Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - ICAP CRIF
 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Aπό την ίδρυσή της το 1964, μέχρι σήμερα, η ΙCAP με όραμα και αξίες, έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στο ελληνικό και διεθνές επιχειρείν, αποτελώντας αθροιστικά το μεγαλύτερο Φορέα Παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και άλλων σύγχρονων Λύσεων προς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, σε ισορροπία με την ισχυρή βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η ICAP θεωρεί ευθύνη της την Εταιρική Κοινωνική προσφορά και εφαρμόζει με ευαισθησία, σύνθετες πολιτικές στήριξης για τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον:

Δείτε αναλυτικά τον Κοινωνικό Απολογισμό για το 2019

Η ICAP αποδεικνύει έμπρακτα ότι νοιάζεται για τους Ανθρώπους της, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Cookies Settings