Customer Experience & Analytics Services - ICAP CRIF
 

Customer Experience & Analytics Services

Αλληλεπίδραση και πιστότητα πελατών

Η ICAP CRIF παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών προγραμμάτων αλληλεπίδρασης και επιβράβευσης πελατών. Δουλεύουμε μαζί με τους πελάτες μας για να σχεδιάσουμε ή επανασχεδιάσουμε προγράμματα πιστότητας προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητές τους και τους βοηθάμε να επιτύχουν μέσα από τα προγράμματα αυτά τους στρατηγικούς τους στόχους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

Περισσότερα

  • Μελέτη και σχεδιασμός των διεπαφών και της αλληλεπίδρασης των πελατών με την εταιρεία
  • Μελέτη για το σχεδιασμό του προγράμματος πιστότητας
  • Αξιολόγηση υφιστάμενου προγράμματος
  • Σχεδιασμός διαδικασιών εγγραφής και επιβράβευσης
  • Υλοποίηση προγράμματος πιστότητας
  • Συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος και ανάλυση συμπεριφοράς πελατών.
  • Καθορισμός και παρακολούθηση των διαφόρων segments για την δημιουργία των κατάλληλων προωθητικών ενεργειών
  • Σχεδιασμός στρατηγικών για προσέλκυση και διακράτηση μελών στο πρόγραμμα
  • Υποστήριξη στη λειτουργία του προγράμματος και στην εξυπηρέτηση των μελών
  • Εισαγωγή σύγχρονων τεχνικών προσέλκυσης και διακράτησης πελατών όπως το Gamification

Digital Onboarding and Remote Selling

Καθώς οι επαφές των πελατών με τα φυσικά καταστήματα μειώνονται και ο ψηφιακές επαφές ενισχύονται υπάρχει η ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις να υποστηρίξουν το νέο τρόπο εργασίας και αλληλεπίδρασης.

Η ICAP CRIF διαθέτει μία ολοκληρωμένη λύση για Digital Onboarding η οποία προσφέρει μία νέα και σύγχρονη εμπειρία στους νέους πελάτες μιας επιχείρησης και παράλληλα μειώνει το κόστος απόκτησης νέων πελατών. Ο πελάτης ερχόμενος σε επαφή με την επιχείρηση από οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο επικοινωνίας, μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του και άνοιγμα λογαριασμού με ηλεκτρονικό τρόπο και σε απόλυτη συμμόρφωση με τις κανονιστικές οδηγίες.

Η λύση Digital Onboarding μπορεί να συνδυαστεί με την ολοκληρωμένη λύση Remote Selling η οποία προσφέρει την δυνατότητα σε μία επιχείρηση να συνδιαλλαγεί με τους πελάτες της ψηφιακά και απομακρυσμένα. Με αυτήν την λύση ο πωλητής μπορεί να παρουσιάσει στους πελάτες το προϊόν / υπηρεσία, να συζητήσουν σχετικά και εφόσον συμφωνήσουν στους όρους να προχωρήσουν στην υπογραφή σύμβασης ή αποδοχής της προσφοράς. Όλα αυτά με έναν νέο τρόπο συναλλαγής με πελάτες στην νέα ψηφιακή μορφή.

Οι παραπάνω λύσεις μπορούν να ολοκληρωθούν και με υπηρεσίες και λύσεις της ICAP CRIF σε θέματα KYC και AML εφόσον υπάρχουν τέτοιες ανάγκες.
Οι λύσεις παρέχονται και ως outsourcing υπηρεσίες συνδυάζοντας προαιρετικά και εξειδικευμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.

Λύσεις AI για πελάτες και marketing

Παρέχουμε ένα πλήθος από τεχνολογικές λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους Artificial Intelligence. Η προσπάθειά μας είναι να τις αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό ώστε να καταστήσουμε πιο έξυπνο τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους πελάτες μιας επιχείρησης αλλά και τις marketing ενέργειές της.

 

 

Περισσότερα

 

Επιπλέον παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις chatbot για την ολοκλήρωση των ψηφιακών καναλιών πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών. Με τη χρήση τεχνολογίας Artificial Intelligence (AI) μπορούμε να προσομοιώσουμε την επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες σε φυσική γλώσσα (Αγγλικά και Ελληνικά) μέσα από ένα περιβάλλον ανταλλαγής μηνυμάτων. Με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής μπορούμε να προσομοιώσουμε την επικοινωνία της εταιρείας με τους χρήστες και να δώσουμε απαντήσεις είτε σε απλές ερωτήσεις (FAQs) είτε σε ποιο σύνθετα ερωτήματα με την κατάλληλη διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας. Με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής οι εταιρείες βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους παρέχοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας 24/7, βελτιώνοντας παράλληλα το χρόνο απόκρισης. Παράλληλα μειώνουν το κόστος εξυπηρέτησης πελατών κατευθύνοντας τους πόρους  σε νέες ευκαιρίες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η υπηρεσία παρέχεται και ως outsourcing συνδυάζοντας προαιρετικά και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.

Λύσεις διαχείρισης δεδομένων και επιχειρηματικής πληροφόρησης

Η ICAP CRIF παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και επιχειρηματικής πληροφόρησης, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία της στην ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων και παροχή πληροφόρησης σε εταιρείες για περισσότερα από πενήντα πέντε χρόνια. Έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες λογισμικού για να προσφέρει στους πελάτες της λύσεις υψηλών προδιαγραφών και να καλύψει τις ανάγκες τους σε πληροφόρηση.

 

Περισσότερα

 

Η πληροφορία που κρύβεται μέσα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα διάφορα συστήματα και βάσεις των εταιρειών αποτελούν το μεγαλύτερο αγαθό μιας επιχείρησης. Η αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι σύμβουλοι της ICAP CRIF είναι σε θέση να βοηθήσουν τους πελάτες μας στην αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής και να δώσουν τη δυνατότητα η λήψη των αποφάσεων να βασίζεται σε έγκυρη και άμεση πληροφόρηση. Οι λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείρισης της πληροφορίας της ICAP CRIF ανταποκρίνονται σε ένα μεγάλο εύρος αναγκών όπως είναι ο σχεδιασμός αποθήκης δεδομένων (Datawarehouse), ο καθορισμός των KPIs που θα πρέπει να παρακολουθούνται και η υλοποίηση των αναφορών και dashboards για την εύκολη και έγκυρη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Οι λύσεις αυτές ολοκληρώνονται με υπηρεσίες data mining για την εξόρυξη πληροφορίας μέσα από την υλοποίηση των κατάλληλων αλγορίθμων και τον εντοπισμό των συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν το πελατολόγιο.

Cookies Settings