Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για τα Εμφιαλωμένα Νερά - ICAP CRIF

Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για τα Εμφιαλωμένα Νερά

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για τα Εμφιαλωμένα Νερά

Ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του υδροδοτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς επίσης και οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, στα πλαίσια ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ζήτησης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF, o κλάδος των εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα περιλαμβάνει αφενός μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφετέρου δε ορισμένες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ασχολούνται αποκλειστικά με την εμφιάλωση νερού, είτε δραστηριοποιούνται στους ευρύτερους κλάδους των ειδών διατροφής και ποτών. Οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις αξιοποιούν τα ήδη εγκατεστημένα και οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων και διανομής των προϊόντων τους (όπως χυμοί και αναψυκτικά), επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις εμφιαλώνουν νερό και για λογαριασμό τρίτων (προϊόντα private label), οι οποίες δραστηριοποιούνται επίσης στους ευρύτερους κλάδους των τροφίμων και ποτών. Τέλος, ο αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου είναι πολύ μικρός, ενώ κατά βάση, οι πωλήσεις τους από τα εξεταζόμενα προϊόντα αφορούν μικρό ποσοστό στις συνολικές ετήσιες πωλήσεις τους.

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF επισημαίνει ότι η εγχώρια παραγωγή εμφιαλωμένων νερών παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2016-2019, ενώ υπέστη μείωση το 2020, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Την ακόλουθη διετία 2021-2022, η εγχώρια παραγωγή επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής, ξεπερνώντας οριακά, τα προ-πανδημίας επίπεδα.

 

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο Τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 72 00 050 ή μέσω email στο customercare@icapcrif.com .

 Cookies Settings