Λύσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Πιστωτικού Κινδύνου - ICAP CRIF
 

Λύσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Πιστωτικού Κινδύνου

Business and Personal Finance Solutions

Εργαλεία λογισμικού που μπορεί να προσφέρει μία επιχείρηση στους πελάτες της, και τα οποία υποστηρίζουν τους πελάτες τους, να παρακολουθούν τα οικονομικά τους, τις καθημερινές συναλλαγές τους και με την χρήση ΑΙ τους βοηθούν να αυξήσουν τα έσοδα τους και να διαχειριστούν έξυπνα τα οικονομικά τους. Μέσα σε μία εφαρμογή όλη η εικόνα από πολλαπλές τράπεζες.

Λύσεις διαχείρισης δανείων και πιστωτικού κινδύνου

Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στον πιστωτικό κίνδυνο, η ICAP CRIF προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του πιστωτικού κινδύνου. Από την αξιολόγηση νέων πελατών, την λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων και μη εισπράξεων.
Επιπλέον της μηχανής λήψης αποφάσεων, η ICAP CRIF προσφέρει λύσεις αυτοματοποίησης ροής εργασιών και αρχειο-θέτησης, με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση της πιστωτικής πολιτικής.

Περισσότερα

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί και με τις λύσεις Digital Onboarding και Remote Selling για μία ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία του πελάτη.
Ειδικά για τις Τράπεζες, παρέχεται και υποστήριξη στην ανάπτυξη, στην τεκμηρίωση ή επικαιροποίηση της πιστωτικής πολιτικής, βάσει των εποπτικών απαιτήσεων, καθώς και στην αναδιοργάνωση διαδικασιών και ανάπτυξη εγχειριδίου πιστωτικής πολιτικής.

Λύσεις πιστωτικής πολιτικής

Για μία επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει μία πιστωτική πολιτική, την οποία μπορεί να εφαρμόζει στην πράξη, καθώς έτσι προστατεύεται η επιχείρηση από θέματα που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική της ευρωστία και την ρευστότητά της.

H ICAP CRIF προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση διαμόρφωσης πιστωτικής πολιτικής, ανάλυσης και πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου. Η λύση Credit.Eye καλύπτει εταιρείες όλων των μεγεθών και ενσωματώνει προβλεπτικά μοντέλα πιστωτικού κινδύνου για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Αποτελεί σημαντικό και  απαραίτητο εργαλείο για τον σύγχρονο οικονομικό διευθυντή.

Περισσότερα

Η λύση Credit.Eye προσφέρει και πρόσθετες λειτουργικότητες που είναι σημαντικές για μια επιχείρηση όπως:

 • Διαμόρφωση πλήρους εικόνας συμπεριφοράς πληρωμών των πελατών της επιχείρησης και του πιστωτικού κινδύνου σε μία οθόνη και πλούσιες αναφορές
 • Διαμόρφωση πολιτικής όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών σε επίπεδο πελάτη ή χαρτοφυλακίου και διαχείριση πελατών με πληρωμές σε καθυστέρηση
 • Προβλέψεις βάσει IFRS9 και αυτόματη παραγωγή αναφορών

 

Με τη χρήση του Credit.Eye μία επιχείρηση είναι σε θέση να διαμορφώσει την πιστωτική της πολιτική και να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας συναλλαγής από την τιμολόγηση έως και την είσπραξη. Για προβληματικές και πολύπλοκες υποθέσεις παρέχονται κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και νομικών υπηρεσιών, με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για την επιχείρηση.

Σχεδιασμός προϋπολογισμού, προγραμματισμός και προβλέψεις

Το σημαντικότερο στοιχείο για μία επιχείρηση και της λειτουργίας της είναι ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού της, η παρακολούθηση αυτού σε τακτά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα και η αναθεώρησή του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Για πολλές επιχειρήσεις η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ χρόνο απασχόλησης από τα στελέχη της και πολλές φορές δημιουργεί θέματα μη συμφωνίας όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης.

Η ICAP CRIF προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις  Σχεδιασμού, Διαμόρφωσης, Παρακολούθησης και Πρόβλεψης οικονομικών αποτελεσμάτων για επιχειρήσεις, πλήρως αυτοματοποιημένη με τεχνολογικές λύσεις και σημαντικά οφέλη όπως:

Περισσότερα

  • Μείωση λειτουργικού κόστους
  • Παρακολούθησης και της διαδικασίας αλλά και της εξέλιξης
  • Αναθεώρησης με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Σύγκλιση των εμπορικών και οικονομικών τμημάτων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συν-λειτουργίας

Πρόκειται για λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυίας, που απευθύνεται στην οικονομική διεύθυνση, και προσφέρουν πλούσια  λειτουργικότητα στη δημιουργία δυναμικών αναφορών (BI) και οργανώνουν τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης.

Η λύση κατά περίπτωση ολοκληρώνεται με την λύση Credit.Eye, ώστε ο προϋπολογισμός να λαμβάνει υπόψη και τα θέματα της πιστωτικής πολιτικής και πρόβλεψης.

Cookies Settings