Μελέτη της ICAP CRIF: O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ICAP CRIF

Μελέτη της ICAP CRIF: O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

ΜΕΛΕΤΗ ICAP CRIF: O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Πτώση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της καθαρής κερδοφορίας το 2020, από την
επεξεργασία των συγκεντρωτικών οικονομικών μεγεθών 20.570 επιχειρήσεων.

Σε τροχιά ανάπτυξης επανέρχεται η ελληνική οικονομία από το 2021, έπειτα από τη σημαντική ύφεση που υπέστη το 2020 εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν από την Πολιτεία για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid-19, από τον Μάρτιο του 2020, συρρίκνωσαν την ελληνική οικονομία, η οποία κατέγραψε μείωση του ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά 9,0% το 2020/2019. Αντίθετα, το 2021 παρόλο που υπήρχαν ακόμη σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε άνοδο 9,4% συνολικά το πρώτο 9-μηνο του 2021. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδομένων παρουσιάζονται στην δίγλωσση Έκδοση «Η Ελλάδα σε Αριθμούς»/«Greece in Figures».

ΔΗΛΩΣΗ
Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ICAP CRIF

Η βαθιά ύφεση που βίωσε η ελληνική οικονομία το 2020, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης επηρέασε αρνητικά τις ελληνικές εταιρείες που λειτούργησαν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Αναλύοντας τους ισολογισμούς του 2020 διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα χρήσης του εταιρικού τομέα επιδεινώθηκαν σημαντικά, έπειτα από μια πενταετία διαρκούς ανοδικής πορείας. Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 20.570 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα), διαπιστώνεται ότι το 2020 ο εταιρικός τομέας κατέγραψε πτώση στον κύκλο εργασιών και στα καθαρά του αποτελέσματα.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών μειώθηκε κατά 11,6% διαμορφούμενος σε €140,7 δισ., ενώ τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 29,7% ή 1,7 δισ. Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί ότι, η μείωση των κερδών είναι πολύ πιο μεγάλη (-50%) εάν δεν ληφθούν υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, η οποία κατέγραψε κέρδη το 2020 από υψηλές ζημιές το 2019.

Έπειτα από την έντονη ύφεση του 2020 τα μακροοικονομικά μεγέθη ανακτούν το χαμένο έδαφος και δημιουργούν θετικές προοπτικές. Από το 2021, η ελληνική οικονομία επιστρέφει δυναμικά, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,3% και αυτό αντανακλάται στην πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τα οικονομικά αποτελέσματα 114 ελληνικών εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 16% περίπου το πρώτο εννεάμηνο του 2021.

Ωστόσο, παρά τις θετικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την πορεία της εγχώριας οικονομίας το 2022, οι οποίες έκαναν λόγο για ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5%, οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο σε διεθνές επίπεδο αναμένεται να οδηγήσουν σε χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Η πρόσφατη γεωπολιτική αναταραχή, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η έκρηξη του κόστους της ενέργειας και οι έντονα πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, εντείνοντας παράλληλα το κλίμα ανησυχίας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Αναμφίβολα και το τρέχον έτος αποτελεί μία δύσκολη χρονιά, ωστόσο παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, εκτιμώ ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, με βασική όμως προϋπόθεση την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Δείτε ΕΔΩ την πλήρη Μελέτη.

 

 Cookies Settings