Factors από το 2010, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ίδιας εταιρείας από το 2007 και συντονιστής του δικτύου factoring της Eurobank σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία. Προηγουμένως κατείχε τις θέσεις του Περιφερειακού Διευθυντή της Διεύθυνσης Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Senior Manager της Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank προερχόμενος από την αντίστοιχη Διεύθυνση της Societe Generale και της Τράπεζας Κύπρου. Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της από το 2012 έως το 2016.
Έχει αρθρογραφήσει στον Ελληνικό και Ξένο οικονομικό Τύπο και εκδώσει το βιβλίο «Factoring: Από τη θεωρία στην πράξη». Είναι δε συχνός ομιλητής σε συνέδρια και στον Ακαδημαϊκό χώρο.
Τέλος, είναι απόφοιτος του Cass (πρώην City) Business School του Λονδίνου (MBA Finance), καθώς και του Πανεπιστημίου Denis Diderot του Παρισιού (Maitrise, Math appliquees aux Sciences Fondamentales).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αλέξανδρος Κοντόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Εθνική Factors

Ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος έχει διατελέσει Account Officer και Senior Account Officer στην ABC Factors Α.Ε. από το 1997 – 2002. Αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Κύπρου Factors από το 2002 και διετέλεσε Διευθυντής από το Σεπτέμβριο του 2005 έως το Δεκέμβριο του 2007. Από τον Ιανουάριο του 2008 απασχολείται στην Εθνική Τράπεζα σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου και από τον Μάιο του 2009 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της κατά 100% θυγατρικής Εταιρίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με την επωνυμία Εθνική Factors Α.Ε. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Factoring την οποία και εκπροσωπεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Στατιστικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Factoring (Ε.U. Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry).
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Accounting and Finance) από το Manchester School of Management (UMIST & University of Manchester). Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων με αντικείμενο το Factoring στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

M kyriakidou 1

Mυρτώ Κυριακίδου

Executive Director, ICAP Credit Risk Services

H Mυρτώ Κυριακίδου, είναι Executive Director των Credit Risk Services της ICAP και υπεύθυνη για τη λειτουργία της ICAP, ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, και την ανάπτυξη έργων Analytics.
Πριν από την ICAP ήταν Διευθύντρια του Τμήματος Portfolio Analytics της Qualco και στο παρελθόν κατείχε τη θέση συμβούλου Risk Analytics στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (τομέας Retail NPL management), συμβάλλοντας στη βελτίωση των διεργασιών Credit και Collections.
Ως επικεφαλής της Statistical Decisions Hellas, συμμετείχε στην ανάλυση και την αξιολόγηση πιστωτικών χαρτοφυλακίων Τραπεζικής Λιανικής. Η πρώτη της θέση, ήταν ως αναλογιστής στην Interamerican Property & Casualty Ασφαλιστική Εταιρία Α.Ε.

latsoudis A

Ευθύμιος Γ. Λατσούδης

Latsoudis & Associates Law Firm

Ο Ευθύμιος Γ. Λατσούδης (Ντέμης) είναι Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία L+A, η οποία λειτουργεί από το έτος 1926.
Είναι τρίτης γενιάς δικηγόρος και διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στο Εμπορικό και το Εταιρικό Δίκαιο.
Διατελεί ως νομικός σύμβουλος σε μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς Ομίλους στην Ελλάδα.
Ο Ντέμης είναι ειδικευμένος στο να παρέχει δημιουργικές λύσεις σε σύγχρονους επιχειρηματικούς Ομίλους & επιχειρήσεις, ενώ διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη Νομική Στρατηγική, τη Διαχείριση Νομικού Κινδύνου και στο Legal Software, προσεγγίζοντας τις λύσεις πάντοτε από μια πολύπλευρη και διεπιστημονική σκοπιά.
Η σχεδόν 100ετής τεχνογνωσία της L+A στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο, καθώς και στο Ελληνικό επιχειρείν έχει ενσωματωθεί και επεκταθεί στην Gnosis, την Compliance & Legal πλατφόρμα της L+A.
Τέλος, ο Ντέμης είναι διευθυντής του GCS Group στη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Έχει Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Xanthoulis

Παντελής Ξανθούλης

ΙΒΜ Data and AI Solution Expert, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος

Ο Παντελής Ξανθούλης είναι επικεφαλής της ομάδας προώθησης επιχειρησιακών λύσεων λογισμικού Data και AI για την ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου.
Εργάζεται στην ΙΒΜ από το 2007, ξεκινώντας την καριέρα του στον τομέα των Collaboration Solutions. Μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με το σχεδιασμό λύσεων Campaign Management και Customer Experience Analytics σε σημαντικά έργα σε Χρηματοοικονομικούς και Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και μεταπτυχιακού Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

emreozer1

Emre Özer

CFO Coface Mediterranean & Africa region

Ο Emre έχει B.A. από το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στη Διεύθυνση Τραπεζών και Συναλλάγματος στο Υφυπουργείο Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, υπεύθυνος για την εποπτεία τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κεφαλαιαγορών.
Ο Emre μετακινήθηκε στο Όμιλο Doğuş το 1997 και εργάστηκε μέχρι το 2007 σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου. Εργάστηκε στο Αζερμπαϊτζάν για 3 χρόνια και ίδρυσε την πρώτη εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μαζί με το IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας. Από το 2000 έως το 2004 εργάστηκε στην Garanti Leasing, υπεύθυνος για τη δομή χρηματοδότησης, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μεταξύ 2004 και 2006 εργάστηκε στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της Doğus Holding που ασχολείται με ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης μετοχών της Garanti Bank στην GE Capital. Πριν την είσοδό του στην Coface, ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Υποχρεώσεων στη Garanti Factoring.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coface ως CFO της χώρας το 2007 και ανέλαβε COO από το 2010. Ήταν επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Coface Emirates και της Coface Egypt. Τον Μάιο του 2015, διορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coface Turkey.
Από τον Μάιο του 2019 ο Emre συνεχίζει την καριέρα του στην Coface ως CFO της περιφερειακής Διεύθυνσης Μεσογείου και Αφρικής με έδρα το Μιλάνο

Portrait Ράικου

Μαρία Μ. Ράικου

Διευθύνουσα Σύμβουλος ABC Factors A.E., Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Factoring

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Msc in Money Banking and Finance του Πανεπιστημίου Birmingham, (UK).
Από το 1990 έως το 1995 εργάσθηκε στην BARCLAYS BANK PLC, London, αρχικά ως Officer στο Private Banking, εν συνεχεία στον χώρο των μεσαίων επιχειρήσεων και τέλος για τρία έτη ως Senior Account Officer στην Διεύθυνση Μεγάλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στο Head Office της Τράπεζας, με παράλληλη εκπαίδευση επαγγελματικής εξειδίκευσης στο Chartered Institute of Bankers. Από το έτος 1995 εργάζεται στην ABC FACTORS (ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK). Ξεκινώντας ως Senior Account Officer στο Τμήμα Σχέσεων Πελατείας, και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση εσωτερικών Projects το 2000, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας του Τμήματος αυτού. Το Νοέμβριο του 2005 αναλαμβάνει την Γενική Διεύθυνση και από το έτος 2002 κατέχει παράλληλα και την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου.
Για το χρονικό διάστημα 2009 έως 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring και έκτοτε κατέχει την Θέση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

ICAPSotiropoulos_2019

Γιώργος Ε. Σωτηρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Cycle Credit

O Γιώργος Σωτηρόπουλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cycle Credit, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου εταιρειών της ICAP, με ηγετική θέση στην Διαχείριση Απαιτήσεων στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία. Η Cycle Credit έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο με περισσότερους από 200 εξειδικευμένους υπαλλήλους και χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ.
Ο Γιώργος προέρχεται από την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση όπου διετέλεσε ως Διευθυντής Στρατηγικής, Πολιτικών και Προγραμμάτων. Νωρίτερα είχε αναλάβει τις θέσεις του Risk Mitigation Head και Διευθυντή Πιστωτικών Καρτών στην Citibank για 10 συνεχή χρόνια, και Διευθυντή Καταθέσεων Ιδιωτών στη Τράπεζα Κύπρου. Το προφίλ του Γιώργου συμπληρώνεται με έντονα εμπορικά και ακαδημαϊκά στοιχεία δεδομένου ότι ξεκίνησε την καριέρα του ως Διευθυντής Μάρκετινγκ στην L’Oréal και από το 1995 διδάσκει Στρατηγική και Μάρκετινγκ στο Hellenic American University.
Έχει βραβευθεί από την Ε.Ε. το 1991 (ECUBA) για τις προτάσεις του σχετικά με την υιοθέτηση του ECU ως ενιαίου Ευρωπαϊκού νομίσματος. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει MBA από το Cardiff University, UK.

Christodoulakis_2019-1

Γιώργος Χριστοδουλάκης

Ακαδημαϊκός, Alliance Manchester Business School

Ο Δρ Γεώργιος Χριστοδουλάκης είναι μέλος του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της ICAP, ακαδημαϊκός στο Alliance Manchester Business School, χρηματοοικονομικός σύμβουλος και επιχειρηματίας. Έχει υπηρετήσει ως Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων, Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και ακαδημαϊκός στο Cass Business School. Οικονομολόγος ποσοτικής χρηματοοικονομικής με σπουδές στο Λονδίνο και την Αθήνα, εξειδικεύεται στο στρατηγικό και πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικές προβλέψεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δημοσιεύει σε κορυφαία ερευνητικά περιοδικά ενώ έχει εκδώσει τα βιβλία Managing Risks in the European Periphery Debt Crisis, Palgrave Macmillan 2015, The Analytics of Risk Model Validation, Elsevier 2008, καθώς και το ερευνητικό περιοδικό Journal of Risk Model Validation, Risk Journals από το 2006.

Το Ετήσιο Συνέδριο Credit Risk Management της ICAP, ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια Πιστωτικού Κινδύνου το οποίο αποτελεί θεσμό στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και συμμετοχές επικοινωνήστε στο 2107200050.

 

Πρόγραμμα

08:30 – 09:00    Προσέλευση
09:00 – 09:20 Εισαγωγικά σχόλια
Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP GROUP
09:20 – 09:55 ”Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας’’
 Μιχάλης Μασουράκης, Επικεφαλής Οικονομολόγος, ΣΕΒ
09:55 – 10:35 “Understanding credit risks – what happens when the cycle turns?”
Colin Ellis, Chief Credit Officer,  Moody’s EMEA
10:35 – 11:15 “Reflections in the age of intelligence: It’s just the beginning”
Mauro Macchi, Senior Managing Director, Accenture FS ICEG Lead
11:15 – 11:45 Διάλειμμα
11:45 – 12:25 ”Risky Business, Making Decisions in a Rapidly Changing World’’
Anthony Scirffignano, Senior Vice President, Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet   
 
12:25 – 13:15 ”The Global Economy in 2019: Key Risks to Watch”
Andrea Misticoni, CEO, 
Euler Hermes Hellas
Katharina Utermoehl
, Senior Economist, Western Europe at Allianz SE 
 
13:15 – 13:30 ”Πως επηρέασε ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων τη δουλειά σας;”
Γιώργος Χλωμούδης, Data Protection Officer, ICAP Group   
13:30 – 14:45 Γεύμα
14:45 – 15:15 “Rethinking Enterprises, Ecosystems and Economies with Blockchains”
Φώτης Κοσμάτος, IBM Global Technology Services Sales Manager, Greece & Cyprus
15:15 – 15:45 Αποτελέσματα έρευνας Διαχείρισης Πιστωτικού Ελέγχου
Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, ICAP Group
15:45 -17:30 Workshop
“Credit in action”. Πως να αναλύσετε το πιστωτικό προφίλ μιας εταιρείας (πιστωτικό όριο, πιστοληπτική ικανότητα κλπ.) και πως πρέπει να δράσετε βάσει της ανάλυσης αυτής.
Μυρτώ Κυριακίδου, Διευθύντρια Credit Risk Services, 
ICAP Group
17:30 Λήξη Συνεδρίου

Χορηγοί

Μέγας Χορηγός:

 


 

Διακεκριμένοι Χορηγοί:

 

                         

 


 

Χορηγοί:

                                        

                                     

 


 

Υποστηρικτές:

                                    

                                

 


 

Χορηγοί Επικοινωνίας:

 

                        

                     

                               


 

Η ICAP Group υποστηρίζει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Ομιλητές

11th_CRC_Colin_Ellis

Colin Ellis

Chief Credit Officer, Moody’s

Ο Colin Ellis είναι Chief Credit Officer της Moody’s EMEA και Managing Director της ομάδας Πιστωτικής Στρατηγικής. Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό και την ανάλυση των μακροοικονομικών και πιστωτικών τάσεων της ευρύτερης αγοράς ενώ ηγείται και συντονίζει τον σχεδιασμό μοντέλων αξιολόγησης από τους εκπροσώπους της Moody’s στην ευρύτερη περιοχή EMEA. Αποτελεί επίσης μέλος της Επιτροπής Μακροοικονομικών θεμάτων της Moodys όπως μοντέλα πρόβλεψης που αφορούν τις αξιολογήσεις της Moody’s παγκοσμίως.

11th_CRC_FKosmatos

Φώτης Κοσμάτος

IBM Global Technology Services Sales Manager, Greece & Cyprus

Ο Φώτης Κοσμάτος κατέχει τον τίτλο του Διευθυντή Πωλήσεων των Τεχνολογικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στα πλαίσια του ρόλου αυτού, βοηθάει σημαντικές εταιρείες της Ελληνικής και Κυπριακής Οικονομίας να δημιουργήσουν ολοένα και μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες τους μέσω καινοτόμων λύσεων όπως το cloud computing και η τεχνητή νοημοσύνη.
Διετέλεσε μέχρι πρόσφατα Υπεύθυνος Πωλήσεων στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την IBM Ελλάς, με εμπλοκή σε πλήθος έργων ψηφιακού μετασχηματισμού των Τραπεζικών και Ασφαλιστικών ιδρυμάτων της Ελληνικής αγοράς.
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων για το IBM Βlockchain, η οποία ηγείται των δραστηριοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικών λύσεων που στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας Blockchain.
Ο Φώτης εντάχθηκε στην IBM το 2009 ως Ειδικός Πωλήσεων στον τομέα Global Technology Services.
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κατέχει MSc σε Distributed Information Systems από το Heriot Watt University, Edinburgh UK καθώς και MBA από το Warwick Business School, με εστίαση στον τομέα των fintechs και στην καινοτομία στον Τραπεζικό τομέα.

11th_CRC_MauroMacchi

Mauro Macchi

Senior Managing Director, Accenture FS ICEG Lead

Ο Mauro Macchi είναι επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών της Accenture, με κύριες αρμοδιότητες την παροχή υπηρεσιών και πρακτικών στον Τραπεζικό και Ασφαλιστικό τομέα σε Ιταλία, Κεντρική Ευρώπη και Ελλάδα.
Ο κύριος Macchi εργάζεται περισσότερα από 28 χρόνια στην Accenture. Σε προηγούμενους ρόλους του κατείχε ηγετικό ρόλο στην Στρατηγική της εταιρείας στον Τραπεζικό τομέα παγκοσμίως, επίσης εργάστηκε ως επικεφαλής της στρατηγικής της Accenture σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική, ενώ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του τμήματος Management Consulting της εταιρείας σε Ιταλία, Ανατολική Ευρώπη και στις Αναδυόμενες Αγορές. Στο ξεκίνημα της καριέρας του, ο κ. Macchi, συνέβαλε στην καθιέρωση της Accenture στην Ιταλία, όπου ηγήθηκε αρκετών έργων, συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων και εξαγορών (Μ&Α), ανάπτυξης εταιρικής στρατηγικής αλλά και πωλήσεις και διανομές, κυρίως στον τραπεζικό τομέα.
Ο Mauro Macchi έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών και είναι επίσης κάτοχος Διδακτορικού Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Graduate School of Management του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Η βάση του είναι στο Μιλάνο Ιταλίας.

11th_CRC_MMasourakis

Μιχαήλ Ε. Μασουράκης

Επικεφαλής Οικονομολόγος, ΣΕΒ

Ο Μιχάλης Μασουράκης είναι Επικεφαλής Οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Από το 1996 και μέχρι τον διορισμό του στον ΣΕΒ, ήταν Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών στην Alpha Bank. Σπούδασε οικονομικά στο Graduate Center of the City University of New York (PhD, 1983). Εργάσθηκε ως Οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Washington D.C. (1983-1986) και στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα (1987-1996). Διετέλεσε Αναπληρωματικό Μέλος στη Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1988-1996) και Μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2000-2004). Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

11th_CRC_AScriffignano

Anthony J. Scriffignano, Ph.D.

Senior Vice President, Chief Data Scientist. Dun & Bradstreet

Ο Anthony Scriffignano είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τη γνώση και το έργο του στην αξιοποίηση δεδομένων με εμπειρία μεγαλύτερη των 35 χρόνων. O Δρ. Scriffignano με υψηλό υπόβαθρο σε γλωσσικές δεξιότητες και υπολογιστικούς αλγορίθμους, έχει χαρακτηριστεί πρωτοπόρος και δημιουργός πολλών προτάσεων και ιδεών παγκοσμίως.
Πρόσφατα, συμμετείχε στην Συμβουλευτική Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, και συγκεκριμένα πρόσφερε τις υπηρεσίες του στον Προέδρου θεμάτων Big Data Analytics, Στρατηγικής, Αναδυόμενων Τεχνολογιών και ανθεκτικότητας του Διαδικτύου και άλλων Επικοινωνιών. Επιπλέον ο Anthony Scriffignano, παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Γραφείο της Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου. Συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο World Internet Conference της Κίνας, το οποίο διοργανώθηκε από την Πρόεδρο της Χώρας και από το Κινέζικο Φόρουμ Ανάπτυξης. Ο Scriffignano πρόσφατα ανακηρύχθηκε Chief Data Officer των Ηνωμένων Πολιτειών για το 2018 από το CDO Club, την μεγαλύτερη κοινότητα «C-suite digital & data leaders» παγκοσμίως.
Αναρτήσεις και δημοσιεύεις της δουλειάς του και γνώσης του έχουν παρουσιαστεί σε μέσα όπως CIO.com, Forbes Insights, Huffington Post, Business Insider, InformationWeek, China Daily, PCWeek Russia, Taiwan News, Bangkok Post, Mint (India), κ.ά.
Μια από τι κύριες προτεραιότητές του είναι η παρουσία του σε επιχειρήσεις, ιδρύματα, επιτροπές σε παγκόσμιο επίπεδο για να παρουσιάσει τις τάσεις στη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών, την έκρηξη των “Big Data”, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις προκλήσεις της πολυγλωσσίας στην επιχείρηση και στον εντοπισμό μη νόμιμων εμπορικών ενεργειών.

11th_CRC_KatharinaUtermoehl

Katharina Utermoehl

Senior Economist, Allianz SE

H Katharina Utermoehl είναι Senior Economist της Allianz SE στην Δυτική Ευρώπη. Πριν την ένταξη της στο δυναμικό της Allianz το 2014, είχε εργαστεί ως αναλύτρια στο Economist Intelligence Unit και στην Roubini Global Economics σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Μποκόνι με πτυχίο Διεθνών Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού, στον τομέα των Διεθνών Υποθέσεων και Χρηματοοικονομικών, από το Πανεπιστήμιο της Columbia.

Cookies Settings