Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Πελατών & Υπηρεσίες Πιστωτικού Κινδύνου - ICAP CRIF
 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Πελατών & Υπηρεσίες Πιστωτικού Κινδύνου

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για τους πελάτες σας και το πιστωτικό σας ρίσκο, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα εργαλεία και τις υπηρεσίες μας.

Ελαχιστοποιήστε τις απώλειες από το πελατολόγιο σας, μεγιστοποιήστε τα έσοδα σας και εξασφαλίστε μακροχρόνια ανάπτυξη εστιάζοντας, όχι απλώς στον συνολικό αριθμό των πελατών σας, αλλά στην κερδοφορία και το ρίσκο που σχετίζονται με κάθε πελάτη αλλά και με κάθε ξεχωριστό γκρουπ πελατών, μετρώντας την απόδοση τους σε διάφορα επίπεδα.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

Credit Risk

Η υπηρεσία Credit Risk αξιολογεί ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πελατολογίου της εταιρείας σας μέσω της χρήσης εφαρμογών Credit Scoring (εννέα διαφορετικά πιστωτικά υποδείγματα τα οποία ενσωματώνουν τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας και της Ε.Ε.).

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των πελατών σας, η διαβάθμισή τους σε ζώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας -ICAP CRIF Score zones- και η πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης -probability of default (PD). Επιπλέον, σας επιτρέπει να μετρήσετε το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο έχετε εκτεθεί και προτείνει τρόπους μείωσης αυτού.

Credit Risk & Watch | Portfolio Analysis

Συνδυάστε την υπηρεσία Credit Risk με παρακολούθηση για να έχετε πάντα ενημερωμένα στοιχεία και αποκτήστε και τη λειτουργικότητα Portfolio Analysis

Η υπηρεσία Credit Watch προσφέρει συνεχή παρακολούθηση σε ετήσια βάση και έγκαιρη προειδοποίηση της επιχείρησής σας για σημαντικά γεγονότα ή μεταβολές που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα ή την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων με τις οποίες συναλλάσσεστε.

Ο συνδυασμός της υπηρεσίας Credit Risk με ετήσια παρακολούθηση Credit Risk & Watch, σας εξασφαλίζει δυναμικά ενημερωμένη ανάλυση πιστωτικού κινδύνου του πελατολογίου σας,  επανυπολογίζοντας καθημερινά την ανάλυση με κάθε αλλαγή που προκύπτει στις υπό εξέταση εταιρείες.

Επίσης, αποκτάτε πρόσβαση στο Portfolio Analysis, με το οποίο οι χρήστες μπορούν  να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους άμεσα και εύκολα, ώστε να παίρνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείρισή τους. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Credit Risk & Watch, εμπλουτισμένες πλέον με το “Portfolio Analysis”, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφύγουν οικονομικές ζημιές, και να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους.

Περισσότερα

Αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις συνεργασίες σας, επιτρέποντας έγκαιρη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου.

Κύρια Πλεονεκτήματα του Portfolio Analysis:

 • Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση Κινδύνου
 • Κρίσιμη Πληροφόρηση
 • Portfolio Monitoring
 • Διαδραστική Ανάλυση

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Portfolio Analysis εδώ: bit.ly/44a18pN 

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία Credit Risk & Watch αλλά και για τα  διαθέσιμα προϊόντα.

Credit.Eye – Λύση Σχεδιασμού Πιστωτικής Πολιτικής

Η εφαρμογή Credit.Eye, είναι μια λύση  που σας  δίνει  τη δυνατότητα να γνωρίζετε  την συνολική σας έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης. Συνδυάζει τρείς κύριες πηγές πληροφόρησης και επεξεργασίας, ώστε να παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα 360° του κάθε πελάτη σας χωριστά.

 

 Εσωτερική Πληροφόρηση – Internal Analysis

Με στοιχεία από το ERP της επιχείρησης, αναλύοντας τα τιμολόγια προς τους πελάτες της επιχείρησης και υπολογίζοντας για κάθε πελάτη, τους δείκτες Internal Risk Index, Internal Payment Performance, Internal Credit Limit.

 

Πληροφόρηση από ICAP CRIF – External Analysis

 

Με στοιχεία από τη βάση επιχειρηματικής πληροφόρησης της ICAP CRIF παρέχοντας για κάθε πελάτη εταιρική πληροφόρηση όπως βασικά στοιχεία , ICAP CRIF Score, ICAP CRIF Business Transaction Index και ICAP CRIF Credit Limit.

 

 Ποιοτική αξιολόγηση – Qualitative Analysis

Με στοιχεία που εισάγουν τα στελέχη της επιχείρησης σχετικά με τους πελάτες τους, ώστε να παραχθεί ένα Qualitative Score – Scorecard και να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση του πελάτη.

Περισσότερα

 

Οι λειτουργίες του Credit.Eye, με δυνατότητα εγκατάστασης είτε στα συστήματά σας, είτε σε περιβάλλον cloud, στοχεύουν στην άμεση και αποτελεσματική αποτύπωση της συνολικής εικόνας των συνεργατών σας.

Trade Exchange Program

Tο Trade Exchange Program, αποτελεί το μοναδικό Δίκτυο ενημέρωση συμπεριφοράς πληρωμών των πελατών σας, στην ελληνική αγορά. Τα μέλη του προγράμματος ενημερώνονται αποκλειστικά για θέματα συναλλακτικής συμπεριφοράς και πιστωτικού ανοίγματος των πελατών τους, βάσει των οποίων μπορούν να σχεδιάσουν διαδικασίες πρόληψης πιστωτικού κινδύνου και επανεξέτασης όρων συνεργασίας ανά πελάτη.

 

Συνολικά, στη Β2Β βάση του Trade Exchange Program, υπάρχουν καταγεγραμμένες περισσότερες από 30 εκ. συναλλαγές/συμπεριφορές, για περισσότερα από 200.000 ΑΦΜ της ελληνικής αγοράς. Δεκάδες στελέχη των Οικονομικών Διευθύνσεων, ανταλλάσσουν ανώνυμα, τα στοιχεία συμπεριφοράς των πελατών τους μηνιαίως. Η ICAP CRIF ως διαχειριστής, ενημερώνει πλήρως τα μέλη και απαντάει σε ερωτήματα, όπως:

 • Πόσες ημέρες κατά μέσο όρο καθυστερούν οι πελάτες να πληρώσουν εμένα και πόσες την υπόλοιπη αγορά;
 • Πόσες ημέρες πίστωση δίνει στους πελάτες μου, η αγορά;
 • Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο;
 • Πώς μπορώ να μειώσω τις επισφάλειες;
 • Με ποιους κλάδους ή /και πελάτες μπορώ να αναπτύξω περαιτέρω συνεργασία;
 • Ποιο είναι το  πιστωτικό άνοιγμα των πελατών μου στην αγορά;
Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

  Υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε: Credit RiskCredit.EyeTrade Exchange

  * Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μας.

  If you’re having difficulty when it comes to your term paper You must employ professional writers for your term papers. Most of them have Masters and Ph.D. degrees. This indicates they’re highly proficient within their fields. They can produce writing that writing term papers is distinctive and written well. They only hire the best writers.

  Cookies Settings