REAL ESTATE 2023 - ICAP CRIF
 

Shop

REAL ESTATE 2023

640,00

Ο κλάδος του real estate χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας επιχειρήσεων, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα. Η πλειοψηφία αυτών είναι πολύ μικρού μεγέθους. Η ζήτηση για ακίνητα επηρεάζεται από παράγοντες, οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πορεία της οικονομίας και σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας, τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, τις εισοδηματικές εξελίξεις, την οικοδομική δραστηριότητα, το ισχύον φορολογικό καθεστώς, το κόστος χρηματοδότησης, τις αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, κλπ.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2023

Έκδοση

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ακίνητα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.4 Κόστος Κατασκευής Ακινήτων
2.2.5 Επενδύσεις Κατοικιών και Κατασκευών
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Έρευνα για την Αγορά Ακινήτων
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Υπηρεσιών στην Αγορά Ακινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή εταιρειών του κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.3.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.3.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης/Διαχείρισης
3.3.4 Εκμισθώσεις Ακινήτων
3.4 Μεγάλοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας
3.4.1 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
3.4.2 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων
3.5.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
3.6 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Επιχειρήσεων του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Ακίνητη Περιουσία”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Ακίνητη Περιουσία”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Α. Επιχειρήσεις Συμβούλων Ακινήτων
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών Συμβούλων Ακινήτων στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Β. Επιχειρήσεις Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.1 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.7.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Ακινήτων
6.1 Επισκόπηση Αγοράς Ακινήτων
6.2 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
6.3 Στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Ακινήτων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου

8. Ο Κλάδος του Real Estate στη Διεθνή Αγορά
8.1 Οικιστικά Ακίνητα
8.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
8.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη

9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές Real Estate
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2021)
Πίνακας 2.2 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2001-2021)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2013-2023)
Πίνακας 2.4 Στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2013-2023)
Πίνακας 2.5 Καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα και καθαρή αποταμίευση (2008-2022)
Πίνακας 2.6 Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής (2009-2022)
Πίνακας 2.7 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2022)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2022)
Πίνακας 2.9 Τιμές ενοικίασης κατοικιών (Αττική 2023)
Πίνακας 2.10 Τιμές ενοικίασης κατοικιών (Θεσσαλονίκη 2023)
Πίνακας 2.11 Τιμές ενοικίασης κατοικιών (Περιφέρεια 2023)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση κυριότερων επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση κυριότερων επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση κυριότερων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2018-2022)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2018-2022)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων (2018-2022)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης και Εκμίσθωσης Ακινήτων χωρίς αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία (2018-2022)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής Πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Ακίνητη Περιουσία” (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Ακίνητη Περιουσία (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.21 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.22 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.24 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.26 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.27 – 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μεταβιβάσεις Ακινήτων (2019-2022)
Πίνακας 6.2 Αριθμός χορηγήσεων αδειών διαμονής σε επενδυτές ακινήτων (2014-2022)
Πίνακας 6.3 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (2021-2023)
Πίνακας 6.4 Μέση Ετήσια Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2013-2023)
Πίνακας 6.5 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2000-2022)
Πίνακας 6.6 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων (2006-2022)
Πίνακας 6.7 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων βάσει παλαιότητας (2010-2022)
Πίνακας 6.8 Δείκτης τιμών γραφείων (2010-2022)
Πίνακας 6.9 Δείκτης τιμών καταστημάτων (2010-2022)
Πίνακας 6.10 Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων (2010-2022)
Πίνακας 6.11 Δείκτης μισθωμάτων γραφείων (2010-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Δείκτης κόστους ενοικίων (2023*)
Πίνακας 8.2 Χώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε κατοικίες (2022/21)
Πίνακας 8.3 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2022-2023)
Πίνακας 8.4 Εξέλιξη στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2022-2023)
Πίνακας 8.5 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης γραφείων σε μεγάλες χώρες του εξωτερικού (2022)
Πίνακας 8.6 Ρυθμός μεταβολής ενοικίων γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (2022/2021)
Πίνακας 8.7 Οι 50 πιο ακριβές πόλεις παγκοσμίως σε γραφειακούς χώρους (2022)
Πίνακας 8.8 Ενοίκια καταστημάτων σε εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη (2021)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Κατανομή ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας κατά διοικητική περιφέρεια – Βάσει Επιφάνειας (2022)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας κατά διοικητική περιφέρεια – Βάσει Όγκου (2022)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2012-2022)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών βάσει αριθμού προσωπικού
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Ακίνητη Περιουσία” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022) 90
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022) 92
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022) 96
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2022) 101
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών Συμβούλων Ακινήτων στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 5 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.14 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων (2022)
Διάγραμμα 5.15 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.16 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.17 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.18 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.19 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.20 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.21 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2013-2023)
Διάγραμμα 6.2 Συμμετοχή Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στο ΑΕΠ (2012-2022)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη Δείκτη τιμών Γραφείων και Καταστημάτων (2010-2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG

0
Your Cart is empty
Cookies Settings