Διοικητικό Συμβούλιο & Εκτελεστική Επιτροπή - ICAP CRIF
 

Διοικητικό Συμβούλιο & Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου – Νικήτας Κωνσταντέλλος
Αντιπρόεδρος – Roberto Muzzi, Business Development Manager, CRIF

 

Μέλη

Γεώργιος Χριστοδουλάκης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Επικεφαλής CRA και Assoc. Professor of Finance, Alliance Manchester Business School

Paola Galassi, Executive Director – Global B2B & B2C Information Services, CRIF

Marco Preti, Managing Director, CRIF

Νικήτας Κωνσταντέλλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου

Γιώργος Κούρτης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου

Ελενα Μαθιουδάκη (Human Capital)

Σπύρος Γιούργας (Βusiness Development)

Δημήτρης Γρίβας (Information Technology)

Φανή Δρακοπούλου (Business Information)

Σέρκο Κουγιουμτζιάν (Sales & Marketing)

Άγγελος Κυριόπουλος (Finance)

Θεόδωρος Πολύδωρος (Bulgaria)

Alexandra Predeanu – Mehedintu (Romania)

Απόστολος Τσούμπρης (Consulting)

Cookies Settings