Εταιρική Προβολή σε Έντυπες Επιχειρηματικές Εκδόσεις - ICAP CRIF
 

Εταιρική Προβολή σε Έντυπες Επιχειρηματικές Εκδόσεις

Η ICAP CRIF εκδίδει ετησίως, έντυπες Επιχειρηματικές Εκδόσεις οι οποίες αποτελούν ένα καθημερινό εργαλείο για τις εταιρείες στην αναζήτηση νέων πελατών και προμηθευτών, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα προβολής προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα Β2Β κοινό. Η θεματολογία των εκδόσεων περιλαμβάνει επιχειρηματική πληροφόρηση, μελέτες με τις εξελίξεις και τις επιδόσεις κλάδων της ελληνικής αγοράς, καθώς και πετυχημένα εταιρικά case studies.

Ενδιαφέρεστε για προβολή στις εκδόσεις μας;

Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός

Ο Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός εκδίδεται από το 1964 με στοιχεία επιχειρήσεων Α.Ε., Ε.Π.Ε. και άλλων νομικών μορφών.

Η έκδοση περιλαμβάνει επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας , οι οποίες επιλέγονται από την ICAP CRIF Database, βάσει εμπορικών και οικονομικών κριτηρίων, καλύπτοντας το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Η έκδοση αποτελείται από δυο τόμους: Α. Βιομηχανία και Εμπόριο Β: Υπηρεσίες

Η Ελλάδα σε Αριθμούς

H ICAP CRIF εκδίδει τη δίγλωσση έκδοση «Η Ελλάδα σε Αριθμούς» / “Greece in Figures”, η οποία παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά οικονομικά μεγέθη και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του συνόλου της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη τελευταία διετία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία ενοποιημένων Ισολογισμών και λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και χρηματοοικονομικών δεικτών.
 • Βασικά μεγέθη κερδοφόρων και ζημιογόνων Επιχειρήσεων.
 • Τις 300 μεγαλύτερες επιχειρήσεις – Κατάταξη βάσει πωλήσεων (Εξαιρουμένων των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών).

Περισσότερα

 • Ανάλυση Κλάδων.
 • Σύνοψη της ελληνικής οικονομίας: στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα, δημογραφικές και κοινωνικές στατιστικές, απασχόληση, αμοιβές, κόστος και παραγωγικότητα καθώς και πληροφόρηση για δημόσια οικονομικά, τράπεζες, χρηματαγορές και ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών.

 

Αρχείο Εκδόσεων:

2024
2023
2022
2021
2020

Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων

Η ICAP CRIF εκδίδει τον “Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων” για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Η ετήσια αυτή έκδοση, με πλέον των 10.000 καταχωρημένων Επιχειρήσεων, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή Μελετών, Στατιστικών και Πληροφοριακών στοιχείων για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα για κάθε επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τα προϊόντα του ή αναζητώντας νέες συνεργασίες.

 

Δείτε εδώ το e-book της έκδοσης 2023-2024.

 

Δείτε εδώ το site της έκδοσης 2023-2024

Οι Κορυφαίοι Κλάδοι στην Ελλάδα

Η ICAP CRIF αξιοποιώντας τον πλούτο πληροφόρησης που περιέχεται στις Κλαδικές Μελέτες, εκδίδει από το 2010  την ετήσια έκδοση “Οι Κορυφαίοι Κλάδοι στην Ελλάδα”. Η επιχειρηματική αυτή έκδοση αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για όσους θέλουν να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις εξελίξεις και τις επιδόσεις κλάδων. Ειδικότερα παρουσιάζει για επιλεγμένους κλάδους, την εξέλιξη τους στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά με αναφορά την πορεία εξαγωγών ανά κλάδο και την επίδοσή τους βάσει δεικτών όπως κερδοφορίας, αποδοτικότητας και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.

Περισσότερα

Επίσης παρουσιάζονται οι καλύτερες επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί ανά κλάδο ενώ παρουσιάζεται συνοπτικός Ομαδοποιημένος Ισολογισμός κάθε κλάδου βάσει των αντιπροσωπευτικότερων επιχειρήσεων του κάθε κλάδου για τα τελευταία 2 έτη.

 

Αρχείο Εκδόσεων:

e-book έκδοσης 2023
e-book έκδοσης 2022
e-book έκδοσης 2021
e-book έκδοσης 2020
e-book έκδοσης 2019
e-book έκδοσης 2018
e-book έκδοσης 2017
e-book έκδοσης 2016
e-book έκδοσης 2015
e-book έκδοσης 2014
e-book έκδοσης 2013
e-book έκδοσης 2012
e-book έκδοσης 2011

Χρυσές Επέτειοι

H ICAP CRIF από το 2017 εκδίδει την ετήσια πολυτελή Επιχειρηματική Έκδοση «Χρυσές Επέτειοι», μια επιτομή στις εταιρείες που γιορτάζουν μια σημαντική επέτειο από την ίδρυσή τους. Η έκδοση περιλαμβάνει τις εταιρείες με αφιερώματα και αρθρογραφία

Business Leaders

Η επιχειρηματική έκδοση “Business Leaders in Greece”, η οποία εκδίδεται από το 2008 περιλαμβάνει:

 • Τους 200 Ομίλους και τις 500 Εταιρείες με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA (ανά κλάδο δραστηριότητας), σε σύγκριση 2 ετών.
 • Τους Top 20 Ομίλους και τις Τοp 20 Εταιρείες με τη μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση κερδών EBITDA, σε σύγκριση 2 ετών.
 • Τους 20 Ομίλους και τις 100 Εταιρείες με τα μεγαλύτερα Καθαρά Κέρδη προ φόρων, σε σύγκριση 2 ετών.

Περισσότερα

 • Τις 100 Εταιρείες με τα μεγαλύτερα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων.
 • Τις Εταιρείες και Ομίλους που αναδεικνύονται συνεχώς, ως Business Leaders.
 • Τις 100 μεγαλύτερες Εταιρείες βάσει Κύκλου Εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στις 500 εταιρείες Βusiness Leaders, του έτους βάσης

 

Αρχείο Εκδόσεων:

e-book έκδοσης 2023
e-book έκδοσης 2022
e-book έκδοσης 2021
e-book έκδοσης 2020
e-book έκδοσης 2019
e-book έκδοσης 2018
e-book έκδοσης 2017
e-book έκδοσης 2016
e-book έκδοσης 2015
e-book έκδοσης 2014
e-book έκδοσης 2013
e-book έκδοσης 2012
e-book έκδοσης 2011

Leading Employers in Greece

Η επιχειρηματική έκδοση “Leading Employers in Greece”, εκδίδεται από το 2011 και παρουσιάζει, την αξία των ευρύτερων πρακτικών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και των προγραμμάτων Κοινωνικής Δράσης και Προσφοράς των επιχειρήσεων. Η έκδοση περιλαμβάνει:

 • τις 500 εταιρείες και τους 150 Ομίλους, με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.
 • τις 100 Εταιρείες και τους 30 Ομίλους με τη μεγαλύτερη αύξηση προσωπικού.

Περισσότερα

 • Εταιρικές παρουσιάσεις και αρθρογραφία κορυφαίων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αγοράς και των στελεχών τους.
 • Έρευνα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το ESG σε επιχειρήσεις, μελέτη για την Απασχόληση στην Ελλάδα.

 

Αρχείο εκδόσεων:

e-book έκδοσης 2024
e-book έκδοσης 2023
e-book έκδοσης 2022
e-book έκδοσης 2021
e-book έκδοσης 2020
e-book έκδοσης 2019
e-book έκδοσης 2018
e-book έκδοσης 2017
e-book έκδοσης 2016
e-book έκδοσης 2015
e-book έκδοσης 2014
e-book έκδοσης 2013

Leading Women in Business

Η ετήσια επιχειρηματική έκδοση “Leading Women in Business” η οποία εκδίδεται από το 2012, πραγματεύεται επίκαιρα ζητήματα που αφορούν το Γυναικείο ανθρώπινο κεφάλαιο στον επιχειρηματικό τομέα.

Η έκδοση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Εταιρικά Success Stories, σε Γυναίκες, Επιχειρηματίες και Επικεφαλής Εταιρειών.
 • τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει Κύκλου Εργασιών διοικούμενες, από Γυναίκες (Διευθύνουσες Σύμβουλοι, Διαχειρίστριες).

Περισσότερα

 • τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει Κύκλου Εργασιών με Γυναίκα Πρόεδρο ή/και Γενική Διευθύντρια.
 • Μελέτη και πρωτογενή Έρευνα της ICAP CRIF για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
 • Παρουσιάσεις Εταιρικών Πολιτικών για την ανάπτυξη γυναικείου Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

 

Αρχείο Εκδόσεων:

e-book έκδοσης 2023
e-book έκδοσης 2022
e-book έκδοσης 2021
e-book έκδοσης 2020
e-book έκδοσης 2019
e-book έκδοσης 2018
e-book έκδοσης 2017
e-book έκδοσης 2016
e-book έκδοσης 2015
e-book έκδοσης 2014
e-book έκδοσης 2013
e-book έκδοσης 2012

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

  Υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε: Ελληνικός Οικονομικός ΟδηγόςΗ Ελλάδα σε ΑριθμούςΟδηγός Ελλήνων ΕξαγωγέωνΧρυσές ΕπέτειοιBusiness Leaders in GreeceLeading Employers in Greece40 Κορυφαίοι ΚλάδοιLeading Women in Business

  * Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μας.

  Cookies Settings