Employment Solutions - ICAP CRIF
 

Employment Solutions

Η ICAP Employment Solutions δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1999 με γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο) ενώ ταυτόχρονα έχει εδραιωθεί με ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με θυγατρικές σε Βουλγαρία και Κύπρο.

 

Διαθέτοντας περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε εγκαταστάσεις πελατών της, η ICAP Employment Solutions, ξεχωρίζει για την συνέπεια των προσφερόμενων υπηρεσιών της οι οποίες προσθέτουν πραγματική αξία στους πελάτες της.

 

 

Οι πελάτες της προέρχονται από Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Βιομηχανίες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Πληροφορικής και Τομείς Υγείας.

 

To 2015, η ICAP Emloyment Solutions έλαβε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Διασυνοριακή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο των HR Community Awards.

 

H ICAP Employment Solutions παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Τηλ.: 210 7200 548

 

Email: es@icap.gr

 

URL: www.icapjobs.gr

Προσωρινή Απασχόληση

Η ICAP Employment Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προσωρινής απασχόλησης παρέχοντας εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνοντας την εύρεση, πρόσληψη και διαχείριση εργαζομένων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (λόγω εποχικότητας, αυξημένου φόρτου εργασίας, άδειας εγκυμοσύνης, ασθένειας κ.α.).

 

Οφέλη Προσωρινής Απασχόλησης:

Περισσότερα

 • Αποφυγή αιτιολόγησης απόλυσης, μέσω πολλαπλών ανανεούμενων συμβάσεων
 • Παρακολούθηση νομοθετικών αλλαγών προς αποφυγή λαθών και προστίμων
 • Απλοποίηση διαδικασιών (απαλλαγή από διαδικασίες μισθολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων)
 • Άμεση διαθεσιμότητα έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού
 • Έγκαιρη κάλυψη έκτακτων ή/και εποχιακών θέσεων εργασίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού (έκδοση αναφορών και προβλέψεων)
 • Ελεγχόμενη διαχείριση κόστους μισθοδοσίας (budgeting)

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Η ICAP Outsourcing Solutions έχει μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη πορεία στην παροχή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού και εξειδικευμένων έργων πρόσληψης, παρέχοντας τις καλύτερες πρακτικές μέσω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας end-to-end RPO, ή λύσεις εύρεσης προσωπικού (εύρεση, έλεγχος, αξιολόγηση, offer management, exit interviews κλπ.)

 

Οφέλη του Recruitment Process Outsourcing:

 

Περισσότερα

 • Αποδεδειγμένη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος τον οργανισμό σας, καθώς οι έμπειροι σύμβουλοι μας αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας το έργο με βελτιστοποιημένες, διαφανείς διαδικασίες και έχουν άμεση πρόσβαση σε επαγγελματικά δίκτυα και δεξαμενές υποψηφίων.
 • Βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, καθώς θέτονται συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης της επίδοσης οι οποίοι προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε έργου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας.

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει πλήρως τον αποτελεσματικό και αποδοτικό υπολογισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας μισθοδοσίας του οργανισμού σας, προσφέροντας εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου, εμπιστευτικότητα, ακρίβεια των αποτελεσμάτων και έλεγχο του κόστους.

Έμπειροι σύμβουλοι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε κάθε έργο ξεχωριστά, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτού καθώς και την συμμόρφωση με τις νομικές αρχές.

Περισσότερα

Μέσω της ανάθεσης της μισθοδοσίας, το κόστος αυτής της λειτουργίας μειώνεται και ελέγχεται με ακρίβεια, καθώς η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει την ενημέρωση της τεχνολογικής υποδομής και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα εργατικού δικαίου.

Η ICAP Outsourcing Solutions παρακολουθεί, καταγράφει και ελέγχει τις ώρες εργασίας του κάθε εργαζόμενου, παρέχοντας:

 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας
 • Reporting and Forecasting

Διάθεση Προσωπικού

Η ICAP Outsourcing Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διάθεσης προσωπικού για πλήρη ή μερική απασχόληση, καλύπτοντας μόνιμες ή προσωρινές ανάγκες του οργανισμού σας οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Την εύρεση και την πρόσληψη προσωπικού, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες όχι μόνο της θέσης αλλά και του οργανισμού
 • Προετοιμασία και υπογραφή των συμβάσεων εργασίας
 • Υποβολή σχετικών εγγράφων στους δημόσιους φορείς
 • Υπολογισμό και διεκπεραίωση μισθοδοσίας
 • Παροχή υποστηρικτικών διαδικασιών προς την εταιρεία αλλά και τους εργαζόμενους

 

Οφέλη Υπηρεσιών Outsourcing:

 

Περισσότερα

 • Έλεγχος & μείωση κόστους
 • Άμεση παροχή εξειδικευμένου προσωπικού
 • Ευελιξία εργατικού δυναμικού
 • Απλοποίηση διαδικασιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού
 • Αυστηρή τήρηση καταβολής όλων των νόμιμων προς τον εργαζόμενο

Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Η ICAP Outsourcing Solutions δρα ως πραγματικός συνεργάτης, παρέχοντας λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα που επιτρέπουν στις εταιρείες να επικεντρωθούν στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες και στις στρατηγικές επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου, βασιζόμενη σε Service Level Agreements, την διαχείριση μέρους ή του συνόλου των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησής σας, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην κύρια δραστηριότητά της, προσφέροντας μείωση του λειτουργικού κόστους και επιτρέποντας την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων

 

Η διαδικασία για την Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών, γίνεται ως εξής: 

Περισσότερα

 • Καταγράφουμε τη διαδικασία την οποία πρόκειται να αναλάβουμε
 • Ορίζουμε όλες τις παραμέτρους έτσι ώστε η διαδικασία να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα
 • Καλύπτουμε τις ανάγκες στελέχωσης και εξοπλισμού, εάν χρειαστεί

Υπηρεσίες Field Marketing

Η ICAP Outsourcing Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Field Marketing και είναι σε θέση να αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του εκάστοτε έργου.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στους τομείς της επιλογής και διαχείρισης προσωπικού, αλλά χρησιμοποιώντας και τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες διαδικασίες διαχείρισης.

 

Εξειδίκευση στις εξής ειδικότητες:

Περισσότερα

 • Sales
 • Merchandising
 • Promotion
 • Mystery Shopping
 • Auditing
Αναζητήστε και διεκδικήστε θέσεις εργασίας, με το κύρος και την αξιοπιστία της ICAP Employment Solutions!

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions A.Ε.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions A.Ε.
Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα, με ΑΦΜ 999842443 (Αρ. Μητρώου 122566601000)
Τελευταία τροποποίηση την 14.01.2020
1. Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα πολιτική απορρήτου, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ICAP Employment Solutions A.E. (εφεξής αποκαλούμενη ως “ICAP Employment Solutions”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία των φυσικών προσώπων, (εφεξής αποκαλούμενα ως “Προσωπικά Δεδομένα”), ώστε να πληροί τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες (i) που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (εφεξής αποκαλούμενες “Υπηρεσίες”) που παρέχονται από την ICAP Employment Solutions (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Υπηρεσιών Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing Services), Εξωτερικής Ανάθεσης Διαδικασιών Πρόσληψης (Recruitment Process Outsourcing «RPO»), Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, Λύσεων Προσωπικού, Εξωτερικής Ανάθεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Outsourcing)) όταν αυτά τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα (ii) που αφορούν υποψήφιο εργαζόμενο ή δεδομένα απασχόλησης, δεδομένα ακαδημαϊκής και μισθολογικής φύσεως που συλλέγονται μέσω πλατφορμών πρόσληψης τρίτων μερών, μέσω του δικτύου της ICAP ή μέσω υφιστάμενων Πελατών iii) που αφορούν συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με την υγεία των υπαλλήλων iv) που αφορούν δεδομένα Πελάτη που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Η ICAP Employment Solutions δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των Πελατών, των φυσικών προσώπων και άλλων υποκειμένων των δεδομένων και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας, υπηρεσιών, προϊόντων, πλατφορμών ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με ιστοσελίδες, υπηρεσίες, προϊόντα, πλατφόρμες άλλων εταιρειών.

2. Κατηγορίες & Τύποι  Συλλεγόμενων Δεδομένων
Συλλεγόμενα Δεδομένα:

 

Α. Δεδομένα Υποψηφίου Εργαζομένου: όνομα/επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας υποψηφίων, πληροφορίες προηγούμενης απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης / εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας.

 

Β. Δεδομένα σχετικά με την απασχόληση & τη μισθοδοσία: όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/αριθμός Διαβατηρίου (Ημερομηνία έκδοσης & εκδούσα αρχή), αριθμός μητρώου ΙΚΑ, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη (αριθμοί, ημερομηνία γέννησης, όνομα), ιστορικό κοινωνικής ασφάλισης, επίπεδο εκπαίδευσης, ιατρικό ιστορικό χρόνιας νόσου, αριθμός κάρτας ανεργίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ένσημα κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης / εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας.

 

Γ. Μισθολογικά δεδομένα αποσπασμένων εργαζομένων: όλα τα δεδομένα εγγραφής εργαζομένου (όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/αριθμός Διαβατηρίου (Ημερομηνία έκδοσης & εκδούσα αρχή), αριθμός μητρώου ΙΚΑ, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη (αριθμοί, ημερομηνία γέννησης, όνομα), ιστορικό κοινωνικής ασφάλισης, επίπεδο εκπαίδευσης, ιατρικό ιστορικό χρόνιας νόσου, αριθμός κάρτας ανεργίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ένσημα κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης /εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας, πρόβλεψη μισθού και παροχών.

 

Δ. Ιατρικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με την υγεία του εργαζομένου: Ονόματα/ επώνυμα, διαγνωστικά αποτελέσματα, σημειώσεις ιατρών, θεραπείες, ασθένειες, αναφορές νοσοκομείων.
Δήλωση Σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την ICAP Employment Solutions (με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και Εκτελούντος την επεξεργασία Δεδομένων – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016)

Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Προσωπικά μου Δεδομένα;
Η ICAP Employment Solutions παρέχει εξωτερική ανάθεση (οutsourcing), εξωτερική ανάθεση διαδικασιών πρόσληψης (recruitment process outsourcing «RPO»), λύσεις μισθοδοσίας προσωπικού, υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών (business process outsourcing services), που περιέχουν δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία των φυσικών προσώπων επί τη βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 6 της παρούσης. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της ICAP Employment Solutions. Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της ICAP Employment Solutions και σε ορισμένες περιπτώσεις η συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

 

Επιπλέον, η ICAP Employment Solutions μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων με τη συγκατάθεσή τους με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης.

 

Περαιτέρω, η ICAP Employment Solutions συλλέγει δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων μέσω πηγών τρίτων μερών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσλήψεων ή δικτυακούς τόπους / πλατφόρμες δικτύωσης επιχειρήσεων κ.ά.) βάσει του εννόμου συμφέροντός της. Πιο συγκεκριμένα:
(i) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Careerbuilder S.A (Luceo) για να μας παράσχει το ATS Luceo από το οποίο λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Careerbuilder S.A, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://hiring.careerbuilder.com/company/privacy-policy?_ga=2.190219435.1804941326.1531996993-234062023.1531996993
(ii) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών ευκαιριών και δικτύωσης Kariera.gr από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Kariera S.A, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://hiring.careerbuilder.com/company/privacy-policy?_ga=2.190219435.1804941326.1531996993-234062023.1531996993
(iii) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών ευκαιριών και δικτύωσης skywalker.gr από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Skywalker.gr, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση https://www.skywalker.gr/elGR/static/politiki-aporritou
(iv) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Workable από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Workable παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://www.workable.com/privacy

 

Τέλος, η ICAP Employment Solutions συλλέγει, στο πλαίσιο των ως άνω παρεχόμενων Υπηρεσιών, ορισμένες ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ (δηλ. ιατρικά αρχεία ή σημειώσεις ιατρών, αναφορές νοσοκομείων κ.λπ.) με τη ρητή συγκατάθεση των Υποκειμένων των Δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται για το σκοπό της αιτιολόγησης τυχόν απουσίας του εργαζομένου ή για το σκοπό της ένταξής του σε ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Μόνο δεδομένα που είναι απαραίτητα για αυτούς τους σκοπούς συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η ICAP Employment Solutions.

 

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και την διάδραση με την ιστοσελίδα https://www.icap.gr/ και www.icapjobs.gr: Όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας https://www.icap.gr/ και www.icapjobs.gr (εφεξής η “Ιστοσελίδα”), μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική πολιτική απορρήτου  εδώ.

3. Σημεία Συλλογής Δεδομένων

• Πλατφόρμες Πρόσληψης Τρίτων Μερών – A
• Πλατφόρμες δικτύωσης επιχειρήσεων Τρίτων Μερών (linkedin) – A, B
• Δίκτυο της ICAP – Α
• Πελάτες Νομικά Πρόσωπα (εργοδότες) – Β, Γ
• Εργαζόμενοι – Δ


4. Μεταβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους

Η ICAP Employment Solutions διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος των συνδεδεμένων/θυγατρικών της εταιρειών (μητρική εταιρεία και θυγατρικές της) ή σε άλλα τρίτα μέρη, στο μέτρο που είναι ευλόγως αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και ειδικότερα:
• Ορισμένα δεδομένα (βιογραφικά και εκθέσεις αξιολόγησης) θα διαβιβάζονται μεταξύ μελών του Ομίλου ICAP (ενδοομιλικές διαβιβάσεις δεδομένων).
• Δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και τη μισθοδοσία ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε νομικά πρόσωπα (πελάτες νομικά πρόσωπα) με τα οποία έχουμε κατά καιρούς συνάψει συμβατικές συμφωνίες για τους σκοπούς της εκπλήρωσης του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας (της παροχής υπηρεσιών προσλήψεων προσωπικού και μισθοδοσίας) σε ένα ορθό και εντός των συμβατικών μας όρων πλαίσιο.
• Δεδομένα σχετικά με τη μισθοδοσία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την επεξεργασία των πληρωμών των εργαζομένων.
• Τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών cloud hosting με σκοπό την αποθήκευση και διαφύλαξη των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας.
• Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται ή να καθίστανται προσβάσιμα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, καταστροφή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016.
• Τα δεδομένα σας (συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και μισθολογικά δεδομένα) ενδέχεται να γνωστοποιούνται στις δημόσιες αρχές (ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) σύμφωνα με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις της ICAP Employment Solutions.
• Κατά τη διάρκεια όλων των διαβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης και νόμιμης επεξεργασίας.
• Οι διακομιστές της ICAP Employment Solutions φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της IBM (πάροχος φιλοξενίας) που βρίσκεται στην Αθήνα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου της IBM στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/#section_2.


5. Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η ICAP Employment Solutions διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές επανεξέτασης και φύλαξης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Η περίοδος διατήρησης δεδομένων εξαρτάται από τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, όπως εκτίθεται λεπτομερώς παρακάτω:
• Στην περίπτωση όπου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου καταστατικού σκοπού της ICAP Employment Solutions, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 παρακάτω, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
• Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων έχουν δοθεί με δική τους συναίνεση και στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, θα διατηρούμε αυτά τα δεδομένα μέχρι να ανακληθεί η χορηγηθείσα συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο, θα τα διατηρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
• Σε περίπτωση όπου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση με την ICAP Employment Solutions σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
• Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (όπως στην περίπτωση των ιατρικών αρχείων), θα διατηρούμε αυτά τα δεδομένα έως ότου ανακληθεί η χορηγηθείσα συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός εάν συγκεκριμένη νομοθεσία μας επιτρέπει ή μας επιτάσσει να διατηρήσουμε τα δεδομένα.

6. Έννομο Συμφέρον –Επιδιωκόμενος σκοπός – Νόμιμη βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τον επιδιωκόμενο σκοπό της ICAP Employment Solutions, ο οποίος είναι η παροχή Υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης διαδικασιών πρόσληψης και Υπηρεσιών μισθοδοσίας, η παροχή λύσεων προσωπικού και σχετικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ICAP Employment Solutions συλλέγει, διαχειρίζεται και παρέχει δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία φυσικών προσώπων για την εκτέλεση των συμβάσεων με πελάτες νομικά πρόσωπα. Η ICAP Employment Solutions επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα εντός της Ε.Ε.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα οποία είναι τα ακόλουθα: α. δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13) β. δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. δικαίωμα διαγραφής “δικαίωμα στη λήθη” (άρθρο 17), ε. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) στ. δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (λήψη των προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20, όπου ισχύει) και ζ. δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21) που ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.• Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μόνο σε περιπτώσεις όπου η ICAP Employment Solutions ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και ιδίως όταν η ICAP Employment Solutions (i) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει προς εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, (ii) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων ή τα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία που έχουν συλλεχθεί μέσω φυσικών προσώπων ή αποσπασμένων εργαζομένων (iii) που αφορούν δεδομένα Πελατών που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.
• Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται επί επιχειρηματικών εγγράφων που διαβιβάζουν οι πελάτες μας στο σύστημά μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
• Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση προς εσάς με την αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions: Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@icap.gr. Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς σε εμάς διαχειριστική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας επιβαρύνουμε με το κόστος το οποίο σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος.
• Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μπορούμε είτε να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή του αιτήματός σας είτε για κάθε αντικειμενικό λόγο ο οποίος εμποδίζει την επεξεργασία του αιτήματός σας.
• Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016) στέλνοντας επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ICAP Employment Solutions: Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@icap.gr. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

8. Επεξεργασία δεδομένων από την ICAP Employment Solutions
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες μας-νομικά πρόσωπα παρέχουν τα δεδομένα των εργαζομένων τους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας από εμάς δια εξωτερικής ανάθεσης – τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ICAP Employment Solutions θα λειτουργεί ως “Εκτελών την Επεξεργασία” των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του GDPR 679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε.

 

Επιπλέον, η ICAP Employment Solutions εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας (άρθρο 90 ΓΚΠΔ 679/2016), την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Επιπλέον, η ICAP Employment Solutions λαμβάνει μέτρα ώστε αφενός να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά παρά μόνο υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και αφετέρου να περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

 

Τα ενδεικτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η ICAP Employment Solutions έχουν ως εξής:
• Η ICAP Employment Solutions διατηρεί μια ειδική ομάδα ασφάλειας πληροφοριών που σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει το πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών μας.
• Η εταιρεία ελέγχει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο διαδίκτυο, για τυχόν ευπάθειες στην τεχνολογία.
• Η εταιρεία εκτελεί συνεχείς ελέγχους υποδομής για τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών εισβολών, ευπαθειών σε συστήματα κλπ.
• Η εταιρεία χρησιμοποιεί πρωτόκολλα https για ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία πελάτη με την ICAP Employment Solutions.
• Η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ανοιχτού προτύπου για πρόσβαση στις υπηρεσίες καταλόγου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) και χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης.
• Η εταιρεία χρησιμοποιεί πιστοποιητικό Secure Sockets Layer (SSL) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή ιστού και του προγράμματος περιήγησης του Πελάτη/ Χρήστη.

9. Κατάρτιση Προφίλ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους υποψήφιους εργαζόμενους προκειμένου να αξιολογήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα βάσει των εσωτερικών απαιτήσεων των πελατών. Ενδέχεται επίσης να διεξάγουμε προσαρμοσμένες εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας υποψηφίων.Συνιστούμε στους πελάτες μας να μελετούν και να ερμηνεύουν τις εκθέσεις με βάση τις πραγματικές επιχειρηματικές απαιτήσεις τους. Οι πελάτες μας ενδέχεται να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης ως έχουν ή να συνδυάσουν τις εκθέσεις με άλλες διαθέσιμες σε αυτούς πληροφορίες. Δεν διατηρούμε μαύρες λίστες κανενός είδους και δεν ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να απορρίπτουν ή να εγκρίνουν υποψηφίους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες βάσει αυτών των εκθέσεων.

10. Υποβολή καταγγελίας – Προσφυγή

● Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση es@icap.gr.
● Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών καταγγελιών στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.
● Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από την ICAP Employment Solutions, παρακαλείσθε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο es@icap.gr ή να ακολουθήστε τις οδηγίες διαγραφής συνδρομής που περιλαμβάνονται σε κάθε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / κάθε σχετική επικοινωνία.

11. Τροποποιήσεις
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται κατά καιρούς, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της ICAP Employment Solutions. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους Πελάτες να επισκέπτονται περιοδικά την Ιστοσελίδα έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες μπορούν να ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σχετικής ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα μας σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Outsourcing A.Ε.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Outsourcing A.Ε.
“ICAP Outsourcing Α.Ε.”, Καλλιθέα, Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 2, 17676, με ΑΦΜ 099365259 (Αρ. Γεν. Εμπ. Μητρώου 123471101000 )
Τελευταία τροποποίηση την 03.12.2019
1. Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα πολιτική απορρήτου, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ICAP Outsourcing  A.E. (εφεξής αποκαλούμενη ως “ICAP”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων), (εφεξής αποκαλούμενα ως “Προσωπικά Δεδομένα”), ώστε να πληροί τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η ICAP παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των Εισερχόμενων και Εξερχόμενων κλήσεων και δημιουργεί κέντρα κλήσεων για λογαριασμό οποιουδήποτε πελάτη ή επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ένα εξερχόμενο τηλεφωνικό κέντρο είναι ένα κέντρο στο οποίο οι αντιπρόσωποι τηλεφωνικού κέντρου πραγματοποιούν εξερχόμενες κλήσεις προς πελάτες για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή ενός πελάτη. Μια εισερχόμενη κλήση είναι αυτή που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του πελάτη προς ένα τηλεφωνικό κέντρο ή ένα κέντρο επαφών (επικοινωνίας) του πελάτη της ICAP. Τα τηλεφωνικά κέντρα που έχουν συσταθεί από την ICAP μπορούν να χειριστούν είτε αποκλειστικά τις εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις είτε να ασχολούνται με ένα συνδυασμό των δύο, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της ICAP και κάθε συγκεκριμένου Πελάτη. Περαιτέρω η ICAP παρέχει υπηρεσίες μισθοδοσίας προσωπικού και υπηρεσίες/λύσεις εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών σε νομικές οντότητες.

 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στους ακόλουθους σκοπούς: (α) την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών προς τρίτους με τη δημιουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου για την λήψη εισερχόμενων κλήσεων και την πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων, (β) την παροχή υπηρεσιών για την προώθηση υπηρεσιών  και προϊόντων τρίτων ή της ίδιας της εταιρείας, είτε μέσω τηλεφώνου είτε με άλλα μέσα επικοινωνίας (γ) την παροχή επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση των πωλήσεων, σχεδιασμός και οργάνωση τηλεφωνικών κέντρων, (δ) διεξαγωγή έρευνας αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, εξαιρουμένης της τηλεοπτικής αγοράς  (ε) την παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, καθώς και την ανάληψη έργων με παρόμοιο περιεχόμενο σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη στ) την παροχή υπηρεσιών από την ICAP (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Υπηρεσιών Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing Services), Εξωτερικής Ανάθεσης Διαδικασιών Πρόσληψης (Recruitment Process Outsourcing «RPO»), Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, Λύσεων Προσωπικού, Εξωτερικής Ανάθεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Outsourcing) όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα (ζ) την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία αφορούν υποψήφιο εργαζόμενο ή δεδομένα απασχόλησης, δεδομένα ακαδημαϊκής και μισθολογικής φύσεως τα οποία συλλέγονται μέσω πλατφορμών πρόσληψης τρίτων μερών, μέσω του δικτύου της ICAP ή μέσω υφιστάμενων Πελατών (η)  την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας υπαλλήλων.

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται σε κάθε πληροφορία
(i) που αφορά τα προσωπικά δεδομένα Πελάτη, Χρήστη και Υποψηφίου που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση των Υπηρεσιών,
(ii) που αφορά τα τα προσωπικά δεδομένα προσωπικού η υποψηφίων εργαζομένων τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής των ως άνω περιγραφόμενων υπηρεσιών
(iii) που αφορά χρήστες ή πελάτες ή υποψήφιους που επισκέφθηκαν  τις ιστοσελίδες της ICAP www.icapcontactcenter.com και www.icapjobs.gr (εφεξής “αποκαλούμενη ως η “ιστοσελίδα”)

 

Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας, υπηρεσιών, προϊόντων, πλατφορμών ή για πρακτικές εταιρειών που δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με ιστοσελίδες, υπηρεσίες, προϊόντα, πλατφόρμες άλλων εταιρειών.

2. Κατηγορίες & Τύποι Συλλεγόμενων Δεδομένων
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η ICAP στις περισσότερες περιπτώσεις συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες της ICAP, όπως δεδομένα πελατών, προμηθευτών ή τρίτων – τα οποία μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα (που μπορεί να αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) – στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν συλλεχθεί από τους πελάτες της ICAP και σχετίζονται με δεδομένα των πελατών τους. Ωστόσο, η ICAP μπορεί να συλλέγει δεδομένα πελατών για λογαριασμό των Πελατών της απευθείας από οποιοδήποτε υποκείμενο των δεδομένων. Η ICAP θα λειτουργεί τότε ως “Εκτελούσα την Επεξεργασία” των προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ 679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε. Έτσι στις περιπτώσεις αυτές η ICAP συλλέγει για λογαριασμό του πελάτη τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων.

 

Δεδομένα Συλλεγόμενα από την ICAP υπό την ιδιότητα της ως Εκτελούντος την Επεξεργασία των Δεδομένων:
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ICAP αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της να πραγματοποιεί και να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη-φυσικού προσώπου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη σχετική σύμβαση η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ICAP και του εκάστοτε πελάτη. Επιπροσθέτως η ICAP συλλέγει προσωπικά δεδομένα εργαζομένων στο πλαίσιο της επιδίωξης του καταστατικού της σκοπού (παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας και εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών σε νομικές οντότητες). Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της συγκεκριμένης σύμβασης, η ICAP συνήθως συλλέγει για λογαριασμό των πελατών της, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 

Δεδομένα Επικοινωνίας που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία που οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποστέλλει στην ICAP είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ιδίως μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι τηλεφωνικές κλήσεις καταγράφονται μέσω σχετικού λογισμικού. Το λογισμικό αυτό ανήκει συνήθως στην ICAP, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι λογισμικό που ανήκει στον ίδιο τον πελάτη. Εάν το λογισμικό ανήκει στον πελάτη, οι υπάλληλοι της ICAP έχουν πρόσβαση μέσω της χρήσης κωδικών πρόσβασης.

 

Δεδομένα Πελατών που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με οποιεσδήποτε αγορές αγαθών ή / και υπηρεσιών που η ICAP αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει σε πελάτες για λογαριασμό των πελατών της ICAP. Τα δεδομένα πελατών περιλαμβάνουν συνήθως πληροφορίες όπως το όνομα του πελάτη, τον τίτλο, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αγοράς, αριθμό φορολογικού μητρώου, στοιχεία της κάρτας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, εθνικότητα.

 

Δεδομένα Μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και τυχόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας για τη λήψη [υπηρεσιών] μάρκετινγκ από εμάς για λογαριασμό των Πελατών / Χρηστών μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

 

Δεδομένα Συλλεγόμενα από την Icap υπό την ιδιότητα της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας των Δεδομένων:
A. Δεδομένα Πελατών: αυτή η κατηγορία δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που σχετίζονται με επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να  ή χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες Εισερχόμενων/Εξερχόμενων [κλήσεων] που παρέχει η ICAP, όπως το όνομα του πελάτη, τον τίτλο, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αγοράς, αριθμό φορολογικού μητρώου, στοιχεία της κάρτας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τη συλλογή, διαχείριση και παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών (επιχειρηματικές πληροφορίες) κ.λπ.
B.  Δεδομένα επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας: διεύθυνση IP, στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα)
Γ.  Δεδομένα Υποψηφίου Εργαζομένου: όνομα/επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας υποψηφίων, πληροφορίες προηγούμενης απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης / εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας
Δ. Δεδομένα σχετικά με την απασχόληση & τη μισθοδοσία:
όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/αριθμός Διαβατηρίου (Ημερομηνία έκδοσης & εκδούσα αρχή), αριθμός μητρώου ΙΚΑ, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη (αριθμοί, ημερομηνία γέννησης, όνομα), ιστορικό κοινωνικής ασφάλισης, επίπεδο εκπαίδευσης, ιατρικό ιστορικό χρόνιας νόσου, αριθμός κάρτας ανεργίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ένσημα κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης / εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας
Ε.  Μισθολογικά δεδομένα αποσπασμένων εργαζομένων: όλα τα δεδομένα εγγραφής εργαζομένου (όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/αριθμός Διαβατηρίου (Ημερομηνία έκδοσης & εκδούσα αρχή), αριθμός μητρώου ΙΚΑ, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη (αριθμοί, ημερομηνία γέννησης, όνομα), ιστορικό κοινωνικής ασφάλισης, επίπεδο εκπαίδευσης, ιατρικό ιστορικό χρόνιας νόσου, αριθμός κάρτας ανεργίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ένσημα κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης /εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας, πρόβλεψη μισθού και παροχών
ΣΤ. Ιατρικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με την υγεία του εργαζομένου: Ονόματα/ επώνυμα, διαγνωστικά αποτελέσματα, σημειώσεις
Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την ICAP (υπό την ιδιότητα της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας και Εκτελούντος την Επεξεργασία – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 679/2016).

Γιατί θα επεξεργαστείτε τα προσωπικά μου δεδομένα;
Η ICAP παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία περιέχουν προσωπικές, ακαδημαϊκές, εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες για νομικά και φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού όπως περιγράφεται  λεπτομερώς ανωτέρω στην παράγραφο 1. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και την χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας από την ICAP.

 

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της παροχής των τηλεφωνικών υπηρεσιών  είναι η εκτέλεση και υπογραφή της σύμβασης.

 

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο  πλαίσιο της παροχής μισθοδοσίας και εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών είναι το έννομο συμφέρον της ICAP και σε ορισμένες περιπτώσεις (δεδομένα υγείας) η ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.
Επιπλέον, η ICAP δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων με τη συγκατάθεσή τους με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης.

 

Περαιτέρω, η ICAP συλλέγει δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων μέσω πηγών τρίτων μερών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσλήψεων ή δικτυακούς τόπους / πλατφόρμες δικτύωσης επιχειρήσεων κ.ά.) βάσει του εννόμου συμφέροντός της. Πιο συγκεκριμένα:
(i) Η ICAP χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Careerbuilder S.A (Luceo) για να μας παράσχει το ATS Luceo από το οποίο λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Careerbuilder S.A, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση:
https://hiring.careerbuilder.com/company/privacy-policy?_ga=2.190219435.1804941326.1531996993-234062023.1531996993
(ii) Η ICAP χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών ευκαιριών και δικτύωσης Kariera.gr από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Kariera S.A, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση:
https://www.kariera.gr/s/privacy
(iii) Η ICAP χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών ευκαιριών και δικτύωσης skywalker.gr από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Skywalker.gr παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση
https://www.skywalker.gr/elGR/static/politiki-aporritou
(iv) Η ICAP χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Workable από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Workable παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση:
https://www.workable.com/privacy

Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και την αλληλεπίδραση στην Ιστοσελίδα: Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διαχείριση του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας, των αιτήσεων και της χρήσης των υπηρεσιών της ICAP.

Ειδικότερα, όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα, ορισμένες πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται αυτόματα, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας.

 

Επιπλέον, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ενδιαφερόμενου μέρους (χρήστη ή επισκέπτη) μπορούν να αποκτηθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένη στην Ιστοσελίδα.

 

Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

 

Η ICAP δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα γεωγραφικής κατανομής, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που παρέχουν λειτουργικά συστήματα για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε (σε περίπτωση χρήσης iOS-Apple Inc ή σε περίπτωση Android – Google Inc). Η ICAP δεν έχει πρόσβαση στο ρυθμό ανανέωσης τοποθεσίας του GPS.

3. Σημεία Συλλογής Δεδομένων
1. Χρήστες/επισκέπτες – A, B
2. Πελάτες τηλεφωνικών υπηρεσιών – A, B, Γ
3. Ιστοσελίδα (φόρμα επικοινωνίας, cookies) – B
4. Πλατφόρμες Πρόσληψης Τρίτων Μερών – Γ, Δ, Ε, ΣΤ
5. Πλατφόρμες δικτύωσης επιχειρήσεων Τρίτων Μερών (linkedin) – A, B
6. Δίκτυο της ICAP – Α
7. Εργαζόμενοι – Γ, Δ, Ε, ΣΤ

4. Μεταβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους
Η ICAP διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος των συνδεδεμένων/θυγατρικών της εταιρειών (μητρική εταιρεία και θυγατρικές της) ή σε άλλα τρίτα μέρη, στο μέτρο που είναι ευλόγως αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα ειδοποίηση και ειδικότερα:
 • Τα προσωπικά δεδομένα πελάτη και χρήστη/επισκέπτη θα διαβιβάζονται στα τμήματα της ICAP που είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και λειτουργιών της Ιστοσελίδας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε νομικά πρόσωπα με τα οποία συνάπτουμε ανά διαστήματα συμβατικές συμφωνίες με σκοπό την εκπλήρωση της δέσμευσης της εταιρείας μας βάσει οποιασδήποτε υπογεγραμμένης σύμβασης με οποιονδήποτε Πελάτη/Χρήστη (παροχή υπηρεσιών εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, υπηρεσιών μισθοδοσίας και εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών και συναφείς υπηρεσίες) σε ένα ορθό και εντός των συμβατικών μας όρων πλαίσιο. Δεδομένου ότι η ICAP ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων ενθαρρύνονται να επανεξετάσουν τις πολιτικές  απορρήτου του κάθε Πελάτη, σύμφωνα με τις εντολές του οποίου λειτουργεί η ICAP.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πελατών, εργαζομένων και χρηστών/επισκεπτών μπορούν να αποκαλυφθούν στους παρόχους υπηρεσιών cloud hosting με σκοπό την αποθήκευση και τη διασφάλιση των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη μισθοδοσία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την επεξεργασία των πληρωμών των εργαζομένων καθώς και στους αρμόδιους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και τη μισθοδοσία ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε νομικά πρόσωπα (πελάτες νομικά πρόσωπα) με τα οποία έχουμε κατά καιρούς συνάψει συμβατικές συμφωνίες για τους σκοπούς της εκπλήρωσης του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας (της παροχής υπηρεσιών προσλήψεων προσωπικού, μισθοδοσίας και εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασίων) σε ένα ορθό και εντός των συμβατικών μας όρων πλαίσιο.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πελατών, και χρηστών/επισκεπτών ενδέχεται να διαβιβάζονται, να καθίστανται προσβάσιμα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, καταστροφή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016.
 • Κατά τη διάρκεια όλων των διαβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης και νόμιμης επεξεργασίας. Οι εταίροι της ICAP στους οποίους μπορεί να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υπογράψει τα απαραίτητα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων ή έχουν παράσχει συγκεκριμένες εγγυήσεις σχετικά με τις μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας στα συμφωνητικά τους τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.
 • Οι διακομιστές της ICAP φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της IBM (πάροχος φιλοξενίας) που βρίσκεται στην Αθήνα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της IBM στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/#section

 

5. Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:
 • Στην περίπτωση όπου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της ICAP , καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (όπως στην περίπτωση του εντύπου επικοινωνίας των Ιστοσελίδων και στις περιπτώσεις των βιογραφικών), θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα έως ότου ανακληθεί η χορηγηθείσα συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός εάν συγκεκριμένη νομοθεσία μας επιτρέπει ή μας επιτάσσει να διατηρήσουμε τα δεδομένα.
 • Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (όπως στην περίπτωση των δεδομένων υγείας των εργαζομένων), θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα έως ότου ανακληθεί η χορηγηθείσα συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός εάν συγκεκριμένη νομοθεσία μας επιτρέπει ή μας επιτάσσει να διατηρήσουμε τα δεδομένα.
 • Όσον αφορά το χρόνο διατήρησης των καταγεγραμμένων κλήσεων, πρέπει να αναφερθεί ότι η ICAP τις διαγράφει συνήθως μετά από περίοδο 60 ημερών. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται επίσης από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στη σύμβαση μεταξύ της ICAP και κάθε Πελάτη/Χρήστη, καθώς μπορεί να προβλεφθεί διαφορετική περίοδος διατήρησης η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Πελάτη/Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πελάτης ενημερώνεται καταλλήλως κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας σχετικά με την καταγραφή και την περίοδο διατήρησης των καταγεγραμμένων κλήσεων (σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της ICAP και τις οδηγίες κάθε Πελάτη/Χρήστη).

 

6. Έννομο Συμφέρον –Καταστατικός σκοπός – Νόμιμη βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκεται με τον καταστατικό σκοπό της ICAP ο οποίος περιγράφεται λεπτομερώς στην πρώτη παράγραφο του παρόντος εγγράφου (παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης διαδικασιών πρόσληψης και υπηρεσιών μισθοδοσίας, η παροχή λύσεων προσωπικού και σχετικών υπηρεσιών)

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ICAP Outsourcing Solutions συλλέγει, διαχειρίζεται και παρέχει δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία φυσικών προσώπων για την εκτέλεση των συμβάσεων με πελάτες νομικά πρόσωπα.

 

Περαιτέρω η ICAP συλλέγει, διαχειρίζεται και παρέχει τις κατηγορίες δεδομένων (μάρκετινγκ, πελατών και δεδομένα επικοινωνίας) τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 1 για την εκτέλεση των συμβάσεων με εταιρικούς πελάτες. Η ICAP επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα εντός E.Ε.

 


7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα οποία είναι τα ακόλουθα: α. δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13) β. δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. Δικαίωμα διαγραφής “δικαίωμα στη λήθη” (άρθρο 17), ε. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) στ. δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (λήψη των προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20, όπου ισχύει) και ζ. δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21) που ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.
 • Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μόνο σε περιπτώσεις όπου η ICAP ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και ιδίως όταν η ICAP (i) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών / επισκεπτών κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας της (φόρμα επικοινωνίας και cookies) (ii) που αφορούν τα δεδομένα Πελάτη που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση των Υπηρεσιών (iii) που αφορούν τα δεδομένα των εργαζομένων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει προς εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, (ii) που αφορούν τα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων ή τα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία που έχουν συλλεχθεί μέσω φυσικών προσώπων ή αποσπασμένων εργαζομένων.
 • Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε επιχειρηματικά έγγραφα που μεταδίδουν οι πελάτες μας στα συστήματά μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση προς εσάς με την αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ICAP: Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα, ή μέσω e -mail στο privacy@icap.gr. Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς σε εμάς διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με το κόστος το οποίο σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος.
 • Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μπορούμε είτε να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή του αιτήματός σας είτε για κάθε αντικειμενικό λόγο ο οποίος εμποδίζει την επεξεργασία του αιτήματός σας.
 • Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016) στέλνοντας επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ICAP: Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@icap.gr. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

 

8. Επεξεργασία Δεδομένων από την ICAP
Η ICAP στις περισσότερες περιπτώσεις συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες της ICAP, όπως δεδομένα πελατών, προμηθευτών ή τρίτων – τα οποία ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα (που μπορούν να αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) – στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν συλλεχθεί από τους πελάτες της ICAP και σχετίζονται με δεδομένα των πελατών τους. Ωστόσο, η ICAP μπορεί να συλλέγει δεδομένα πελατών για λογαριασμό των Πελατών της απευθείας από οποιοδήποτε υποκείμενο των δεδομένων. Η ICAP θα λειτουργεί τότε ως “Εκτελών την Επεξεργασία” των προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ 679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε.

 

Επιπλέον, η ICAP εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας (άρθρο 90 ΓΚΠΔ 679/2016), την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών σε συνεχή βάση , γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Επιπλέον, η ICAP λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, ο οποίος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά παρά μόνο κατόπιν εντολής του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και θα περιορίσει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

 

Τα ενδεικτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η ICAP έχουν ως εξής:
 • Διατηρούμε ειδική ομάδα ασφάλειας πληροφοριών που σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει επιτήρηση των μηχανισμών προστασίας των συστημάτων και πληροφοριών.
 • Ελέγχουμε την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας  για τυχόν τεχνολογικές ευπάθειες, πριν την εισαγωγή τους σε περιβάλλον παραγωγής.
 • Διαθέτουμε υποδομές και συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας.
 • Εκτελούμε συνεχείς ελέγχους υποδομής για τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών εισβολών, τρωτών σημείων σε συστήματα και εφαρμογές.
 • Χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα https για ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία των υποκειμένων δεδομένων.
 • Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο ανοιχτού προτύπου για πρόσβαση στις υπηρεσίες καταλόγου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) με κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης.
 • Χρησιμοποιούμε πιστοποιητικό Secure Sockets Layer (SSL) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή ιστού και του προγράμματος περιήγησης του Πελάτη / Χρήστη (υποκείμενο δεδομένων)

 

9. Κατάρτιση Προφίλ
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους υποψήφιους εργαζόμενους προκειμένου να αξιολογήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα βάσει των εσωτερικών απαιτήσεων των πελατών. Ενδέχεται επίσης να διεξάγουμε προσαρμοσμένες εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας υποψηφίων.

 

Συνιστούμε στους πελάτες μας να μελετούν και να ερμηνεύουν τις εκθέσεις με βάση τις πραγματικές επιχειρηματικές απαιτήσεις τους. Οι πελάτες μας ενδέχεται να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης ως έχουν ή να συνδυάσουν τις εκθέσεις με άλλες διαθέσιμες σε αυτούς πληροφορίες. Δεν διατηρούμε μαύρες λίστες κανενός είδους και δεν ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να απορρίπτουν ή να εγκρίνουν υποψηφίους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες βάσει αυτών των εκθέσεων.

 

10. Υποβολή καταγγελίας – προσφυγή
 • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις www.icapcontactcenter.com,  es@icap.gr.
 • Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών καταγγελιών στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή μέσω e- mail contact@dpa.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.

 

11. Τροποποιήσεις
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρού εις καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της ICAP. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους Πελάτες/Χρήστες να επισκέπτονται περιοδικά αυτήν την ιστοσελίδα έτσι ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις πρόσφατες πληροφορίες για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες/Χρήστες ενδέχεται να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής.

Employment Solutions Subject Access Request Procedure

ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS SA
SUBJECT ACCESS REQUEST PROCEDURES

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις διατάξεις των απαιτήσεων πρόσβασης των υποκειμένων (SAR) στα δεδομένα τους, που καθορίζονται στην Πολιτική & Διαδικασία Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions SA (στο εξής “Εταιρεία” ή “ICAP Employment Solutions”) και περιγράφει τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις ενεργοποίησης της διαδικασίας όταν υποβάλλεται η σχετική αίτηση προς την Εταιρία.

Στην Εταιρεία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες / δεδομένα (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα οικονομικού και επιχειρηματικού περιεχομένου κλπ.) για την αποτελεσματική και σύννομη εκτέλεση των καθημερινών μας επιχειρηματικών λειτουργιών. Κατά συνέπεια, έχουμε την ευθύνη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την προστασία των πληροφοριών αυτών, τη συλλογή, τη χρήση, την επεξεργασία, τη διαβίβαση, την αποθήκευση και καταστροφή, καθώς και για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων όπου αυτό επιτρέπεται.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) δίνει στα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα δεδομένων) το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιες προσωπικές τους πληροφορίες και δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς, να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να ασκούν περαιτέρω δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, της μεταφοράς σε άλλον οργανισμό, της διαγραφής, καθώς και της εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία.

Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές και απαιτήσεις του νέου ΓΚΠΔ (GDPR) διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων (πελατών, προσωπικού, συνεργατών):
• επεξεργάζονται κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)
• συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»)
• είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»)
• είναι ακριβή και, όταν κρίνεται αναγκαίο, επικαιροποιούνται λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαγραφή ή διόρθωσή τους σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»)
• διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»)
• υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της αρχής της εταιρικής ευθύνης και λογοδοσίας διαθέτει επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα, ελέγχους και διαδικασίες σε εφαρμογή, που προστατεύουν και διασφαλίζουν τα προσωπικά σας στοιχεία και εγγυώνται ότι τα αυτά συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποκαλύπτονται μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Οι πληροφορίες που προστατεύονται βάσει του ΓΚΠΔ είναι γνωστές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και ορίζονται ως:
«Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνιστούν τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού και των νόμων για την προστασία των δεδομένων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία (υπεύθυνος επεξεργασίας) την επιβεβαίωση ή μη της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Στην Εταιρεία έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων που συνεργαζόμαστε και εφαρμόζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες για την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες που τους αφορούν. Όταν μας ζητηθεί, θα παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Τους διαφορετικούς σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
• Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
• Τους παραλήπτες / αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να αποκαλυφθούν.
• Τη διασυνοριακή μεταφορά, εάν τα δεδομένα έχουν μεταφερθεί σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό (και κατά περίπτωση τις κατάλληλες διασφαλίσεις που υφίστανται).
• Την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα (ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής).
• Tην ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη λογική της, καθώς και τη σημασία και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς, όταν και εφόσον αυτό ισχύει.
• Τις τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, όπου αυτά δεν συλλέχθηκαν απευθείας από το υποκείμενο.

3.1 Πώς Μπορείτε να υποβάλετε ένα Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου (SAR);
Η συμπλήρωση του αιτήματος πρόσβασης υποκειμένου (Subject-Access-Request / SAR) είναι το βασικό, πρώτο βήμα εκδήλωσης της επιθυμίας του φυσικού προσώπου για ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν. Μπορείτε να υποβάλετε αυτό το αίτημα γραπτώς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα [8] ή μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση πρόσβασης ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που μια αίτηση παραλαμβάνεται με ηλεκτρονικά μέσα, θα παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες στην ηλεκτρονική μορφή που έχετε ζητήσει (εκτός αν έχετε ζητήσει διαφορετικά).

3.2 Ενέργειες Λήψης Αιτήματος Πρόσβασης και Επαλήθευση Ταυτότητας.
Κάθε αίτημα πρόσβασης υποκειμένων (SAR) που παραλαμβάνουμε, καταγράφεται / πρωτοκολλείται σε ειδικό αρχείο και διαβιβάζεται στον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Ο αρμόδιος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  θα χρησιμοποιήσει όλα τα εύλογα μέτρα για να επαληθεύσει την ταυτότητα του ατόμου που αιτείται την πρόσβαση, ειδικά όταν η αίτηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των αιτημάτων για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και όπου αδυνατούμε, ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας ζητήσουμε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία προτού εκτελέσουμε οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε τόσο προσωπικά σας δεδομένα όσο και τα δικαιώματά σας.

Εάν κάποιος τρίτος, συγγενής ή πληρεξούσιος ζητήσει τις πληροφορίες εκ μέρους σας, θα επαληθεύσουμε την εξουσιοδότησή τους  και πάλι, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του ώστε να αποκτήσουμε την εξουσιοδότησή σας προτού εκτελέσουμε την οποιαδήποτε αίτηση.

Συλλογή πληροφοριών
Αν στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την Εταιρεία έχετε διαθέσει διαφορετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων με διαφορετικά μέσα, θα συγκεντρώσουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που διατηρούμε και θα διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες του αιτήματος πρόσβασης θα παρέχονται σε μια κοινά αποδεκτή μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, συνδυασμός). Εάν δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για να εντοπίσουμε τα αρχεία σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό θα γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται πιο κάτω.

Παροχή πληροφοριών
Μόλις συγκεντρώσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, θα σας τις προωθήσουμε σε έντυπη μορφή (ή σε κοινά αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον ρητά ζητηθεί).  Η αποστολή των πληροφοριών που έχετε αιτηθεί εκτελείται στο πλαίσιο των ειδικών μηχανισμών προστασίας που έχουμε θεσπίσει για την δική σας ασφάλεια και προστασία των δικαιωμάτων σας.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Το Αίτημα Πρόσβασης του Υποκειμένου στα ΔΠΧ ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών και παρέχεται δωρεάν. Όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχουμε τις πληροφορίες σε μία κοινά χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν έχει ζητηθεί σε διαφορετική μορφή.

Παρόλο που παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς χρέωση, τυχόν επιπλέον αντίγραφα ή / και επανάληψη του ίδιου αιτήματος από το υποκείμενο ενδέχεται να επιβαρυνθούν με ένα λογικό διοικητικό κόστος.

Η Εταιρεία έχει πάντα ως στόχο να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ωστόσο, όταν η ανάκτηση ή η παροχή των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ή υπόκειται σε έγκυρη καθυστέρηση, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα επιπλέον μήνα.

Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε με επιστολή εντός 30 ημερών και θα σας κρατάμε ενήμερο για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.

5. ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Σε περίπτωση που ειδοποιηθούμε για ανακριβή δεδομένα και διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα είναι λανθασμένα, θα τα διορθώσουμε αμέσως σύμφωνα με τις οδηγίες σας και θα σημειώσουμε (ή καταγράψουμε) την αλλαγή και τους λόγους στο αρχείο μας.

Θα διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες ή ελλιπή στοιχεία εντός 30 ημερών και θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τη διόρθωση και, κατά περίπτωση, θα παράσχουμε τα διορθωμένα στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχουν επίσης κοινοποιηθεί τα σχετικά δεδομένα.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε ένα αίτημα για διόρθωση ή / και συμπλήρωση δεδομένων, θα σας παρέχουμε πλήρη και γραπτή εξήγηση εντός 30 ημερών, για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος, και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (www.dpa.gr).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, την μεταφορά τους σε άλλη εταιρεία  ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών όταν αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα [7] για να συμπληρώνετε παρόμοια αιτήματα που αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων σας και της επεξεργασίας που τυγχάνουν.

6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προδιαγράφει έναν αριθμό εξαιρέσεων για την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εάν κατά την παραλαβή ενός αιτήματος πρόσβασης, ισχύει μία ή περισσότερες από αυτές , θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Όπου είναι δυνατόν, θα σας παρέχουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ενεργήσαμε και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (www.dpa.gr). Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Εποπτική Αρχή παρατίθενται στο τμήμα [8] του παρόντος εγγράφου.

7. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Για να υποβάλετε την αίτηση πρόσβασης στα ΔΠΧ σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@icap.gr ή να επισκεφθείτε τη σελίδα αιτήματος πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας Έντυπο SAR. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε γραπτώς το αίτημα σας χρησιμοποιώντας το έντυπο στην ενότητα [8], και να το στείλετε, στην διεύθυνση αλληλογραφίας:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:
ICAP Employment Solutions A.E. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 17676 Καλλιθέα, Αττική, +302107200000, es@icap.gr

Υπεύθυνος Προστασίας ΔΠΧ (DPO):
ICAP Employment Solutions A.E. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 17676 Καλλιθέα, Αττική, +302107200419, pivacy@icap.gr

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις ενέργειές μας ή θέλετε να κάνετε μια εσωτερική καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Τηλ: 30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1

ICAP Outsourcing Subject Access Request Procedure

ICAP OUTSOURCING SA
SUBJECT ACCESS REQUEST PROCEDURES
Last Amended on 2019.01.18
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις διατάξεις των απαιτήσεων πρόσβασης των υποκειμένων (SAR) στα δεδομένα τους, που καθορίζονται στην Πολιτική & Διαδικασία Προστασίας Δεδομένων της ICAP Outsourcing SA (στο εξής “Εταιρεία” ή ” ICAP “) και περιγράφει τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις ενεργοποίησης της διαδικασίας όταν υποβάλλεται η σχετική αίτηση προς την Εταιρία.
Ως Εταιρεία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες / δεδομένα υποψηφίων θέσεων εργασίας (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, δημογραφικά δεδομένα, βιογραφικά κλπ.) για την αποτελεσματική και σύννομη εκτέλεση των καθημερινών μας επιχειρηματικών λειτουργιών αλλά και δεδομένα που μας παρέχουν οι πελάτες μας (υπεύθυνοι επεξεργασίας) για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου. Κατά συνέπεια, έχουμε την ευθύνη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την προστασία των πληροφοριών αυτών, τη συλλογή, τη χρήση, την επεξεργασία, τη διαβίβαση, την αποθήκευση και καταστροφή, καθώς και για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων όπου αυτό επιτρέπεται.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) δίνει στα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα δεδομένων) το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιες προσωπικές τους πληροφορίες και δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς, να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να ασκούν περαιτέρω δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, της μεταφοράς σε άλλον οργανισμό, της διαγραφής, καθώς και της εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία.
Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές και απαιτήσεις του νέου ΓΚΠΔ (GDPR) διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων (πελατών, προσωπικού, συνεργατών):
• επεξεργάζονται κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)
• συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»)
• είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»)
• είναι ακριβή και, όταν κρίνεται αναγκαίο, επικαιροποιούνται λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαγραφή ή διόρθωσή τους σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»)
• διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»)
• υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).
Η Εταιρεία στο πλαίσιο της αρχής της εταιρικής ευθύνης και λογοδοσίας διαθέτει επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα, ελέγχους και διαδικασίες σε εφαρμογή, που προστατεύουν και διασφαλίζουν τα προσωπικά σας στοιχεία και εγγυώνται ότι τα αυτά συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποκαλύπτονται μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Οι πληροφορίες που προστατεύονται βάσει του ΓΚΠΔ είναι γνωστές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και ορίζονται ως:
«Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου»
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνιστούν τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού και των νόμων για την προστασία των δεδομένων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία (υπεύθυνος επεξεργασίας) την επιβεβαίωση ή μη της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Στην Εταιρεία έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων που συνεργαζόμαστε και εφαρμόζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες για την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες που τους αφορούν. Όταν μας ζητηθεί, θα παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Τους διαφορετικούς σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
• Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
• Τους παραλήπτες / αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να αποκαλυφθούν
• Τη διασυνοριακή μεταφορά, εάν τα δεδομένα έχουν μεταφερθεί σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό (και κατά περίπτωση τις κατάλληλες διασφαλίσεις που υφίστανται)
• Την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα (ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής)
• Tην ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη λογική της, καθώς και τη σημασία και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς, όταν και εφόσον αυτό ισχύει
• Τις τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, όπου αυτά δεν συλλέχθηκαν απευθείας από το υποκείμενο.
3.1 Πώς Μπορείτε να υποβάλετε ένα Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου (SAR);
Η συμπλήρωση του αιτήματος πρόσβασης υποκειμένου (Subject-Access-Request / SAR) είναι το βασικό, πρώτο βήμα εκδήλωσης της επιθυμίας του φυσικού προσώπου για ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν. Μπορείτε να υποβάλετε αυτό το αίτημα γραπτώς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα [8] ή μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση πρόσβασης ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που μια αίτηση παραλαμβάνεται με ηλεκτρονικά μέσα, θα παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες στην ηλεκτρονική μορφή που έχετε ζητήσει (εκτός αν έχετε ζητήσει διαφορετικά).
3.2 Ενέργειες Λήψης Αιτήματος Πρόσβασης και Επαλήθευση Ταυτότητας.
Κάθε αίτημα πρόσβασης υποκειμένων (SAR) που παραλαμβάνουμε, καταγράφεται / πρωτοκολλείται σε ειδικό αρχείο και διαβιβάζεται στον [αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων]. Ο αρμόδιος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  θα χρησιμοποιήσει όλα τα εύλογα μέτρα για να επαληθεύσει την ταυτότητα του ατόμου που αιτείται την πρόσβαση, ειδικά όταν η αίτηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των αιτημάτων για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και όπου αδυνατούμε, ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας ζητήσουμε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία προτού εκτελέσουμε οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε τόσο προσωπικά σας δεδομένα όσο και τα δικαιώματά σας.
Εάν κάποιος τρίτος, συγγενής ή πληρεξούσιος ζητήσει τις πληροφορίες εκ μέρους σας, θα επαληθεύσουμε την εξουσιοδότησή τους  και πάλι, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του ώστε να αποκτήσουμε την εξουσιοδότησή σας προτού εκτελέσουμε την οποιαδήποτε αίτηση.
Συλλογή πληροφοριών
Αν στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την Εταιρεία έχετε διαθέσει διαφορετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων με διαφορετικά μέσα, θα συγκεντρώσουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που διατηρούμε και θα διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες του αιτήματος πρόσβασης θα παρέχονται σε μια κοινά αποδεκτή μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, συνδυασμός). Εάν δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για να εντοπίσουμε τα αρχεία σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό θα γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται πιο κάτω.
Παροχή πληροφοριών
Μόλις συγκεντρώσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, θα σας τις προωθήσουμε σε έντυπη μορφή (ή σε κοινά αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον ρητά ζητηθεί).  Η αποστολή των πληροφοριών που έχετε αιτηθεί εκτελείται στο πλαίσιο των ειδικών μηχανισμών προστασίας που έχουμε θεσπίσει για την δική σας ασφάλεια και προστασία των δικαιωμάτων σας.
Σημείωση: όταν το αίτημα υποκειμένου αφορά σε επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου όπου λειτουργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε και διαχειριστούμε την υπόθεση με τους πελάτες μας (υπεύθυνους επεξεργασίας) στο πλαίσιο των ρητών εντολών που έχουν συμφωνηθεί.
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
Το Αίτημα Πρόσβασης του Υποκειμένου στα ΔΠΧ ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών και παρέχεται δωρεάν. Όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχουμε τις πληροφορίες σε μία κοινά χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν έχει ζητηθεί σε διαφορετική μορφή.
Παρόλο που παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς χρέωση, τυχόν επιπλέον αντίγραφα ή / και επανάληψη του ίδιου αιτήματος από το υποκείμενο ενδέχεται να επιβαρυνθούν με ένα λογικό διοικητικό κόστος.Η Εταιρεία έχει πάντα ως στόχο να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ωστόσο, όταν η ανάκτηση ή η παροχή των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ή υπόκειται σε έγκυρη καθυστέρηση, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα επιπλέον μήνα.Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε με επιστολή εντός 30 ημερών και θα σας κρατάμε ενήμερο για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.
5. ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Σε περίπτωση που ειδοποιηθούμε για ανακριβή δεδομένα και διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα είναι λανθασμένα, θα τα διορθώσουμε αμέσως σύμφωνα με τις οδηγίες σας και θα σημειώσουμε (ή καταγράψουμε) την αλλαγή και τους λόγους στο αρχείο μας.
Θα διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες ή ελλιπή στοιχεία εντός 30 ημερών και θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τη διόρθωση και, κατά περίπτωση, θα παράσχουμε τα διορθωμένα στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχουν επίσης κοινοποιηθεί τα σχετικά δεδομένα.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε ένα αίτημα για διόρθωση ή / και συμπλήρωση δεδομένων, θα σας παρέχουμε πλήρη και γραπτή εξήγηση εντός 30 ημερών, για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος, και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (www.dpa.gr).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, την μεταφορά τους σε άλλη εταιρεία  ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών όταν αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα [7] για να συμπληρώνετε παρόμοια αιτήματα που αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων σας και της επεξεργασίας που τυγχάνουν.
6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προδιαγράφει έναν αριθμό εξαιρέσεων για την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εάν κατά την παραλαβή ενός αιτήματος πρόσβασης, ισχύει μία ή περισσότερες από αυτές , θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.
Όπου είναι δυνατόν, θα σας παρέχουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ενεργήσαμε και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (www.dpa.gr). Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Εποπτική Αρχή παρατίθενται στο τμήμα [8] του παρόντος εγγράφου.
7. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Για να υποβάλετε την αίτηση πρόσβασης στα ΔΠΧ σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@icap.gr ή να επισκεφθείτε τη σελίδα αιτήματος πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας Έντυπο SAR. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε γραπτώς το αίτημα σας χρησιμοποιώντας το έντυπο στην ενότητα [8], και να το στείλετε, στην διεύθυνση αλληλογραφίας:
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:
ICAP Employment Solutions A.E. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 17676 Καλλιθέα, Αττική, +302107200000,
es@icap.gr (για αιτήματα που αφορούν επεξεργασία υπηρεσιών απασχόλησης) ή contactcenter@icap.gr (για αιτήματα που αφορούν επεξεργασία υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου)Υπεύθυνος Προστασίας ΔΠΧ (DPO):
ICAP Outsourcing A.E. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 17676 Καλλιθέα, Αττική, +302107200419,
privacy@icap.gr

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις ενέργειές μας ή θέλετε να κάνετε μια εσωτερική καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Τηλ: 30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1

Cookies Settings