ΜΕΛΕΤΗ ICAP CRIF: OI ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ (ΕBITDA), TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2021) - ICAP CRIF

ΜΕΛΕΤΗ ICAP CRIF: OI ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ (ΕBITDA), TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2021)

ΜΕΛΕΤΗ ICAP CRIF: OI ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ (ΕBITDA),
TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2021)

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η εγχώρια οικονομία το 2021, μετά τη βαθιά ύφεση που υπέστη το 2020 εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης (Covid – 19). Ειδικότερα, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε (σε όρους όγκου) κατά 8,4% το 2021, έναντι πτώσης 9,0% το προηγούμενο έτος.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά τις αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του 2021, επανήλθαν δυναμικά εντείνοντας τις προσπάθειές τους προκειμένου να καλύψουν τις απώλειες που κατέγραψαν το 2020. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα που εμφάνισε μία σημαντική “ομάδα” επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του ελληνικού εταιρικού τομέα. Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις στα οικονομικά τους μεγέθη το τελευταίο έτος.

Η ICAP CRIF αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP CRIF Database αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2021. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2021 είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν σημαντική αύξηση σε βασικά οικονομικά μεγέθη το 2021, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Διαβάστε την πλήρη Μελέτη:
α) Στην Έκδοση «Business Leaders in Greece» 2022
β) Στο Δελτίο Τύπου

Δήλωση Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ICAP CRIF

«Σε τροχιά ανάπτυξης κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2021, καθώς το ΑΕΠ της χώρας ενισχύθηκε κατά 8,4%, μετά τη βαθιά ύφεση που υπέστη το 2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Με τη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς το 2021 οι ελληνικές επιχειρήσεις επανήλθαν δυναμικά, εντείνοντας τις προσπάθειές τους προκειμένου να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στα οικονομικά αποτελέσματα που εμφανίζει ο ελληνικός εταιρικός τομέας για το 2021 και ειδικότερα μία “ομάδα” επιχειρήσεων οι οποίες συγκαταλέγονται στις πλέον κερδοφόρες της χώρας για το συγκεκριμένο έτος. Οι εταιρείες αυτές, παρά τις αντιξοότητες, κατάφεραν να πετύχουν αξιόλογες επιδόσεις.

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς του έτους 2021, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση στα οικονομικά τους αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών της χώρας διπλασιάστηκαν το 2021 σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε €21,4 δισ. Ο δε συνολικός κύκλος εργασιών τους ενισχύθηκε κατά 28,3% και διαμορφώθηκε σε €107,8 δισ.
Σχεδόν όλοι οι τομείς δραστηριότητας παρουσίασαν αύξηση στα κέρδη EBITDA το τελευταίο έτος, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλή ήταν η διεύρυνση των κερδών στον τομέα των Τραπεζών-Factoring και στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών με κυριότερους τους κλάδους των Υπηρεσιών Μεταφορών, της Ενέργειας και της Ακίνητης Περιουσίας.

Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διαμορφώθηκαν σε €15,0 δισ. το 2021, αυξημένα σημαντικά κατά 10,6 δισ., έναντι του προηγούμενου έτους. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι τα κέρδη των 500 εταιρειών υπερκάλυψαν το αντίστοιχο αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2021. Επίσης, άνοδο κατά 11,4% κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων το τελευταίο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις 500 εταιρείες της φετινής κατάταξης οι 115 διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece” την τελευταία δεκαετία (2012-2021), επομένως μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι “πρωταθλητές” των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2022 είναι θετικές, καθώς σύμφωνα με ελληνικούς και διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς, εκτιμάται αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% – 6% σε σχέση με το 2021, ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις για το 2023 κάνουν λόγο για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης (1%-2%).

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά την τρέχουσα περίοδο είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και αποδυναμώνουν τη δυναμική ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά, δημιουργούν σημαντικά και πολυδιάστατα προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο.
Παρ όλα αυτά, θεωρώ ότι οι πλέον δυναμικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα τυχόν ευκαιρίες, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της τρέχουσας συγκυρίας. Με την αποκλιμάκωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υλοποίηση επενδύσεων ο “πυρήνας” των επιχειρήσεων που διακρίνονται ως Business Leaders, στοχεύοντας και πάλι σε υψηλές επιδόσεις, μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για την ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.»

 Cookies Settings