Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πληροφόρησης - ICAP CRIF
 

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης της ICAP CRIF σας βοηθούν να αξιοποιείτε τις πληροφορίες στην ανάπτυξη αποφασιστικών και τεκμηριωμένων στρατηγικών με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ώστε η επιχείρησή σας να γίνει πιο ευέλικτη, πιο προσανατολισμένη στον πελάτη και πιο κερδοφόρα.

 

Η ICAP CRIF Α.Ε. είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ευρώπη με αναγνώριση ως “Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας” από την European Securities and Markets Authority (ESMA). Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αναγνώριση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούμε για να αξιολογούμε την ισχύ των εταιρειών και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητάς μας και μέσω της πιστοποιημένης Αξιολόγησης και Διαβάθμισης, υποστηρίζουμε τη λήψη πιστωτικών αποφάσεων για περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρηματικές συναλλαγές ετησίως.

Οι Υπηρεσίες Πιστωτικού Κινδύνου της ICAP CRIF παρέχουν ολοκληρωμένα και ενημερωμένα εμπορικά και οικονομικά δεδομένα που προέρχονται από τη μεγαλύτερη επιχειρηματική Βάση Δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια εταιρείες σε 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο), την οποία αξιοποιούν όλες οι υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης που παρέχει η ICAP CRIF.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

Business Reports

Τα Business Reports της ICAP CRIF, αποτελούν μια μοναδική πηγή πληροφοριών που  μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εικόνας για τη  λειτουργία, τη κερδοφορία και τη σταθερότητα  μιας επιχείρησης. Είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεστε για να υποστηρίξετε τις επιχειρηματικές σας αποφάσεις, περιλαμβάνοντας λεπτομερή πληροφόρηση για την υπό εξέταση εταιρεία αναφορικά με την λειτουργία της, τις εγκαταστάσεις, τη διοίκηση και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, ενώ παρέχει οικονομικούς δείκτες, ιστορικότητα πληρωμών αλλά και την πιστοποιημένη αξιολόγηση ICAP CRIF Score συνοδευόμενη από το αντίστοιχο, προτεινόμενο πιστωτικό όριο.

 

Τα Business Reports διατίθενται στις εξής μορφές:

Περισσότερα

 

H ICAP CRIF, παρέχει πληροφορία για 2,5 εκατοµµύρια επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα σε  Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, αξιολογώντας τις ανάγκες της αγοράς κάθε χώρας, και με  δυνατότητα παρακολούθησης των εξεταζόμενων εταιρειών  (Υπηρεσία Watch), σε ετήσια βάση, παρακολουθώντας και ενημερώνοντάς σας άμεσα για πιθανές  μεταβολές σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία της εταιρείας.

Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, αφορούν Εταιρεία ή Κλάδο και περιλαμβάνουν την ιστορική εξέλιξη των λογαριασμών και των αριθμοδεικτών.

 1. Ισολογισμός 6ετίας
 2. Ισολογισμός 3ετίας
 3. Ισολογισμός 3ετίας & Αριθμοδείκτες Κλάδου
 4. Συνοπτικός Ισολογισμός 3ετίας

Transaction (Alert) Reports

Ενημερωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών σας και για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνεργασίες σας που, σε συνδυασμό με εμπορικά  και οικονομικά  στοιχεία, σας προσφέρουν τα κατάλληλα επιχειρήματα για να στηρίξετε τις αποφάσεις χαμηλού ή μεσαίου κινδύνου.
Όλα τα προϊόντα alert μπορούν να συνδυαστούν με την ετήσια υπηρεσία «Watch», η οποία παρέχει συνεχή παρακολούθηση των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς  της εξεταζόμενης εταιρείας καθώς και σημαντικών γεγονότων  που την επηρεάζουν και σας ειδοποιεί άμεσα.

Περισσότερα

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το κάθε προϊόν εδώ

Business Family Tree

Η αποκωδικοποίηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ εταιρειών, ομίλων και ατόμων, είναι μια κρίσιμη και πολύπλοκη διαδικασία με πολλαπλά οφέλη.

 

Το Business Family Tree απλοποιεί τη διαδικασία, επιτρέποντας σας να εστιάσετε στην αντιμετώπιση των κινδύνων αλλά και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών που κρύβονται μέσα στις διασυνδέσεις των πελατών και προμηθευτών σας.

 

Μέσω της σύγχρονης και εύχρηστης διαγραμματικής απεικόνισης των παραπάνω μπορείτε να:

 

Περισσότερα

 

 • Διερευνήσετε όλες τις σχέσεις μιας οντότητας στο επίπεδο που σας εξυπηρετεί ώστε να βρείτε την πληροφορία που σας ενδιαφέρει
 • Φιλτράρετε τις οντότητες που εμφανίζονται, εντοπίζοντας άμεσα συγκεκριμένες σχέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα, εταιρείες ή/και ομίλους
 • Αποθηκεύσετε τους ελέγχους σας για μελλοντική χρήση και δυναμική ανανέωση των στοιχείων
 • Δείτε >5 εκ. σχέσεις και δεδομένα που αφορούν εταιρείες, ομίλους και άτομα
 • Ανεβάσετε λίστα οντοτήτων (ΑΦΜ) για άμεση απεικόνιση των εμπορικών τους σχέσεων

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://bit.ly/2OkaVYw

Data.Prisma – Εργαλείο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Δεδομένων

Το Data.Prisma είναι ένα σύγχρονο εργαλείο ανάλυσης οικονομικών και βασικών εμπορικών δεδομένων εταιρειών και κλάδων, με δυνατότητα δημιουργίας αναφορών, λιστών και δειγμάτων εταιρειών, βάσει των αναγκών σας.

Περισσότερα

-Ανάλυση  οικονομικών στοιχείων εταιρειών κλάδων και δειγμάτων

 • Αναζήτηση με πολλαπλά φίλτρα και δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης σε διαγράμματα για εύρεση της πληροφορίας άμεσα
 • Αναλυτικοί, συνοπτικοί και πρωτότυποι εταιρικοί και κλαδικοί ισολογισμοί και αριθμοδείκτες με ιστορικότητα 10ετίας
 • Κατάταξη εταιρειών στον κλάδο που δραστηριοποιούνται ή επί επιλεγμένου δείγματος
 • Δημιουργία δειγμάτων εταιρειών του ίδιου ή διαφορετικών κλάδων
 • Κατηγοριοποίηση – ιστορικότητα και τάσεις κλάδων
 • Ενοποιημένοι ισολογισμοί κλάδων, δειγμάτων και ομίλων
 • Κατανομή κορυφαίων εταιρειών ανά γεωγραφική περιοχή
 • Αναζήτηση εταιρειών βάσει τάσεων (π.χ. αύξηση στον τζίρο >5% την τελευταία 3ετία).

 

-Σύγκριση δεδομένων εταιρειών, κλάδων και δειγμάτων

 • Σύγκριση αριθμοδεικτών και στοιχείων ισολογισμού
 • Σύγκριση τάσεων
 • Ταυτόχρονη σύγκριση εταιρειών, κλάδων, δειγμάτων
 • Εντοπισμός και σύγκριση ομοειδών εταιρειών

 

-Εξαγωγή στοιχείων – δημιουργία λίστας εταιρειών

 • Προκαθορισμένες αναφορές με δυνατότητα παραμετροποίησης
 • Δημιουργία και εξαγωγή λίστας εταιρειών βάσει κριτηρίων
 • Εξαγωγή πληροφοριών εταιρείας, κλάδου και δείγματος
 • Εξαγωγή οικονομικών στοιχείων σε επεξεργάσιμη μορφή

Audit.Spot

Η εύρεση εταιρειών βάσει των τυποποιημένων παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών είναι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί πρόσβαση σε διαφορετικές και δυσεύρετες πηγές δεδομένων.

 

Η πλατφόρμα  Audit.Spot της ICAP CRIF, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητά εταιρείες βάσει των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών ελέγχοντας και διερευνώντας με αυτόν τον τρόπο ευκολότερα και αποτελεσματικότερα την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας.

 

Η πλατφόρμα Audit.Spot δίνει τη δυνατότητα για:

 • Εμφάνιση λίστας εταιρειών βάσει επιλεγμένης Ελεγκτικής Εταιρείας ή/και επιλεγμένου Ορκωτού Λογιστή
 • Εμφάνιση λίστας εταιρειών βάσει επιπλέον κριτηρίων όπως έτος και κατηγορία σχολίου
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Κλαδικές & Ad hoc Μελέτες

Από το 1991 η ICAP CRIF χαρτογραφεί την Ελληνική αγορά εκπονώντας κλαδικές μελέτες που  βασίζονται κυρίως στην πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις και στη δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιείται στους αρμόδιους φορείς των εξεταζόμενων  κλάδων,  με στοιχεία για περισσότερες από 850.000 επιχειρήσεις.

 

Περισσότεροι από  200 κλάδοι έχουν αναλυθεί , με σκοπό την παροχή  αξιόπιστης και ενημερωμένης πληροφόρησης.

 • Ανάλυση κινδύνου κλάδου και τις προοπτικές του
 • Προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του κλάδου
 • Την κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά γεωγραφική περιοχή και νομική μορφή
 • Τις καλύτερες εταιρείες βάσει επιλεγμένων λογαριασμών και αριθμοδεικτών

Περισσότερα

Μαζί με τις Κλαδικές Μελέτες μπορείτε να λάβετε:

 

 • το Εργαλείο Benchmarking σε μορφή excel για τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών δεικτών κάθε εταιρείας με το σύνολο του κλάδου
 • την Ενημερωμένη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και τους Ισολογισμούς των εταιρειών της μελέτης

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε μελέτης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 72 00 050 ή μέσω email στο customercare@icapcrif.com .

 

 

Πέραν των κλαδικών μελετών, η ICAP CRIF εκπονεί Ad hoc μελέτες για την κάλυψη αναγκών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Φορέα.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

  Υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε: Business ReportsΟικονομικές ΚαταστάσειςBusiness Family TreeAlert ReportsData.PrismaAudit.SpotΚλαδικές Μελέτες

  * Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μας.

  Cookies Settings