Πιστοποίηση κατά ISO - ICAP CRIF
 

Πιστοποίηση κατά ISO

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001:2013 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV Hellas, μέλος του Ομίλου TÜV Nord.

Επί συναπτά έτη, οι εταιρείες ICAP CRIF σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. H συγκεκριμένη πιστοποίηση αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευση και προσήλωση της Διοίκησης στην Ποιότητα μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών που εγγυώνται υψηλής Ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες εναρμονισμένων με το Πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των εταιρειών ICAP CRIF και με τις Απαιτήσεις των Πελατών. Ο Φορέας Πιστοποίησης είναι η TUV Hellas μέλος του Διεθνώς Αναγνωρισμένου Γερμανικού Οργανισμού TUV Nord Group.

Cookies Settings