ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2024 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2024

440,00

Στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν ποικιλία προϊόντων, καλύπτοντας έτσι τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι έντονος, ιδιαίτερα στον εισαγωγικό τομέα όπου κυριαρχούν οι θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων, οι οποίες διαθέτουν προϊόντα με γνωστά και εδραιωμένα εμπορικά σήματα. Η εγχώρια ζήτηση παρουσιάζει άνοδο τα τελευταία έτη, μετά τη μείωση που κατέγραψε το 2020, τάση στην οποία συνέβαλε και η αύξηση της τουριστικής κίνησης.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2024

Έκδοση

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης        
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία    
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Φορολόγηση
Θεσμικό Πλαίσιο – LOTIFY
Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία
Η Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών  
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
Εθνικό Εισόδημα & Κατά Κεφαλήν Εθνικό Εισόδημα          Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου          
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
Κατανομή των Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου          Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής
των Πωλήσεων
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου    
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ποτών
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Διάρθρωση Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Μερίδια των Κυριότερων Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
 Διάρθρωση Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
 Μερίδια των Κυριότερων Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
 Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
 Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Αλκοολούχων Ποτών      
Εγχώρια Παραγωγή Αλκοολούχων Ποτών
Συμμετοχή Ποτών Εγχώριας Παραγωγής Αλκοολούχων
Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξέλιξη Εξαγωγών
Εμπορικό Ισοζύγιο
Φορολογικά Έσοδα Αλκοολούχων Ποτών
Διακίνηση Χύμα Αποσταγμάτων
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών
Συνολικό Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς
Ανάλυση της Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών ανά Κατηγορία
Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ESG
Δαπάνες Δράσεων ESG
Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ESG
Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ESG
Συμπεράσματα της Έρευνας
Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
Η Αγορά Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.                     Η Παραγωγή Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Η Κατανάλωση Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Οι Εξαγωγές Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Οι Τιμές των Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Γεωγραφική Ένδειξη Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές        Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
0
Your Cart is empty
Cookies Settings