Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Φαρμακευτικών Εταιρειών - ICAP CRIF

Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Φαρμακευτικών Εταιρειών

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Φαρμακευτικών Εταιρειών
Σταθερά ανοδική πορεία ακολούθησε την τριετία 2018-2020 ο κλάδος των Φαρμακευτικών Εταιρειών,
παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Στην εγχώρια αγορά φαρμάκου εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 106 παραγωγικές και εισαγωγικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με αξιόλογη, δυναμική, μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία. Η ηλικιακή διάρθρωση και η γήρανση του πληθυσμού, οι δαπάνες για υγεία και φάρμακα, το υγειονομικό σύστημα της χώρας, καθώς και οι δείκτες τιμών παραγωγής και καταναλωτή για φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των φαρμάκων.

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF επισημαίνει ότι η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε το 2020 κατά 3% σε σχέση με το 2019 και ανήλθε σε €2.001 εκατ. Το Clawback & Rebate στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα το 2020 σε σχέση με το 2019, διαμορφούμενο σε €1.304 εκατ. Παράλληλα, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη παρουσίασε μικρή μείωση την διετία 2019-2020 και υπολογίζεται σε €1.578 εκατ. το 2020. Σχετικά με την δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, αυτή εμφάνισε αύξηση το 2020 σε σχέση με το 2019 κατά 1,3% και ανήλθε σε €605 εκατ. Επιπλέον, το Clawback & Rebate στην νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη παρουσίασε σημαντική άνοδο την διετία 2019-2020, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 21,6% και διαμορφώθηκε σε €569 εκατ. το 2020.

Η παραγωγή φαρμάκου σε αξία (ex factory) στην Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο την περίοδο 2017-2020, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 19%. Σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της παραγωγής την συγκεκριμένη περίοδο αποτέλεσε η κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών των φαρμάκων.

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο Τύπου.

 

 Cookies Settings