Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για την Αλευροβιομηχανία - ICAP CRIF

Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για την Αλευροβιομηχανία

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για την Αλευροβιομηχανία

 

Ο κλάδος της αλευροβιομηχανίας αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αλεύρων σίτου και υποπροϊόντων. Ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής προέρχεται από τις αλευροβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους. Οι μικρότερες αλευροβιομηχανίες λειτουργούν κυρίως σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αναφορικά με το σιμιγδάλι, στην αγορά δραστηριοποιούνται και βιομηχανίες ζυμαρικών, οποίες ασχολούνται με την παραγωγή σιμιγδαλιού το οποίο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή ζυμαρικών.

Σχετικά με τη διακίνηση των εξεταζόμενων προϊόντων, οι μικρές αλευροβιομηχανίες λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων τους απευθύνονται στην τοπική αγορά ή συνάπτουν συνεργασίες με χονδρέμπορους. Οι μεγάλες αλευροβιομηχανίες διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής και μόνιμους αντιπροσώπους, μέσω των οποίων διοχετεύουν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη ή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Συνήθως οι αλευροβιομηχανίες, ανεξαρτήτου μεγέθους, απασχολούν πωλητές οι οποίοι είτε εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης είτε εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες.

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF αναφέρει ότι εγχώρια παραγωγή αλεύρων σίτου παρουσιάζει διαχρονικά, μικρές ετήσιες διακυμάνσεις. Τη διετία 2018-2019 η παραγωγή αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4% αλλά η ανοδική αυτή πορεία διεκόπη το 2020 λόγω της πανδημίας Covid-19 που έπληξε την παγκόσμια αγορά. Η εγχώρια παραγωγή σημείωσε αρνητικό ρυθμό μεταβολής, καθώς παρουσίασε συρρίκνωση της τάξης του 6% με την αγορά των επαγγελματικών προϊόντων των αλευρόμυλων να επηρεάζεται εντονότερα. Το 2021 ξεκίνησε δύσκολα, αφού τους πρώτους 5 περίπου μήνες η εστίαση, που αποτελεί ένα από τα κύρια κανάλια διανομής του κλάδου (εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering), λειτούργησε με αυστηρά μέτρα λόγω της υγειονομικής κρίσης.

 

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο ΤύπουCookies Settings