Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για τις Τεχνικές Εταιρείες 5ης, 6ης & 7ης Τάξης - ICAP CRIF

Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για τις Τεχνικές Εταιρείες 5ης, 6ης & 7ης Τάξης

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για τις Τεχνικές Εταιρείες 5ης, 6ης & 7ης Τάξης

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς βραχίονες της ελληνικής οικονομίας, αφού συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική της μεγέθυνση, συνεισφέροντας παράλληλα σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου κ.ά.

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF επισημαίνει ότι η αγορά των τεχνικών εταιρειών (έσοδα από ίδια έργα) ακολούθησε έντονη πτωτική πορεία την περίοδο 2009-2012. Αντίθετα, η διετία 2013-2014 ήταν θετική για τον κλάδο των κατασκευών (κυρίως το 2014). Ωστόσο, η ανοδική πορεία αντιστράφηκε τα επόμενα έτη (2015-2016) ενώ, με τη σχετική “ομαλοποίηση’ της ελληνικής οικονομίας, η αγορά επανέκαμψε το 2017. Την τριετία 2018-2020, τα έσοδα των τεχνικών εταιρειών (5ης, 6ης , 7ης τάξης ) παρουσιάζουν εκ νέου μείωση, παρόλο που οι επενδύσεις (άντληση κεφαλαίων ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ κ.λπ.) σημειώνουν αύξηση. Η μείωση οφείλεται, κυρίως, στο ότι δεν πραγματοποιήθηκαν μεγάλα τεχνικά έργα (οδικά) όπως τα προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, το 2020 τα έσοδα από την κατασκευή ιδίων έργων σημείωσαν σημαντική μείωση (-25%) έναντι του 2019. Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020 επηρέασε, ως ένα βαθμό, και τον εξεταζόμενο κλάδο (καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών, αναβολή δημοπρασιών έργων κ.ά).

Ωστόσο, το 2021 ήταν “έτος επανεκκίνησης” του κατασκευαστικού κλάδου στην χώρα, καθώς η αξία της αγοράς (έσοδα από ίδια έργα) παρουσίασε αξιόλογη άνοδο. Ειδικότερα, η αξία της αγοράς από την κατασκευή ιδίων έργων εκτιμάται ότι αυξήθηκε με ρυθμό 22% περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη τα έσοδα τόσο από την κατασκευή ιδίων έργων όσο και από τη συμμετοχή σε κατασκευαστικές κοινοπραξίες, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης αυξήθηκε κατά 19% περίπου το 2021 έναντι του 2020. Η ανοδική τάση της αγοράς εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2022.

 

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο Τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 72 00 050 ή μέσω email στο customercare@icapcrif.com .

 Cookies Settings