ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2023 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2023

440,00

Έντονος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής Αλλαντικών – Κρεατοσκευασμάτων. Τόσο οι συνθήκες πανδημίας (Covid-19) των τελευταίων ετών, όσο και οι μετέπειτα εξελίξεις (πληθωριστικές πιέσεις, ενεργειακή κρίση, γεωπολιτική αναταραχή κ.λπ.) έχουν επιφέρει κλυδωνισμούς και στις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου και συμπιέζουν την κερδοφορία τους.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2023

Έκδοση

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Παραγωγή Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
Διάρθρωση Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος
Περιγραφή των Προϊόντων
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Θεσμικό Πλαίσιο – Κοινοτική Νομοθεσία

Η Ζήτηση των Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
Εθνικό Εισόδημα & Κατά Κεφαλήν Εθνικό Εισόδημα
Μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015-2021)
Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά
Μέση Μηνιαία Ποσότητα Προμήθειας των Νοικοκυριών σε Αλλαντικά
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Περιγραφή Καναλιών Διανομής
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Αλλαντικών

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Κλάδου Ειδών Διατροφής

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Συμμετοχή (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών
Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Κρέατος – Διάρθρωση ανά κατηγορία
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξέλιξη Εξαγωγών
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών
Διάθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών – Μερίδια Αγοράς
Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων

Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ESG
Δαπάνες Δράσεων ESG
Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ESG
Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ESG
Συμπεράσματα της Έρευνας
Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων
Παραγωγή Αλλαντικών – Κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε.
Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών – Κρεατοσκευασμάτων στην Ε.Ε.

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Τάσεις – Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου

0
Your Cart is empty
Cookies Settings