ΙCAP CRIF: Πρωτογενή Έρευνα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα - ICAP CRIF

ΙCAP CRIF: Πρωτογενή Έρευνα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

ΙCAP CRIF: Πρωτογενή Έρευνα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

 

ΔΗΛΩΣΗ Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου OMIΛΟΥ ICAP CRIF
«Ενίσχυση της θέσης των Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών στο επιχειρηματικό περιβάλλον»

«Σύμφωνα με τα ευρήματα πρωτογενούς έρευνας σε 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες που διοικούνται από Γυναίκες, προέκυψε ότι οι Γυναίκες Επιχειρηματίες / Ανώτατα Στελέχη χαρακτηρίζονται από εργατικότητα – επιμονή και θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους στην ενσυναίσθηση και κατανόηση (70%), στις επικοινωνιακές δεξιότητες (68%) και στο πνεύμα δημιουργικότητας (65%) που τις διακατέχει. Ωστόσο, δηλώνουν πιο επιφυλακτικές στην ανάληψη ρίσκου. H ενεργειακή κρίση παράλληλα με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ενίσχυσαν τα επίπεδα ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), μεταβάλλοντας τις συνθήκες στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον. H συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες (90%) έχει υιοθετήσει την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους και την εταιρική κουλτούρα εμπιστοσύνης και συμπερίληψης, με 8 στις 10 εταιρείες (79%) να ακολουθούν πρακτικές πολιτικής ίσων αμοιβών. Ωστόσο, το 59% των συμμετεχόντων γυναικών – ανώτατων στελεχών θεωρεί ότι υφίστανται διαφορετική μισθολογική μεταχείριση σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους. Επτά στις δέκα Γυναίκες/Ανώτατα Στελέχη θεωρούν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις, το βάρος των οποίων επωμίζονται, αποτελούν το μεγαλύτερο τροχοπέδη στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Εντούτοις, οι γυναίκες ανώτατα στελέχη εμφανίζονται αρκετά αισιόδοξες για την επόμενη διετία (2023-2024) και προβλέπουν σημαντική αύξηση των εσόδων των εταιρειών που ηγούνται, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 11%. Οι γυναίκες επικεφαλής που συμμετείχαν στην έρευνα είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού το 91% κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι μισές εξ’ αυτών διαθέτουν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το 75% των συμμετεχόντων γυναικών εκτός από τη διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν στην εταιρεία, συνδέονται και μετοχικά με αυτήν.Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση κάθε επιχειρηματικής πρόκλησης και αποδεικνύουν ότι οι Γυναίκες και η γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να καταλαμβάνουν περίοπτη θέση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.»

 

Ακολουθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε για 11η συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», εστιάζοντας στη Γυναίκα-Ανώτατο Στέλεχος:

α) Στην Έκδοση «Leading Woman in Business» 2022
β) Στο Δελτίο Τύπου

 Cookies Settings