ΕΑΣΕ / ICAP CRIF CEO Index Q3 2022 - ICAP CRIF

ΕΑΣΕ / ICAP CRIF CEO Index Q3 2022

Οριακή άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2022

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο 3ο τρίμηνο του 2022 σημείωσε οριακή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου.
  • Σχεδόν εννιά στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει μέτρια ως υψηλή αρνητική επίδραση στις επιχειρήσεις. Παράλληλα με την ίδια αναλογία οι CEOs θεωρούν ότι το ενεργειακό κόστος θα είναι το κυρίαρχο οικονομικό ζήτημα και για το επόμενο έτος. Επιπλέον επτά στους δέκα CEOs θεωρούν ότι η επιβολή πλαφόν στην χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι κατά ένα μέρος αποτελεσματικό ως μέτρο πολιτικής που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Το τρίτο τρίμηνο του 2022 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε οριακή άνοδο στις 137 μονάδες. Η στασιμότητα του δείκτη αποτυπώνει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, την συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία χωρίς ορατή προοπτική τερματισμού, την αύξηση του πληθωρισμού και των πληθωριστικών προσδοκιών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μικρή άνοδο του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οριακή άνοδο στις μεγάλες, ενώ αντίθετα σημειώθηκε μικρή πτώση στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε μικρή άνοδο στις 139 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσε νέα πτώση στις 135 μονάδες.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ, κ. Βασίλη Ραμπάτ:

«Η πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2022 αποτυπώνει τις επιπτώσεις από τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την κάμψη της αναπτυξιακής δυναμικής, τις πληθωριστικές προσδοκίες και τις απρόβλεπτες εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις που ακολούθησαν την εισβολή στην Ουκρανία. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs συμφωνούν ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επηρεάσει – σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό – αρνητικά τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, πιστεύουν ότι η επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο πολιτικής για την αντιμετώπιση της σημαντικής ανόδου του ενεργειακού κόστους που θα είναι το κυρίαρχο οικονομικό ζήτημα και για το επόμενο έτος.»

 

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.Cookies Settings