Μελέτη ICAP CRIF: «Επενδυτικές Ευκαιρίες – Ενεργειακή Μετάβαση» - ICAP CRIF

Μελέτη ICAP CRIF: «Επενδυτικές Ευκαιρίες – Ενεργειακή Μετάβαση»

Τρίτη 4 Απριλίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση Μελέτης ICAP CRIF: «Επενδυτικές Ευκαιρίες – Ενεργειακή Μετάβαση»

Κώστας Σκρέκας
Όγδοη χώρα στον κόσμο η Ελλάδα σε ρυθμούς αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα
Δρομολογούνται εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας 8.000 MW έως το 2030
Έρχεται πρόγραμμα 230 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στην αγορά ενέργειας

ICAP CRIF
Επενδύσεις 11,6 δισ. ευρώ για την Πράσινη Ανάπτυξη κινητοποιεί το «Ελλάδα 2.0»
Έξτρα κεφάλαια 5 δισ. ευρώ μέσω του REPowerEU διεκδικεί η Ελλάδα

Τοποθετούμενη στο πλαίσιο της εκδήλωσης η κα Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ο φιλόδοξος στόχος της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050 επιφέρει πολλά οφέλη και για τις επιχειρήσεις της χώρας μας, μεταξύ των οποίων η βελτίωση της παραγωγικότητας, η μείωση των αποβλήτων που οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η μακροπρόθεσμη βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων, η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, η ενίσχυση της εταιρικής τους ταυτότητας και η ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μελών (stakeholders). Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να στοχεύσουν στην υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, όπως η χρήση νέων τεχνολογιών, η υιοθέτηση προγραμμάτων ανακύκλωσης και ενεργειακής απόδοσης, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων κ.ά. και να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για την ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά της η κα Ελευθερία Παραμερίτη, Manager Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, η οποία παρουσίασε τη μελέτη για την ενεργειακή αγορά, σημείωσε ότι «η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ σε λειτουργία στο διασυνδεδεμένο σύστημα & Φ/Β στεγών ≤ 10KW στη χώρα κυμάνθηκε στα 10 GW το 2022, με το στόχο να ανέλθει στα 28 GW το 2030. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εντάσσονται στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 2 GW σε ετήσια βάση. Ο στόχος θεωρείται εφικτός ειδικά για τους τομείς των φωτοβολταϊκών και των χερσαίων αιολικών χάρις στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας στις συγκεκριμένες τεχνολογίες και στην ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση τέτοιων έργων».

 

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.Cookies Settings