THIRD PARTY LOGISTICS 2023 - ICAP CRIF
 

Shop

THIRD PARTY LOGISTICS 2023

640,00

Στον κλάδο παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες είτε έχουν σαν κύριο αντικείμενο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είτε είναι διαμεταφορικές που παρέχουν υπηρεσίες 3PL. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό που εστιάζεται κυρίως στην τιμολογιακή πολιτική και το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών. Αν και τα αρνητικά αποτελέσματα της πανδημίας έχουν αντιστραφεί και ο κλάδος έχει ανακάμψει, η πρόσφατη ενεργειακή κρίση επηρεάζει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα μέσω του αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2023

Έκδοση

21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Γενικά
1.3.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος

2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
6.2 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
6.3 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
6.5 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
8.1 Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
8.2 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL – Κυριότερες Επιχειρήσεις
8.3 Δείκτης LPI (Logistics Performance Index)
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Επιχειρηματικές Ειδήσεις – Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Επιχειρηματικές Ειδήσεις
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2012-2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά μήνα (8μηνο 2022 – 8μηνο 2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2012-2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (εξάμηνο 2022 – εξάμηνο 2023)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2016-2023)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2017-2023)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2023)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2018 – 2022)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2018 – 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023*/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Αποθηκεύσεις” (2023*)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2023*)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2023)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2022-2023)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2022-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών* (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1999-2023)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Αποθήκευσης (2016 – 2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2022)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL ανά περιοχή (2017- 2020)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμια κατάταξη των 50 πρώτων εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2018-2022)
Π8.1 Παγκόσμια κατάταξη των 100 πρώτων κρατών βάσει του LPI για το 2023 (Logistics Performance Index)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2023-2025)

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου (2021 – 2022) 14
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL 21
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει του απασχολούμενου προσωπικού 22
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει του έτους ίδρυσης 22
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει της έκτασης των αποθηκευτικών χώρων 23
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*) 66
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023*/2022) 67
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Αποθηκεύσεις” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*) 69
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “ Υπηρεσίες Μεταφορών” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*) 69
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022) 76
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022) 78
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022) 84
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 23 επιχειρήσεων του κλάδου (2022) 86
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022) 87
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022-2021) 105
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2022) 116
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2022) 117
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2022) 117
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2013-2023) 122
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά είδος υπηρεσίας (2022) 123
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της αγοράς 3PL σε βασικές κατηγορίες προϊόντων (2022) 124
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά ευρύτερο κλάδο δραστηριότητας της 125
εταιρείας – πελάτη (2022) 125
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022) 127
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022) 128
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21) 128
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον 129
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία 130
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση 132
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα 134
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG 134
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG 135
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή των συμμετεχόντων 143
Διάγραμμα 8.2 Outsourced Υπηρεσίες Logistics 144
Διάγραμμα 8.3 «Τεχνολογικό Χάσμα» ανάμεσα στις απαιτήσεις και τις εμπειρίες αναφορικά με τις υπηρεσίες IT των παρόχων 3PL (2012-2023) 145
Διάγραμμα 8.4 Τύπος δεδομένων που μοιράστηκαν με εξωτερικούς συνεργάτες 146
Διάγραμμα 8.5 Λόγοι δυσκολίας διαμοιρασμού δεδομένων 147
Διάγραμμα 8.6 Λόγοι επένδυσης σε νέες τεχνολογίες 148
Διάγραμμα 8.7 Ελλάδα Score Card LPI (2016 – 2023) 151

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2012-2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά μήνα (8μηνο 2022 – 8μηνο 2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2012-2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (εξάμηνο 2022 – εξάμηνο 2023)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2016-2023)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2017-2023)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2023)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2018 – 2022)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2018 – 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023*/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Αποθηκεύσεις” (2023*)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2023*)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2023)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2022-2023)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2022-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών* (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1999-2023)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Αποθήκευσης (2016 – 2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2022)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL ανά περιοχή (2017- 2020)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμια κατάταξη των 50 πρώτων εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2018-2022)
Π8.1 Παγκόσμια κατάταξη των 100 πρώτων κρατών βάσει του LPI για το 2023 (Logistics Performance Index)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA
Διάγραμμα 2.1 Στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου (2021 – 2022)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει του απασχολούμενου προσωπικού
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει του έτους ίδρυσης
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει της έκτασης των αποθηκευτικών χώρων
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023*/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Αποθηκεύσεις” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “ Υπηρεσίες Μεταφορών” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 23 επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022-2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2013-2023)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά είδος υπηρεσίας (2022)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της αγοράς 3PL σε βασικές κατηγορίες προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά ευρύτερο κλάδο δραστηριότητας της
εταιρείας – πελάτη (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή των συμμετεχόντων 143
Διάγραμμα 8.2 Outsourced Υπηρεσίες Logistics 144
Διάγραμμα 8.3 «Τεχνολογικό Χάσμα» ανάμεσα στις απαιτήσεις και τις εμπειρίες αναφορικά με τις υπηρεσίες IT των παρόχων 3PL (2012-2023)
Διάγραμμα 8.4 Τύπος δεδομένων που μοιράστηκαν με εξωτερικούς συνεργάτες
Διάγραμμα 8.5 Λόγοι δυσκολίας διαμοιρασμού δεδομένων
Διάγραμμα 8.6 Λόγοι επένδυσης σε νέες τεχνολογίες
Διάγραμμα 8.7 Ελλάδα Score Card LPI (2016 – 2023)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings