ICAP България представя втория брой на изданието „Българският бизнес в цифри” - ICAP CRIF BG

ICAP България представя втория брой на изданието „Българският бизнес в цифри”

През 2019, ICAP България представя втория брой на изданието „Българският бизнес в цифри“,  включващо обобщените финансови резултати на компаниите в България за двугодишния период 2016-2017г.

Целта новата инициатива е да представя развитието на компаниите, опериращи в България. По-конкретно, изданието „Българският бизнес в цифри“ предоставя данни за основните отрасли на икономическа активност, въз основа на публикуваните финансови отчети на 222.469 предприятия. В този контекст, представя и водещите 100 компании по приходи от продажби за 2017г., както и 20-те най-рентабилни дружества във всеки икономически сектор. Същевременно, изданието съдържа полезни макроикономически и статистически данни от официални източници –  Българска народна банка (БНБ), Българска агенция за инвестиции (БАИ), Национален статистически институт (НСИ) и др.

Теодорос Полидорос, Изпълнителен Директор на ICAP Bulgaria на подчерта:

„С радост отбелязвам, че през разглеждания период в изданието българската икономика е в силна позиция. Ръстът на БВП се повишава от 2015 насам, а дефицитът в производството намалява. Номиналната стойност на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2017 г. се оценява на 98,631 млн. лв., увеличавайки се с 3,6% в сравнение с предходната година.

През 2017-та година, корпоративният сектор бележи двуцифрен ръст в приходите от продажби на фона на подобрено управление на оперативните разходи и почти неизменна лихвена тежест. Този ръст логично води и до значително повишение в генерираните печалби.

От друга страна, общата задлъжнялост при българските компании остава относително висока, но се изразява предимно в междуфирмени задължения, като ликвидността в икономиката се задържа на оптимални равнища.“

Можете да видите тук електронния вариант на изданието Българският бизнес в цифри.Cookies Settings