Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Τυποποιημένων Μπισκότων, Κρουασάν και Αλμυρών Σνακ - ICAP CRIF

Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Τυποποιημένων Μπισκότων, Κρουασάν και Αλμυρών Σνακ

Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Τυποποιημένων Μπισκότων, Κρουασάν και Αλμυρών Σνακ
Πτώση σημείωσε η εγχώρια κατανάλωση των τυποποιημένων μπισκότων (-3,0%) και των κρουασάν (-1,4%) το 2021
σε σχέση με το 2020, ενώ μικρή άνοδο (1,3%) παρουσίασε η εγχώρια κατανάλωση των αλμυρών σνακ το εν λόγω έτος.

 

Ο παραγωγικός τομέας των τυποποιημένων μπισκότων αποτελείται από λίγες, μεγάλου μεγέθους βιομηχανικές μονάδες, καθώς και από ορισμένες μικρότερες επιχειρήσεις, βιοτεχνικού κατά κύριο λόγο χαρακτήρα, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε τοπικές αγορές. Οι εισαγωγικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και άλλων τυποποιημένων προϊόντων.

Η ζήτηση για τυποποιημένα μπισκότα καλύπτεται κυρίως από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Η εισαγωγική διείσδυση του κλάδου διαμορφώθηκε την διετία 2020-2021 σε 16% περίπου, ενώ η εξαγωγική επίδοση υπολογίζεται στο 28% περίπου το 2021.

 

Διαβάστε το πλήρες Δελτίου Τύπου

 

 Cookies Settings