Dun & Bradstreet Finance & Compliance Solutions - ICAP CRIF
 

Dun & Bradstreet Finance & Compliance Solutions

Με την αποκλειστική αντιπροσώπευση της Dun&Bradstreet, του παγκοσμίως κορυφαίου παρόχου επιχειρηματικής πληροφόρησης, η ICAP CRIF σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για 500 εκατομμύρια εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 190 χώρες.

Με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες τελευταίας τεχνολογίας μπορείτε να εντοπίζετε τις κατάλληλες πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις για τις δραστηριότητές σας στο εξωτερικό

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

D&B Finance Analytics / International Business Reports

Τα Διεθνή Business Reports παρέχουν μια πλήρη εικόνα για την οικονομική κατάσταση κάθε υπό εξέταση οντότητας, καθώς και μια εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας και του πιθανού κινδύνου που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας με τη συγκεκριμένη οντότητα.

Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα εταιρειών και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τυχόν αλλαγές στο προφίλ, τις λειτουργίες, την πιστοληπτική ικανότητα, την οικονομική κατάσταση και την ανάπτυξη των εργασιών μιας εταιρείας.

D&B Finance Analytics: Next-Generation Risk Intelligence

 • Η μεγαλύτερη και πληρέστερη βάση εμπορικών δεδομένων παγκοσμίως – περισσότερες από 330 εκ. επιχειρήσεις
 • Ενσωματωμένα μοντέλα analytics
 • Συνδυαστικές λειτουργίες εκτίμησης ρίσκου, παρακολούθησης και άμεσης ενημέρωσης, τμηματοποίησης πορτοφολίου
 • Παραμετροποιήσιμα γραφήματα και διαγράμματα για δημιουργία προσωποποιημένων αναφορών
 • Προσθήκη “ετικέτων”(tags) σε εταιρείες για εύκολη κατηγοριοποίηση του ρίσκου σας

Country Risk Reports

Τα Country Risk Reports παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για θέματα επέκτασης σε συγκεκριμένες ξένες χώρες, καθώς περιέχουν αναλύσεις για το εμπόριο, την οικονομία, τις πολιτικές συνθήκες και τις επενδύσεις της εκάστοτε χώρας, καθώς και για τους κινδύνους που ενέχει η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στις χώρες αυτές.

D&B Global Financials

Πρόσβαση σε τυποποιημένες, συγκρίσιμες επιχειρηματικές εκθέσεις και αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία με βάση διάφορα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς ανά τον κόσμο. Χάρη στη συγκρισιμότητα ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων και αριθμοδεικτών, αποκτάτε τη δυνατότητα να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και ταυτόχρονα έχετε πρόσβαση σε ελεγκτικά στοιχεία οργανισμών από διάφορες χώρες.

Χάρη στις παγκόσμιας κλίμακας δυνατότητές μας, ζωντανά και ακριβή δεδομένα συλλέγονται και αναδιαμορφώνονται σε μία ενιαία μορφή. Όταν αλλάζουν τα κατά τόπους πρότυπα αναφοράς, γίνονται αυτόματα οι απαραίτητες αναπροσαρμογές στις τυποποιημένες αναφορές.

 

 • Αναζήτηση, παράθεση, ανάλυση και εξαγωγή δεδομένων από διάφορες χώρες, κλάδους και με βάση διάφορα χρηματοοικονομικά κριτήρια, ώστε να παρέχεται συνεπής πληροφόρηση
 • Δημιουργία χρηματοοικονομικών υπολογισμών και αριθμοδεικτών, ώστε η ανάλυση να προσαρμόζεται στα εσωτερικά πρότυπα του πελάτη
 • Επιλογή νομίσματος για την πραγματοποίηση συγκρίσεων
 • Πενταετές ιστορικό συναλλαγών για κάθε οντότητα
 • Μετατροπή των κατά τόπους μορφών υποβολής χρηματοοικονομικών δεδομένων σε τυπικές μορφές προβολής για μια εκτεταμένη γκάμα διεθνών αγορών
 • Δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέσω ομαδοποιημένης μεταφοράς ή διεπαφής API

D&B Onboard

Τα στελέχη του τομέα συμμόρφωσης αντιμετωπίζουν σήμερα την πρόκληση των διαρκώς εξελισσόμενων κανονισμών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να έχουν μια στρατηγική εικόνα των ευκαιριών ανάπτυξης και να κινούνται με τους ρυθμούς της εταιρείας τους.

Οποιαδήποτε εταιρεία βασίζεται σε μη αυτόματες διαδικασίες και σε ενοποίηση πληροφοριών προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Due Diligence πελατών και τρίτων μερών συνήθως αντιμετωπίζει δυσχέρειες. Οι δυσχέρειες αυτές προκύπτουν όχι μόνο από τη σκληρή δουλειά που συνεπάγεται η εκτενής έρευνα, αλλά και από την επιβράδυνση του ρυθμού των εργασιών. Έτσι, τα στελέχη και η ομάδα πωλήσεων αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ η αποκατάσταση των σχετικών σφαλμάτων έχει οικονομικό κόστος, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την κανονιστική συμμόρφωση και τη φήμη της εταιρείας.

Επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και μείωση των ανεπαρκειών με αυτοματοποιημένες λύσεις

Το D&B Onboard είναι ένα αναλυτικό online εργαλείο έρευνας που παρέχει βελτιστοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες για την επαλήθευση της ταυτότητας επιχειρήσεων και βασικών τους στελεχών, με ταυτόχρονο έλεγχο του κινδύνου συμμόρφωσης.

Τεκμηριώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία νομικού ελέγχου, με εύκολες λειτουργίες αποθήκευσης και ανάκτησης για την παροχή στοιχείων σε εσωτερικούς ελεγκτές και εξωτερικές ρυθμιστικές αρχές. Είναι μια φιλική προς τον χρήστη και διαισθητική λύση που επιτρέπει την πραγματοποίηση διεξοδικότερου νομικού ελέγχου, ώστε οι αποφάσεις για θέματα συμμόρφωσης να λαμβάνονται ταχύτερα και να είναι τεκμηριωμένες.

 

Το D&B Onboard διευκολύνει τις αποφάσεις για θέματα συμμόρφωσης με τρία απλά βήματα:

 

 

 

Το D&B Onboard παρέχει ενιαία και βελτιστοποιημένη πρόσβαση, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σας στον τομέα της συμμόρφωσης.

 

Παρέχει τα εξής:

 •     Πληροφορίες Ταυτοποίησης Επιχειρήσεων της Dun & Bradstreet
 •     Πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες επιχειρηματικές, λειτουργικές και οικονομικές πληροφορίες για περισσότερες από 500 εκατομμύρια επιχειρήσεις
 •     Αριθμός D-U-N-S® της D&B που συνδέει όλες τις σχετικές πληροφορίες με την ταυτότητα της αντίστοιχης επιχείρησης
 •     Σύνδεσμοι προς εταιρικά στοιχεία που παρέχουν πλήρη εικόνα για την παγκόσμια διάρθρωση μιας εταιρείας
 •     Στοιχεία ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να προκύπτουν τα άτομα που πρέπει να αξιολογηθούν σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο συμμόρφωσης
 •     Πληροφορίες για εξωτερικές περιπτώσεις συμμόρφωσης γνωστών επιχειρήσεων
 •     Περισσότερες από 400 λίστες παρακολούθησης και λίστες κυρώσεων
 •     Περισσότερα από 200.000 πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
 •     Περισσότερες από 10.000 ειδησεογραφικές πηγές για δυσμενείς περιπτώσεις που μεταδίδονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης
Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

  Υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε: D&B Finance AnalyticsCountry Risk ReportsD&B Global FinancialsD&B Onboard

  * Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μας.

  Cookies Settings